ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

P00-P04

Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu

P00

Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi, które mogą nie być związane z obecną ciążą
Morbi matris cum graviditale non coniuncti, cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.0

Stan płodu i noworodka spowodowany nadciśnieniem u matki
Hypertensio arterialis matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.1

Stan płodu i noworodka spowodowany chorobami nerek i dróg moczowych u matki
Morbi tractus urinarii matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.2

Stan płodu i noworodka spowodowany chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi u matki
Morbi matris infectivi et morbi parasitarii cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.3

Stan płodu i noworodka spowodowany przez inne choroby układu krążenia i układu oddechowego u matki
Morbi systematis circulatorii et morbi respiratorii matris cum sequelis ad fetum et neonatum alii

P00.4

Stan płodu i noworodka spowodowany zaburzeniami odżywienia matki
Morbi matris nutritionales cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.5

Stan płodu i noworodka spowodowany urazem u matki
Laesiones matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.6

Stan płodu i noworodka spowodowany zabiegami chirurgicznymi u matki
Interventiones ad matrem chirurgicae cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.7

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi zabiegami medycznymi u matki, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Interventiones medicales ad matrem cum sequelis ad fetum et neonatum aliae, non alibi classificatae

P00.8

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi chorobami matki
Status matris cum sequelis ad fetum et neonatum alii

P00.9

Stan płodu i noworodka spowodowany nieokreślonymi stanami u matki
Status matris cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificatus

P01

Stan płodu i noworodka spowodowany przez powikłania ciąży u matki
Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.0

Stan płodu i noworodka spowodowany niewydolnością szyjki macicy
Insufficientia cervicis uteri cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.1

Stan płodu i noworodka spowodowany przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego
Ruptura membranae praematura cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.2

Stan płodu i noworodka spowodowany małowodziem
Oligohydramnion cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.3

Stan płodu i noworodka spowodowany wielowodziem
Polyhydramnion cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.4

Stan płodu i noworodka spowodowany ciążą pozamaciczną
Graviditas extrauterina cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.5

Stan płodu i noworodka spowodowany ciążą mnogą
Graviditas plurifetalis cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.6

Stan płodu i noworodka spowodowany śmiercią matki
Mors matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.7

Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłowym ułożeniem płodu przed rozpoczęciem czynności porodowej
Malpraesentatio ante partum cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.8

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami ciąży u matki
Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P01.9

Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ciąży u matki, nieokreślonymi
Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificatae

P02

Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ze strony łożyska, pępowiny i błon płodowych
Status placentae, chordae umbilicalis et membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.0

Stan płodu i noworodka spowodowany łożyskiem przodującym
Placenta praevia cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.1

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi rodzajami oddzielenia łożyska i krwawieniami
Ablationes placentae et haemorrhagiae cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.2

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi i nieokreślonymi nieprawidłowościami morfologicznymi i czynnościowymi łożyska
Placenta praevia et dysfunctiones placentae cum sequelis ad fetum et neonatum aliae, non specificatae

P02.3

Stan płodu i noworodka spowodowany zespołami przetoczenia płodowo-łożyskowego
Syndroma transfusionis placentalis cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.4

Stan płodu i noworodka spowodowany wypadnięciem pępowiny
Prolapsus chordae umbilicalis cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.5

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi stanami z uciśnięciem pępowiny
Compressio chordae umbilicalis cum sequelis ad fetum et neonatum alia

P02.6

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi i nieokreślonymi stanami pępowiny
Status chordae umbilicalis cum sequelis ad fetum et neonatum alii et non specificati

P02.7

Stan płodu i noworodka spowodowany zapaleniem błon płodowych i łożyska
Chorioamnionitis cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.8

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi nieprawidłowościami błon płodowych
Abnormitates membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P02.9

Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłowością błon płodowych, nieokreśloną
Abnormitates membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificatae

P03

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu
Complicationes partus cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P03.0

Stan płodu i noworodka spowodowany porodem pośladkowym i wydobyciem płodu
Praesentatio et extractio pelvica cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.1

Stan płodu i noworodka spowodowany innym nieprawidłowym przodowaniem, ułożeniem i niewspółmiernością podczas czynności porodowej i porodu
Malpraesentatio, malpositio et disproportio cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P03.2

Stan płodu i noworodka spowodowany porodem kleszczowym
Partus forcipe cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.3

Stan płodu i noworodka spowodowany zastosowaniem próżniociągu
Partus vacuum-extractore cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.4

Stan płodu i noworodka spowodowany cięciem cesarskim
Sectio caesarea cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.5

Stan płodu i noworodka spowodowany porodem nagłym
Partus praecipitatus cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.6

Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłową czynnością skurczową macicy
Contractio uteri abnormalis cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.8

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi określonymi powikłaniami czynności porodowej i porodu
Complicationes partus cum sequelis ad fetum et neonatum aliae, specificatae

P03.9

Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniem czynności porodowej i porodu, nieokreślonym
Complicatio partus cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificata

P04

Stan płodu i noworodka spowodowany przez szkodliwe substancje przenoszone za pośrednictwem łożyska lub z pokarmem kobiecym
Substantiae nocivae cum sequelis ad fetum et neonatum, per placentam sive per lactationem transmissae

P04.0

Stan płodu i noworodka spowodowany znieczuleniem i leczeniem przeciwbólowym podczas ciąży i porodu
Anaesthesia et analgesia matris in graviditate et partu cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.1

Stan płodu i noworodka spowodowany stosowaniem innych leków u matki
Medicatio matris cum sequelis ad fetum et neonatum alia

P04.2

Stan płodu i noworodka spowodowany używaniem przez matkę wyrobów tytoniowych
Abusus tabaci matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.3

Stan płodu i noworodka spowodowany piciem alkoholu przez matkę
Abusus alcoholis maternus cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.4

Stan płodu i noworodka spowodowany stosowaniem substancji narkotycznych przez matkę
Narcomania matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.5

Stan płodu i noworodka spowodowany odżywczymi substancjami chemicznymi przyjmowanymi przez matkę
Usus substantiarum chemicarum nutrientium cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.6

Stan płodu i noworodka spowodowany narażeniem matki na substancje chemiczne występujące w środowisku
Expositio matris substantiis hemicis externis cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.8

Stan płodu i noworodka spowodowany ekspozycją matki na inne szkodliwe czynniki
Factores matris nocivi cum sequelis ad fetum et neonatum alii

P04.9

Stan płodu i noworodka spowodowany szkodliwym wpływem u matki, nieokreślonym
Factor matris nocivus cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificatus

P05-P08

Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu

P10-P15

Uraz okołoporodowy

P20-P29

Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu okołoporodowego

P35-P39

Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego

P50-P61

Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka

P70-P74

Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka

P75-P78

Zaburzenia układu pokarmowego u płodu i noworodka

P80-P83

Stany dotyczące powłok ciała i termoregulacji u płodu i noworodka

P90-P96

Inne zaburzenia rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.