Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

J00-J06

Akutne infekcije gornjeg dela sistema za disanje

J09-J18

Grip i zapaljenje pluća

J09

Grip, virus dokazan
Influenza, virus identificatum

J10

Grip, izazvan dugim identifikovanim virusom gripa
Influenza, virus influencae aliud identificatum

J10.0

Grip sa zapaljenjem pluća, uzrokovan drugim identifikovanim virusom gripa
Influenza cum pneumonia, virus influenca aliud identificatum

J10.1

Grip sa drugim disajnim manifestacijama, uzrokovan drugim dokazanim virusom gripa
Influenza cum symptomatis respiratoriis allis, virus influenzae aliud identificatum

J10.8

Grip sa drugim smetnjama, uzrokovan drugim dokazanim virusom gripa
Influenza cum symptomatis allis, virus influenzae aliud identificatum

J11

Grip, virus nedokazan
Influenza, virus non identificatum

J11.0

Grip sa zapaljenjem pluća, virus nedokazan
Influenza cum pneumonia, virus non identificatum

J11.1

Grip sa drugim respiratornim smetnjama, virus neidentifikovan
Influenza cum symptomatis respiratoriis aliis, virus non identificatum

J11.8

Grip sa drugim smetnjama, virus neidentifikovan
Influenza cum symptomatis aliis, virus non identificatum

J12

Virusno zapaljenje pluća, neklasifikovano na drugom mestu
Pneumonia viralis, non alibi classificata

J12.0

Zapaljenje pluća uzrokovano adenovirusima
Pneumonia adenoviralis

J12.1

Zapaljenje pluća uzrokovano respiratornim sincicijalnim virusima
Pneumonia viralis syncytialis

J12.2

Zapaljenje pluća uzrokovano virusima parainfluenze
Pneumonia viralis parainfluenzae

J12.3

Virusno zapaljenje pluća uzrokovano humanim meta pneumovirusom
Pneumonia viralis hMPV

J12.8

Zapaljenje pluća uzrokovano drugim virusima
Pneumonia viralis, alia

J12.9

Zapaljenje pluća uzrokovano virusom, neoznačeno
Pneumonia viralis, non specificata

J13

Zapaljenje pluća, uzrokovano Streptococcus-om pneumoniae (Pneumococcus)
Pneumonia per Streptococcum pneumoniae

J14

Zapaljenje pluća uzrokovano Haemophilusom influence
Pneumonia per Haemophilum influenzae

J15

Bakterijsko zapaljenje pluća, neklasifikovano na drugom mestu
Pneumonia bacterialis, non alibi classificata

J15.0

Zapaljenje pluća, uzrokovano Klebsielom pneumonije
Pneumonia per Klebsiellam pneumoniae

J15.1

Zapaljenje pluća uzrokovano Pseudomonasom
Pneumonia per Pseudomonadem

J15.2

Stafilokokno zapaljenje pluća
Pneumonia staphylococcica

J15.3

Streptokokno zapaljenje pluća, uzrokovano Streptokokusom grupe B
Pneumonia streptococcica B

J15.4

Zapaljenja pluća uzrokovana drugim streptokokama
Pneumonia streptococcica alia

J15.5

Zapaljenje pluća, uzrokovano Ešerihijom koli
Pneumonia per Escherichiam coli

J15.6

Zapaljenje pluća uzrokovano aerobnim Gram-negativnim bakterijama
Pneumonia bacterialis, gram-negativa-aerobica

J15.7

Zapaljenje pluća uzrokovano Mikoplazmom pneumonije
Pneumonia per Mycoplasmam pneumoniae

J15.8

Drugo bakterisko zapaljenje pluća
Pneumonia bacterialis alia

J15.9

Bakterijsko zapaljenje pluća, neoznačeno
Pneumonia bacterialis, non specificata

J16

Zapaljenje pluća uzrokovano drugim zaraznim organizmima, neklasifikovano na drugom mestu
Pneumonia propter organismos infectivos alios, non alibi classificata

J16.0

Zapaljenje pluća uzrokovano hlamidijama
Pneumonia chlamydialis

J16.8

Zapaljenje pluća uzrokovano drugim označenim zaraznim organizmima
Pneumonia propter organismos infectivos alios specificatos

J17

Zapaljenje pluća u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Pneumonia in morbis alibi classificatis

J17.0

Zapaljenje pluća u bakterijskim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Pneumonia in morbis bacterialibus alibi classificatis

J17.1

Zapaljenje pluca u virusnim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Pneumonia in morbis viralibus alibi classificatis

J17.2

Zapaljenje pluća u gljivičnim bolestima
Pneumonia in morbis mycoticis

J17.3

Zapaljenje pluća u parazitarnim bolestima
Pneumonia in morbis parasitariis

J17.8

Zapaljenje pluća u drugim bolestima, koje su klasifikovane na drugom mestu
Pneumonia in morbis aliis alibi classificatis

J18

Zapaljenje pluća uzrokovano neoznačenim mikroorganizom
Pneumonia per microorganismum non specificatum

J18.0

Zapaljenje bronhija i pluća, neoznačeno
Bronchopneumonia, non specificata

J18.1

Lobarna pneumonija, neoznačena
Pneumonia lobaris, non specificata

J18.2

Zapaljenje pluća usled staze, neoznačeno
Pneumonia hypostatica, non specificata
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

J18.8

Druge vrste zapaljenja pluća uzrokovane neoznačenim mikroorganizmom
Pneumonia alia per microorganismum non specificatum

J18.9

Zapaljenje pluća, neoznačeno
Pneumonia, non specificata

J20-J22

Druge akutne infekcije donjeg dela sistema za disanje

J30-J39

Druge bolesti gornjeg dela sistema za disanje

J40-J47

Hronične bolesti donjeg dela sistema za disanje

J60-J70

Bolesti pluća uzrokovane spoljašnjim uzročnicima

J80-J84

Druge respiratorne bolesti koje zahvataju pre svega intersticijum pluća

J85-J86

Patološka stanja donjeg dela sistema za disanje praćena gnojenjem i nekrozom tkiva

J90-J94

Druge bolesti plućne maramice

J95-J99

Druge bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.