Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

P00-P04

Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu

P05-P08

Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu

P10-P15

Uraz okołoporodowy

P10

Uszkodzenie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym
Laceratio et haemorrhagia intracranialis neonati traumatica, per partum

P10.0

Krwotok podtwardówkowy spowodowany urazem porodowym
Haemorrhagia subduralis neonati traumatica per partum

P10.1

Krwawienie do mózgu spowodowane urazem porodowym
Haemorrhagia cerebri neonati traumatica, per partum

P10.2

Krwotok dokomorowy spowodowany urazem porodowym
Haemorrhagia intraventricularis neonati trauma per partum

P10.3

Krwotok podpajęczynówkowy spowodowany urazem porodowym
Haemorrhagia subarachnoidalis neonati traumatica, per partum

P10.4

Rozdarcie namiotu móżdżku spowodowane urazem porodowym
Laceratio tentorii cerebelli neonati traumatica, per partum

P10.8

Inne uszkodzenie struktur śródczaszkowych i krwotoki spowodowane urazem porodowym
Lacerationes et haemorrhagiae intracraniales neonati tramaticae aliae, per partum

P10.9

Nieokreślone uszkodzenie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym
Laceratio et haemorrhagia intracranialis neonati traumatica, per partum, non specificata

P11

Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego
Laesiones traumaticae systematis nervosi centralis neonati aliae, per partum

P11.0

Obrzęk mózgu spowodowany urazem porodowym
Oedema cerebrale neonati traumatica, per partum

P11.1

Inne określone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym
Laesiones traumaticae cerebralis neonati specificatae aliae, per partum

P11.2

Nieokreślone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym
Laesio traumatica cerebralis neonati non specificata, per partum

P11.3

Uraz porodowy nerwu twarzowego
Laesio traumatica nervi facialis neonati, per partum

P11.4

Uraz porodowy innych nerwów czaszkowych
Laesio traumatica nervorum cranialium neonati aliorum, per partum

P11.5

Uraz porodowy kręgosłupa i rdzenia kręgowego
Laesio traumatica spinalis et medullae spinalis neonati, per partum

P11.9

Uraz porodowy ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślony
Laesio traumatica systematis nervosi centralis neonati, per partum, non specificata

P12

Porodowy uraz owłosionej skóry głowy
Laesiones traumaticae capillitii neonati, per partum

P12.0

Krwiak podokostnowy spowodowany urazem porodowym
Cephalhaematoma neonati traumaticum, per partum

P12.1

Przedgłowie spowodowane urazem porodowym
Caput succedaneum neonati, per partum

P12.2

Krwiak czaszki pod rozcięgnem spowodowany urazem porodowym
Haemorrhagia subaponeurotica epicranialis neonati traumatica, per partum

P12.3

Zasinienie owłosionej skóry głowy spowodowane urazem porodowym
Ecchymosis capillitii neonati traumatica, per partum

P12.4

Uraz owłosionej skóry głowy spowodowany monitorowaniem stanu noworodka
Laesio traumatica capillitii neonati „monitoring-systemate“

P12.8

Inne urazy porodowe owłosionej skóry głowy
Laesiones traumaticae capillitii neonati aliae, per partum

P12.9

Uraz porodowy owłosionej skóry głowy, nieokreślony
Laesio traumatica capillitii neonati non specificata, per partum

P13

Uraz porodowy kości
Laesiones traumaticae sceletales neonati, per partum

P13.0

Złamanie kości czaszki spowodowane urazem porodowym
Fractura cranii neonati, per partum

P13.1

Inne urazy porodowe czaszki
Laesiones traumaticae cranii neonati aliae, per partum

P13.2

Uraz porodowy kości udowej
Laesio traumatica femoris neonati, per partum

P13.3

Uraz porodowy innych kości długich
Laesio traumatica ossium longorum alliorum neonati, per partum

P13.4

Złamanie obojczyka spowodowane urazem porodowym
Fractura claviculae neonati, per partum

P13.8

Urazy porodowe innych kości
Laesiones traumaticae sceletales neonati aliae, per partum

P13.9

Uraz porodowy kości, nieokreślony
Laesio traumatica sceleti neonati non specificata, per partum

P14

Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego
Laesiones traumaticae systematis nervosi peripherici neonati, per partum

P14.0

Porażenie Erba spowodowane urazem porodowym
Paralysis Erb neonati, per partum

P14.1

Porażenie Klumpke spowodowane urazem porodowym
Paralysis Klumpke neonati, per partum

P14.2

Porażenie nerwu przeponowego spowodowane urazem porodowym
Paralysis nervi phrenici neonati, per partum

P14.3

Inne urazy porodowe splotu ramiennego
Laesiones traumaticae plexus brachialis neonati aliae, per partum

P14.8

Urazy porodowe innych części obwodowego układu nerwowego
Laesiones traumaticae partium systematis nervosi peripherici neonati aliarum, per partum

P14.9

Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego, nieokreślony
Laesio traumatica systematis nervosi peripherici neonati, per partum, non specificata

P15

Inne urazy porodowe
Laesiones traumaticae neonati aliae, per partum

P15.0

Uraz porodowy wątroby
Laesio traumatica hepatis neonati, per partum

P15.1

Uraz porodowy śledziony
Laesio traumatica lienis neonati, per partum

P15.2

Uraz porodowy mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
Laesio traumatica musculi sternocleidomastoidei neonati, per partum

P15.3

Uraz porodowy oka
Laesio traumatica oculi neonati, per partum

P15.4

Uraz porodowy twarzy
Laesio traumatica faciei neonati, per partum

P15.5

Uraz porodowy zewnętrznych narządów moczowo-płciowych
Laesio traumatica genitaliorum externorum neonati, per partum

P15.6

Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej spowodowana urazem porodowym
Necrosis adiposa subcutanea neonati, per partum

P15.8

Inne określone urazy porodowe
Laesiones traumaticae neonati, specificatae aliae, per partum

P15.9

Uraz porodowy, nieokreślony
Laesio traumatica neonati, non specificata, per partum

P20-P29

Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu okołoporodowego

P35-P39

Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego

P50-P61

Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka

P70-P74

Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka

P75-P78

Zaburzenia układu pokarmowego u płodu i noworodka

P80-P83

Stany dotyczące powłok ciała i termoregulacji u płodu i noworodka

P90-P96

Inne zaburzenia rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.