Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

G00-G09

Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego

G10-G13

Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

G20-G26

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych

G30-G32

Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego

G35-G37

Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

G40-G47

Zaburzenia okresowe i napadowe

G50-G59

Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe

G60-G64

Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego

G70-G73

Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni

G80-G83

Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne

G80

Mózgowe porażenie dziecięce
Paralysis cerebralis

G80.0

Spastyczne czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce
Paralysis cerebralis spastica quadriplegica

G80.1

Spastyczne dwukończynowe mózgowe porażenie dziecięce
Paralysis cerebralis spastica diaplegica

G80.2

Spastyczne mózgowe porażenie dziecięce połowicze
Paralysis cerebralis spastica hemiplegica

G80.3

Dyskinetyczne mózgowe porażenie dziecięce
Paralysis cerebralis dyskinetica

G80.4

Ataktyczne mózgowe porażenie dziecięce
Paralysis cerebralis ataxica

G80.8

Inne mózgowe porażenie dziecięce
Paralysis cerebralis alia

G80.9

Mózgowe porażenie dziecięce, nieokreślone
Paralysis cerebralis, non specificata

G81

Porażenie połowicze
Hemiplegia

G81.0

Wiotkie porażenie połowicze
Hemiplegia flaccida

G81.1

Spastyczne porażenie połowicze
Hemiplegia spastica

G81.9

Porażenie połowicze, nieokreślone
Hemiplegia, non specificata

G82

Porażenie kończyn dolnych i czterokończynowe
Paraplegia et tetraplegia

G82.0

Wiotkie porażenie kończyn dolnych
Paraplegia flaccida

G82.1

Spastyczne porażenie kończyn dolnych
Paraplegia spastica

G82.2

Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
Paraplegia, non specificata

G82.3

Wiotkie porażenie czterokończynowe
Tetraplegia flaccida

G82.4

Spastyczne porażenie czterokończynowe
Tetraplegia spastica

G82.5

Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
Tetraplegia, non specificata

G83

Inne zespoły porażenne
Paralyses aliae

G83.0

Porażenie obustronne kończyn górnych
Diplegia extremitatum superiorum

G83.1

Porażenie jednej kończyny dolnej
Monoplegia extremitatis inferioris

G83.2

Porażenie jednej kończyny górnej
Monoplegia extremitatis superioris

G83.3

Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
Monoplegia, non specificata

G83.4

Zespół ogona końskiego
Syndroma caudae equinae

G83.8

Inne określone zespoły porażenne
Syndromata paralytica specificata, alia

G83.9

Zespół porażenny, nieokreślony
Syndroma paralyticum, non specificatum

G90-G99

Inne zaburzenia układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.