MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

M00-M03

Oboljenja zglobova uzrokovana infekcijama

M05-M14

Zapaljenjska oboljenja zglobova

M15-M19

Artroze - Degenerativna oboljenja zglobova

M20-M25

Druga oboljenja zglobova

M30-M36

Sistemska oboljenja vezivnog tkiva

M40-M43

Deformacijska oboljenja kičme

M45-M49

Spondilopatije

M50-M54

Ostala oboljenja kičme [Ostale dorzopatije]

M60-M63

Oboljenja mišića

M65-M68

Oboljenja sinovije i tetiva

M70-M79

Ostale bolesti mekih tkiva

M80-M85

Poremećaji gustine i strukture kostiju

M86-M90

Ostale osteopatije

M91-M94

Hondropatije

M91

Juvenilna osteohondroza kuka i karlice
Osteochondrosis coxae et pelvis juvenilis

M91.0

Juvenilna osteohondroza karlice
Osteochondrosis pelvis juvenilis

M91.1

Juvenilna osteohondroza glave butne kosti [Legg-Calvé-Perthes]
Osteochondrosis capitis femoralis juvenilis [Legg-Calvé-Perthes]

M91.2

Ravan kuk
Coxa plana

M91.3

Lažni bol u kuku
Pseudocoxalgia

M91.8

Ostale juvenilne osteohondroze kuka i karlice
Osteochondrosis coxae et pelvis juvenilis alia

M91.9

Juvenilna osteohondroza kuka i karlice, neoznačena
Osteochondrosis coxae et pelvis juvenilis, non specificata

M92

Druge juvenilne osteohondroze
Osteochondrosis juvenilis alia

M92.0

Juvenilna osteohondroza ramenjače
Osteochondrosis humeri juvenilis

M92.1

Juvenilna osteohondroza žbice i lakatne kosti
Osteochondrosis radii et ulnae juvenilis

M92.2

Juvenilna osteohondroza šake
Osteochondrosis manus juvenilis

M92.3

Druga juvenilna osteohondroza gornjih ekstremiteta
Osteochondrosis extremitatis superioris juvenilis alia

M92.4

Juvenilna osteohondroza čašice kolena
Osteochondrosis patellae juvenilis

M92.5

Juvenilna osteohondroza golenjače i lišnjače
Osteochondrosis tibiae et fibulae juvenilis

M92.6

Juvenilna osteohondroza nožja
Osteochondrosis tarsi juvenilis

M92.7

Juvenilna osteohondroza donožja
Osteochondrosis metatarsi juvenilis

M92.8

Druga označena juvenilna osteohondroza
Osteochondrosis juvenilis alia specificata

M92.9

Juvenilna osteohondroza, neoznačena
Osteochondrosis juvenilis, non specificata

M93

Ostale osteohondropatije
Osteochondropathiae aliae

M93.0

Iskliznuće gornjeg okrajka kosti buta neuzrokovano povredom
Prolapsus epiphysis femoralis superioris (non traumaticus)

M93.1

Kienböckova bolest odrasle osobe
Morbus Kienböck adulti

M93.2

Razarajuće (disekantno) koštano-hrskavičavo zapaljenje (osteohondritis)
Osteochondritis dissecans

M93.8

Ostale označene osteohondropatije
Osteochondropathiae aliae, specificatae

M93.9

Osteohondropatija, neoznačena
Osteochondropathia, non specificata

M94

Ostali poremećaji hrskavice
Morbi cartilaginis alii

M94.0

Tietzeov sindrom hrskavično-rebarnog spoja
Syndroma junctionis chondrocostalis [Tietze]

M94.1

Povratni polihondritis
Polychondritis recidiva

M94.2

Razmekšavanje hrskavice
Chondromalacia

M94.3

Rastapanje hrskavice
Chondrolysis

M94.8

Drugi označeni poremećaji hrskavice
Morbi cartilaginis alii, specificati

M94.9

Bolest hrskavice, neoznačena
Morbus cartilaginis, non specificatus

M95-M99

Ostali poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.