Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

G00-G09

Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego

G10-G13

Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

G20-G26

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych

G20

Choroba Parkinsona
Morbus Parkinson

G21

Parkinsonizm wtórny
Parkinsonismus secundarius

G21.0

Złośliwy zespół neuroleptyczny
Syndroma neurolepticum malignum

G21.1

Parkinsonizm wtórny wywołany przez inne leki
Parkinsonismus secundarius medicamentosus, alius

G21.2

Parkinsonizm wtórny wywołany przez inne czynniki zewnętrzne
Parkinsonismus secundarius propter factores externo, alios

G21.3

Parkinsonizm po zapaleniu mózgu
Parkinsonismus postencephaliticus

G21.8

Inny parkinsonizm wtórny
Parkinsonismus secundarius alius

G21.9

Parkinsonizm wtórny, nieokreślony
Parkinsonismus secundarius, non specificatus

G22*

Parkinsonizm w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Parkinsonismus in morbis alibi classificatis

G23

Inne choroby zwyrodnieniowe zwojów podstawnych
Degenerationes gangliorum basalium aliae

G23.0

Choroba Hellervordena-Spatza
Morbus Hallervorden-Spatz

G23.1

Postępujące ponadjądrowe porażenie mięśni oka [Steele’a-Richardsona-Olszewskiego]
Ophthalmoplegia supranuclearis progressiva [Steelo-Richardson-Olszewski]

G23.2

Zwyrodnienie prążkowia i istoty czarnej
Degeneratio ganglii striatonigralis

G23.8

Inne określone choroby zwyrodnieniowe jąder podstawy
Degenerationes gangliorum basalium specificatae, aliae

G23.9

Choroby zwyrodnieniowe zwojów podstawnych, nieokreślone
Degeneratio ganglii basalis, non specificata

G24

Dystonia
Dystonia

G24.0

Dystonia polekowa
Dystonia medicamentosa

G24.1

Dystonia samoistna rodzinna
Dystonia idiopathica familiaris

G24.2

Dystonia samoistna niedziedziczna
Dystonia idiopathica non familiaris

G24.3

Kurczowy kręcz karku
Torticollis spasmodica

G24.4

Dystonia samoistna w obrębie twarzy
Dystonia orofacialis idiopathica

G24.5

Kurcz powiek
Blepharospasmus

G24.8

Inna dystonia
Dystonia alia

G24.9

Dystonia, nieokreślona
Dystonia, non specificata

G25

Inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
Affectiones extrapyramidales et disordines motionum alie

G25.0

Drżenie samoistne
Tremor essentiallis

G25.1

Drżenie polekowe
Tremor medicamentosus

G25.2

Inne określone formy drżenia
Formae tremoris specifici ailae

G25.3

Mioklonia
Myoclonus

G25.4

Pląsawica polekowa
Chorea medicamentosa

G25.5

Inna pląsawica
Chorea alia

G25.6

Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego
Tics medicamentosi et organici

G25.8

Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
Affectiones extrapyramidales et disordines motionum specificatae aliae

G25.9

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych, nieokreślone
Affectio extrapyramidales et disordo motionum, non specificatus

G26*

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Affectiones extrapyramidales et disordines motionum in morbis alibi classificatis

G30-G32

Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego

G35-G37

Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

G40-G47

Zaburzenia okresowe i napadowe

G50-G59

Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe

G60-G64

Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego

G70-G73

Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni

G80-G83

Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne

G90-G99

Inne zaburzenia układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.