Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

P00-P04

Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu

P05-P08

Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu

P10-P15

Uraz okołoporodowy

P20-P29

Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu okołoporodowego

P35-P39

Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego

P50-P61

Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka

P70-P74

Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka

P75-P78

Zaburzenia układu pokarmowego u płodu i noworodka

P75*

Niedrożność smółkowa (E84.1†)
Ileus meconialis in fibrosis cystica

P76

Inna niedrożność jelit noworodka
Obstructio intestinalis neonatalis alia

P76.0

Zespół czopa smółkowego
Syndroma embolii meconialis

P76.1

Przemijająca niedrożność jelit noworodka
Ileus neonati transitivus

P76.2

Niedrożność jelita spowodowana zagęszczonym mlekiem
Obstructio intestinalis propter lac condensatum

P76.8

Inna określona niedrożność jelit noworodka
Obstructio intestinalis neonatalis alia, specificata

P76.9

Niedrożność jelit noworodka, nieokreślona
Obstructio intestinalis neonatalis, non specificata

P77

Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka
Enterocolitis fetus et neonati necroticans

P78

Inne okołoporodowe zaburzenia przewodu pokarmowego
Morbi tractus digestivi perinatales alii

P78.0

Okołoporodowa perforacja jelit
Perforatio intestinalis perinatalis

P78.1

Inne zapalenie otrzewnej noworodka
Peritonitis neonati alia

P78.2

Krwawe wymioty i stolce noworodków spowodowane połknięciem krwi matki
Haematemesis et melaena neonati propter sanguinem matris haustum

P78.3

Niezakaźna biegunka noworodka
Diarrhoea neonati non infectiva

P78.8

Inne określone okołoporodowe zaburzenia układu pokarmowego noworodka
Morbi systematis digestivi perinatales alii, specificati

P78.9

Okołoporodowe zaburzenie układu pokarmowego, nieokreślone
Morbus systematis digestivi perinatalis, non specificatus

P80-P83

Stany dotyczące powłok ciała i termoregulacji u płodu i noworodka

P90-P96

Inne zaburzenia rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.