Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

G00-G09

Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego

G10-G13

Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

G10

Pląsawica [choroba Huntingtona]
Morbus Huntington

G11

Ataksja dziedziczna
Ataxia hereditaria

G11.0

Ataksja wrodzona niepostępująca
Ataxia non progressiva congenita

G11.1

Ataksja móżdżkowa o wczesnym początku
Ataxia cerebellaris initio praecoccae

G11.2

Ataksja móżdżkowa o późnym początku
Ataxia cerebellaris tardiva

G11.3

Ataksja móżdżkowa z uszkodzonym systemem naprawy DNA
Ataxia cerebellaris cum defectu DNA

G11.4

Dziedziczne spastyczne porażenie kończyn dolnych
Paraplegia spastica hereditaria

G11.8

Inne ataksje dziedziczne
Ataxiae hereditariae aliae

G11.9

Ataksja dziedziczna, nieokreślona
Ataxia hereditaria, non specificata

G12

Rdzeniowy zanik mięśni i zespoły pokrewne
Atrophia musculorum spinalis et syndromata affinia

G12.0

Rdzeniowy zanik mięśni, postać dziecięca, typ I [Werdniga-Hoffmana]
Atrophia musculorum spinalis infantilis, typus I (Werdnig-Hoffman]

G12.1

Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
Atrophia musculorum spinalis hereditaria alia

G12.2

Stwardnienie zanikowe boczne
Morbus neuroni motorii

G12.8

Inne rdzeniowe zaniki mięśni i zespoły pokrewne
Atrophiae musculorum spinales aliae et syndromata affinia spinalia alia

G12.9

Rdzeniowy zanik mięśni, nieokreślony
Atrophia musculorum spinalis, non specificata

G13*

Zaniki układowe obejmujące pierwotnie ośrodkowy układ nerwowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Atrophiae systemicae praecipue systema nervosum centrale afficientes in morbis alibi classificatis

G13.0*

Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia
Neuropathia et neuromyopathia paraneoplastica

G13.1*

Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w przebiegu chorób nowotworowych
Atrophiae systemicae praecipue systema nervosum centrale afficientes in morbis neoplastici aliae

G13.2*

Zanik układowy obejmujący pierwotnie układ nerwowy w niedoczynności tarczycy (E00.1†, E03.–†)
Atrophia systemica praecipue systema nervosum centrale afficientes in myxoedema

G13.8*

Zanik układowy obejmujący pierwotnie układ nerwowy w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Atrophia systemica praecipue systema nervosum centrale afficientes in morbis aliis alibi classificatis

G20-G26

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych

G30-G32

Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego

G35-G37

Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

G40-G47

Zaburzenia okresowe i napadowe

G50-G59

Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe

G60-G64

Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego

G70-G73

Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni

G80-G83

Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne

G90-G99

Inne zaburzenia układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.