Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

G00-G09

Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego

G10-G13

Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

G20-G26

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych

G30-G32

Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego

G30

Choroba Alzheimera
Morbus Alzheimer

G30.0

Choroba Alzheimera o wczesnym początku
Morbus Alzheimer praecox

G30.1

Choroba Alzheimera o późnym początku
Morbus Alzheimer tardivus

G30.8

Inne postacie choroby Alzheimera
Morbus Alzheimer alius

G30.9

Choroba Alzheimera, nieokreślona
Morbus Alzheimer, non specificatus

G31

Inne zwyrodnieniowe choroby układu nerwowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Morbi degenerativi systematis nervosi alii, non alibi clssificati

G31.0

Zanik mózgu ograniczony
Atrophia cerebri circumscripta

G31.1

Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
Degeneratio cerebri senilis non alibi clssificatis

G31.2

Zwyrodnienie układu nerwowego spowodowane przez alkohol
Degeneratio systematis nervosi alcoholica

G31.8

Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
Morbi systematis nervosi degenerativi specificati, alii

G31.9

Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreślone
Morbus systematis nervosi dagenerativus, non specificatus

G32*

Inne zwyrodnieniowe zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi systematis nervosi degenerativi alii in morbis alibi classificatis

G32.0*

Podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Degeneratio medullae spinalis subacuta combinata in morbis alibi classificatis

G32.8*

Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi systematis nervosi degenerativi specificati alii in morbis alibi classificatis

G35-G37

Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

G40-G47

Zaburzenia okresowe i napadowe

G50-G59

Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe

G60-G64

Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego

G70-G73

Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni

G80-G83

Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne

G90-G99

Inne zaburzenia układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.