Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

P00-P04

Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu

P05-P08

Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu

P10-P15

Uraz okołoporodowy

P20-P29

Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu okołoporodowego

P35-P39

Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego

P50-P61

Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka

P70-P74

Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka

P70

Przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów swoiste dla płodu i noworodka
Disordines metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivi

P70.0

Zespół dziecka matki chorej na cukrzycę ciężarnych
Syndroma infantis matris cum diabeta gestationali

P70.1

Zespół dziecka matki chorej na cukrzycę
Syndroma infantis matris cum diabeta

P70.2

Cukrzyca noworodkowa
Diabetes mellitus neonati

P70.3

Jatrogenna hipoglikemia noworodkowa
Hypoglycaemia neonati iatrogenica

P70.4

Inna hipoglikemia noworodkowa
Hypoglycaemia neonati alia

P70.8

Inne przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów u płodu i noworodka
Disordines metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivi alii

P70.9

Przemijające zaburzenie przemiany węglowodanów u płodu i noworodka, nieokreślone
Disordo metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivus, non specificatus

P71

Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodkowe
Disordines metabolismi calcii et magnesii neonati transitivi

P71.0

Hipokalcemia spowodowana karmieniem mlekiem krowim
Hypocalcaemia neonati propter lac vaccae

P71.1

Inna hipokalcemia noworodkowa
Hypocalcaemia neonati alia

P71.2

Hipomagnezemia noworodkowa
Hypomagnesiaemia neonati

P71.3

Tężyczka noworodkowa bez niedoboru wapnia lub magnezu
Tetania neonati sine deficientia calcii sive magnesii

P71.4

Przemijająca niedoczynność przytarczyc noworodkowa
Hypoparathyreoidismus neonati transitivus

P71.8

Inne przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodkowe
Disordines metabolismi calcii et magnesii neonati transitivi alii

P71.9

Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodkowe, nieokreślone
Disordo metabolismi calcii et magnesii neonati transitivus alius, non specificatus

P72

Inne przemijające zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego noworodkowe
Morbi systematis endocrini neonati transitivi, alii

P72.0

Wole noworodkowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Struma neonati, non alibi classificata

P72.1

Przemijająca nadczynność tarczycy noworodkowa
Hyperthyreosis neonati transitiva

P72.2

Inne przemijające zaburzenia czynności tarczycy noworodkowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Dysfunctiones glandulae thyreoideae neonati transitive, non alibi classificatae

P72.8

Inne określone przemijające zaburzenia wewnątrzwydzielnicze noworodkowe
Morbi systematis endocrini neonati transitivi alii, specificati

P72.9

Przemijające zaburzenie wewnątrzwydzielnicze noworodkowe, nieokreślone
Morbus systematis endocrini neonati transitivus, non specificatus

P74

Inne noworodkowe zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne
Disordines neonati electrolyticae et metabolicae transitivi, alii

P74.0

Późna kwasica metaboliczna noworodka
Acidosis neonati metabolica tarda

P74.1

Odwodnienie noworodka
Dehydratio neonati

P74.2

Zaburzenia równowagi sodowej noworodka
Disordines equilibrii natrii neonati

P74.3

Zaburzenia równowagi potasowej noworodka
Disordines equilibrii kalii neonati

P74.4

Inne przemijające zaburzenia elektrolitowe noworodka
Disordines neonati electrolytici transitivi, alii

P74.5

Przemijająca tyrozynemia noworodka
Tyrosinaemia neonati transitiva

P74.8

Inne przemijające zaburzenia przemiany materii noworodka
Disordines neonati metabolici transitivi, alii

P74.9

Przemijające zaburzenie przemiany materii noworodka, nieokreślone
Disordo metabolismi neonati transitivus, non specificatus

P75-P78

Zaburzenia układu pokarmowego u płodu i noworodka

P80-P83

Stany dotyczące powłok ciała i termoregulacji u płodu i noworodka

P90-P96

Inne zaburzenia rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.