Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

P00-P04

Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu

P05-P08

Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu

P10-P15

Uraz okołoporodowy

P20-P29

Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu okołoporodowego

P35-P39

Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego

P35

Wrodzone choroby wirusowe
Infectiones virales congenitae

P35.0

Wrodzony zespół różyczkowy
Syndroma rubeolae congenitae

P35.1

Wrodzone zakażenie wywołane przez wirus cytomegalii
Infectio cytomegaloviralis congenita

P35.2

Wrodzone zakażenie wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex]
Infectio herpesviralis [herpes simplex] congenita

P35.3

Wrodzone wirusowe zapalenie wątroby
Hepatitis viralis congenita

P35.8

Inne wrodzone choroby wirusowe
Infectiones virales congenitae aliae

P35.9

Wrodzona choroba wirusowa, nieokreślona
Infectio viralis congenita, non specificata

P36

Posocznica bakteryjna noworodka
Sepsis neonati bacterialis

P36.0

Posocznica noworodka wywołana przez paciorkowce z grupy B
Sepsis neonati streptococcica, classis B

P36.1

Posocznica noworodka wywołana przez inne i nieokreślone paciorkowce
Sepsis neonati per streptococcum alium et non specificatum

P36.2

Posocznica noworodka wywołana przez Staphylococcus aureus
Sepsis neonati per Staphylococcum aureum

P36.3

Posocznica noworodka wywołana przez inne i nieokreślone gronkowce
Sepsis neonati per staphylococcum alium et non specificatum

P36.4

Posocznica noworodka wywołana przez Escherichia coli
Sepsis neonati per Escherichiam coli

P36.5

Posocznica noworodka wywołana przez bakterie beztlenowe
Sepsis neonati anaerobica

P36.8

Inna posocznica bakteryjna noworodka
Sepsis neonati bacterialis alia

P36.9

Posocznica bakteryjna noworodka, nieokreślona
Sepsis neonati bacterialis, non specificata

P37

Inne wrodzone choroby zakaźne i pasożytnicze
Infectiones et morbi parasitarii congeniti alii

P37.0

Wrodzona gruźlica
Tuberculosis congenita

P37.1

Wrodzona toksoplazmoza
Toxoplasmosis congenita

P37.2

Listerioza noworodkowa (rozsiana)
Listeriosis neonati disseminata

P37.3

Wrodzona malaria wywołana przez Plasmodium falciparum
Malaria falciparum congenita

P37.4

Inna wrodzona malaria
Malariae congenitae aliae

P37.5

Kandydoza noworodkowa
Candidiasis neonati

P37.8

Inne określone wrodzone choroby zakaźne i pasożytnicze
Infectiones et morbi parasitarii congeniti alii, specificati

P37.9

Wrodzone choroby zakaźne i pasożytnicze, nieokreślone
Infectio et morbus parasitarius congenitus, non specificatus

P38

Zapalenie pępka noworodka z łagodnym krwawieniem lub bez krwawienia
Omphalitis neonati cum sive sine haemorrhagia miti

P39

Inne zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
Aliae infectiones temporis perinatalis specificae

P39.0

Noworodkowe zakaźne zapalenie piersi
Mastitis neonati infectiva

P39.1

Noworodkowe zapalenie spojówek i woreczka łzowego
Coniunctivitis et dacriocystitis neonati

P39.2

Wewnątrzowodniowe zakażenie płodu, niesklasyfikowane gdzie indziej
Infectio fetus intraamniotica, non alibi clasificata

P39.3

Noworodkowe zakażenie dróg moczowych
Infectio tractus urinarii neonati

P39.4

Noworodkowe zakażenie skóry
Infectio cutis neonati

P39.8

Inne określone zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
Aliae infectiones temporis perinatalis specificae specificatae

P39.9

Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego, nieokreślone
Infectio neonati perinatalis specifica, non specificata

P50-P61

Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka

P70-P74

Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka

P75-P78

Zaburzenia układu pokarmowego u płodu i noworodka

P80-P83

Stany dotyczące powłok ciała i termoregulacji u płodu i noworodka

P90-P96

Inne zaburzenia rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.