Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

P00-P04

Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu

P05-P08

Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu

P10-P15

Uraz okołoporodowy

P20-P29

Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu okołoporodowego

P35-P39

Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego

P50-P61

Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka

P70-P74

Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka

P75-P78

Zaburzenia układu pokarmowego u płodu i noworodka

P80-P83

Stany dotyczące powłok ciała i termoregulacji u płodu i noworodka

P90-P96

Inne zaburzenia rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

P90

Drgawki noworodka
Convulsiones neonati

P91

Inne zaburzenia mózgowe noworodka
Morbi cerebri neonati alii

P91.0

Niedokrwienie mózgu noworodkowe
Ischaemia cerebri neonati

P91.1

Nabyte torbiele okołokomorowe noworodka
Cystes cerebri neonati, acqiusitae periventiculares

P91.2

Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkowe
Leukomalacia cerebri neonati

P91.3

Nadpobudliwość mózgowa noworodkowa
Irritabilitas cerebri neonati

P91.4

Obniżenie aktywności mózgowej noworodkowe
Depressio cerebri neonati

P91.5

Śpiączka noworodkowa
Coma neonati

P91.6

Encefalopatia noworodka z niedotlenienia niedokrwiennego
Encephalopathia hypoxica ischaemica neonati

P91.8

Inne określone zaburzenia mózgowe noworodka
Morbi cerebri neonati alii, specificati

P91.9

Zaburzenie mózgowe noworodka, nieokreślone
Morbus cerebri neonati, non specificatus

P92

Problemy związane z karmieniem noworodka
Morbi neonati alimentarii

P92.0

Wymioty u noworodka
Vomitus neonati

P92.1

Ulewanie i przeżuwanie pokarmu u noworodka
Regurgitatio et ruminatio neonati

P92.2

Powolne karmienie noworodka
Receptio alimenti neonati tarda

P92.3

Niedokarmianie noworodka
Hyponutritio neonati

P92.4

Przekarmianie noworodka
Hypernutritio neonati

P92.5

Trudności w karmieniu noworodka piersią
Difficultates neonti ad suctionem

P92.8

Inne problemy związane z karmieniem noworodka
Morbi neonati alimentarii alii

P92.9

Problemy związane z karmieniem noworodka, nieokreślone
Morbus neonati nutritionalis, non specificatus

P93

Reakcje i zatrucia wywołane przez leki stosowane u płodu i noworodka
Reactiones et intoxicationes medicamentosae fetus et neonati

P94

Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka
Morbi toni musculorum neonati

P94.0

Przemijająca miastenia noworodkowa
Myasthenia gravis neonati transitiva

P94.1

Wrodzone wzmożone napięcie mięśniowe
Hypertonia musculorum neonati congenita

P94.2

Wrodzone obniżone napięcie mięśniowe
Hypotonia musculorum neonati congenita

P94.8

Inne zaburzenia napięcia mięśniowego u noworodka
Morbi toni musculorum neonati alii

P94.9

Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka, nieokreślone
Morbus toni musculorum neonati, non specificatus

P95

Śmierć płodu z nieokreślonej przyczyny
Mors fetus, non specificata

P96

Inne stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Morbi perinatales alii

P96.0

Wrodzona niewydolność nerek
Insufficientia renalis congenita

P96.1

Zespół odstawienia u noworodka matki przyjmującej substancje uzależniające
Symptomata abstinentiae neonati matris dependetis

P96.2

Objawy odstawienia leku stosowanego u noworodka ze wskazań terapeutycznych
Symptomata abstinentiae propter applicationem medicamentorum therapeuticum ad neonatum

P96.3

Szerokie szwy czaszkowe u noworodka
Suturae cranii neonati latae

P96.4

Rozwiązanie ciąży, stany dotyczące płodu i noworodka
Terminatio graviditatis ut sequela ad fetum et neonatum

P96.5

Powikłania zabiegów wewnątrzmacicznych, niesklasyfikowane gdzie indziej
Complicationes interventionum intrauterinarum, non alibi classificatae

P96.8

Inne określone stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Morbi perinatales alii, specificati

P96.9

Stan rozpoczynający się w okresie okołoporodowym, nieokreślony
Morbus perinatalis, non specificatus

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.