Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

G00-G09

Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego

G10-G13

Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

G20-G26

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych

G30-G32

Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego

G35-G37

Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

G40-G47

Zaburzenia okresowe i napadowe

G50-G59

Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe

G60-G64

Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego

G60

Dziedziczna i idiopatyczna neuropatia
Neuropathia hereditaria et neuropathia idiopathica

G60.0

Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa
Neurophatia motoria et sensualis hereditaria

G60.1

Choroba Refsuma
Morbus Refsum

G60.2

Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksją
Neuropathia cum ataxia hereditaria

G60.3

Neuropatia samoistna postępująca
Neuropathia idiopathica progressiva

G60.8

Inne idiopatyczne neuropatie dziedziczne
Neuropathiae hereditariae et idiopathicae aliae

G60.9

Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreślona
Neuropathia hereditaria et idiopathica, non specificata

G61

Polineuropatia zapalna
Polyneuropathia inflammatoria

G61.0

Zespół Guillaina-Barrégo
Syndroma Guillain-Barre

G61.1

Neuropatia surowicza
Neuropathia serumica

G61.8

Inne polineuropatie zapalne
Polyneuropathiae inflammatoriae aliae

G61.9

Polineuropatia zapalna, nieokreślona
Polyneuropathia inflammatoria, non specificata

G62

Inne polineuropatie
Polyneuropathiae aliae

G62.0

Polineuropatia polekowa
Polyneuropathia medicamentosa

G62.1

Polineuropatia alkoholowa
Polyneuropathia alcoholica

G62.2

Polineuropatia spowodowana przez inne czynniki toksyczne
Polyneuropathia propter factores toxicos alios

G62.8

Inne określone polineuropatie
Polyneuropathiae specificatae, aliae

G62.9

Polineuropatia, nieokreślona
Polyneuropthia, non specificata

G63*

Polineuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Polyneuropathia in morbis alibi classificatis

G63.0*

Polineuropatia w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Polyneuropathia in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

G63.1*

Polineuropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
Polyneuroropathia ad neoplasma

G63.2*

Polineuropatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
Polyneuropathia diabetica

G63.3*

Polineuropatia w przebiegu innych chorób układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych (E00–E07†, E15–E16†, E20–E34†, E70–E89†)
Polyneuropathia in morbis endocrinis et metabolicis aliis

G63.4*

Polineuropatia w niedoborach żywieniowych (E40–E64†)
Polyneuropathia ad defficientiam nutritionalem

G63.5*

Polineuropatia w układowych stanach chorobowych tkanki łącznej (M30–M35†)
Polyneuropathia in disordinibus textus connexivi systemicis

G63.6*

Polineuropatia w innych zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego (M00–M25†, M40–M96†)
Polyneuropathia in disordinibus muscularis et osseis aliis

G63.8*

Polineuropatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Polyneuropathia in morbis aliis alibi classificatis

G64

Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
Disordines sistematis nervosi peripherici alii

G70-G73

Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni

G80-G83

Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne

G90-G99

Inne zaburzenia układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.