Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

M00-M03

Oboljenja zglobova uzrokovana infekcijama

M05-M14

Zapaljenjska oboljenja zglobova

M15-M19

Artroze - Degenerativna oboljenja zglobova

M15

Degenerativna oboljenja više zglobova
Polyarthrosis

M15.0

Primarna generalizovana (osteo)artroza
(Osteo)arthrosis generalisata primaria

M15.1

Heberdenovi čvorovi sa oboljenjem zgloba
Nodi Heberden (cum arthropathia)

M15.2

Bouchardovi čvorovi sa oboljenjem zgloba
Nodi Bouchard (cum arthropathia)

M15.3

Sekundarno višestruko degenerativno oboljenje zglobova
Arthrosis multiplex secundaria

M15.4

Degenerativno erozivno oboljenje zgloba
Arthrosis erosiva

M15.8

Druga degenerativna oboljenja više zglobova
Polyarthrosis alia

M15.9

Degenerativno oboljenje više zglobova, neoznačeno
Polyarthrosis, non specificata

M16

Degenerativno oboljenje zgloba kuka
Coxarthrosis

M16.0

Primarno degenerativno oboljenje oba kuka
Coxarthrosis primaria bilateralis

M16.1

Drugo primarno degenerativno oboljenje kuka
Coxarthrosis primaria alia

M16.2

Degenerativno oboljenje oba kuka uzrokovano razvojnim poremećajem
Coxarthrosis dysplastica bilateralis

M16.3

Drugo degenerativno oboljenje kuka uzrokovano razvojnim poremećajem
Coxarthrosis dysplastica alia

M16.4

Degenerativno oboljenje oba kuka posle povrede
Coxarthrosis posttraumatica bilateralis

M16.5

Drugo degenerativno oboljenje kuka posle povrede
Coxarthrosis posttraumatica alia

M16.6

Drugo sekundarno degenerativno oboljenje oba kuka
Coxarthrosis secundaria bilateralis alia

M16.7

Drugo sekundarno degenerativno oboljenje kuka
Coxarthrosis secundaria alia

M16.9

Degenerativno oboljenje kuka, neoznačeno
Coxarthrosis, non specificata

M17

Degenerativno oboljenje zgloba kolena
Gonarthrosis

M17.0

Primarno obostrano degenerativno oboljenje kolena
Gonarthrosis primaria bilateralis

M17.1

Drugo primarno degenerativno oboljenje kolena
Gonarthrosis primaria alia

M17.2

Obostrano degenerativno oboljenje kolena posle povrede
Gonarthrosis posttraumatica bilateralis

M17.3

Drugo degenerativno oboljenje kolena posle povrede
Gonarthrosis posttraumatica alia

M17.4

Drugo sekundarno obostrano degenerativno oboljenje kolena
Gonarthrosis secundaria bilateralis alia

M17.5

Drugo sekundarno degenerativno oboljenje kolena
Gonarthrosis secundaria alia

M17.9

Degenerativno oboljenje kolena, neoznačeno
Gonarthrosis, non specificata

M18

Degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis

M18.0

Primarno obostrano degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba
Arthrosis articuli carpometacarpalis poliicis primaria bilateralis

M18.1

Drugo primarno degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis primaria alia

M18.2

Obostrano degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba posle povrede
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis posttraumatica bilateralis

M18.3

Drugo degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba posle povrede
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis posttraumatica alia

M18.4

Drugo sekundarno obostrano oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis secundaria bilateralis alia

M18.5

Drugo sekundarno degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis secundaria alia

M18.9

Degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba, neoznačeno
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis, non specificata

M19

Druge artroze
Arthrosis alia

M19.0

Primarno degenerativno obolljenje drugih zglobova
Arthrosis artriculorum aliorum primaria

M19.1

Degenerativno oboljenje drugih zglobova posle povrede
Arthrosis articulorum aliorum posttraumatica

M19.2

Sekundarno degenerativno oboljenje drugih zglobova
Arthrosis articulorum aliorum secundaria

M19.8

Drugo označeno degenerativno oboljenje zglobova
Arthrosis alia, specificata

M19.9

Degenerativno oboljenje zgloba, neoznačeno
Artrhrosis, non specificata

M20-M25

Druga oboljenja zglobova

M30-M36

Sistemska oboljenja vezivnog tkiva

M40-M43

Deformacijska oboljenja kičme

M45-M49

Spondilopatije

M50-M54

Ostala oboljenja kičme [Ostale dorzopatije]

M60-M63

Oboljenja mišića

M65-M68

Oboljenja sinovije i tetiva

M70-M79

Ostale bolesti mekih tkiva

M80-M85

Poremećaji gustine i strukture kostiju

M86-M90

Ostale osteopatije

M91-M94

Hondropatije

M95-M99

Ostali poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.