MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

M00-M03

Oboljenja zglobova uzrokovana infekcijama

M05-M14

Zapaljenjska oboljenja zglobova

M15-M19

Artroze - Degenerativna oboljenja zglobova

M20-M25

Druga oboljenja zglobova

M30-M36

Sistemska oboljenja vezivnog tkiva

M40-M43

Deformacijska oboljenja kičme

M40

Grba i unapred iskrivljena kičma
Kyphosis et lordosis

M40.0

Položajna grba
Kyphosis posturalis

M40.1

Druga sekundarna grba
Kyphosis secundaria alia

M40.2

Druga i neoznačna grba
Kyphosis alia et non specificata

M40.3

Sindrom ravnih leđa
Syndroma dorsi plani

M40.4

Druga unapred iskrivljena kičma
Lordosis alia

M40.5

Unapred iskrivljena kičma, neoznačena
Lordosis, non specificata

M41

Bočno iskrivljena kičma
Scoliosis

M41.0

Dečja [infantilna] idiopatska skolioza
Scoliosis idiopathica infantilis

M41.1

Juvenilna idiopatska skolioza
Scoliosis idiopathica juvenilis

M41.2

Druga idiopatski, bočno iskrivljena kičma
Scoliosis idiopathica alia

M41.3

Torakogena skolioza
Scoliosis thoracogenes

M41.4

Neuromuskularna skolioza
Scoliosis neuromuscularis

M41.5

Druga sekundarna bočno iskrivljena kičma
Scoliosis secundaria alia

M41.8

Drugi oblici bočno iskrivljene kičme
Scoliosis formae aliae

M41.9

Bočno iskrivljena kičma, neoznačena
Scoliosis, non specificata

M42

Koštano-hrskavično oboljenje kičme
Osteochondrosis spinalis

M42.0

Koštano-hrskavičavo oboljenje kičme u dece
Osteochondrosis spinalis juvenilis

M42.1

Koštano-hrskavičavo oboljenje kičme u odraslih osoba
Osteochondrosis spinalis adultorum

M42.9

Koštano-hrskavičavo oboljenje kičme, neoznačeno
Osteochondrosis spinalis, non specificata

M43

Druga deformacijska oboljenja kičme
Dorsopathiae deformantes aliae

M43.0

Raspadanje pršljena
Spondylolysis

M43.1

Iskliznuće pršljena
Spondylolisthesis

M43.2

Druga stapanja pršljenova kičme
Fusio columnae vertebralis alia

M43.3

Ponavljano nepotpuno iščašenje I i II vratnog pršljena sa oboljenjem kičmene moždine
Subluxatio atlantoaxialis recurrens cum myelopathia

M43.4

Drugo ponavljano nepotpuno iščašenje I i II vratnog pršljena
Subluxatio atlantoaxialis recurrens alia

M43.5

Drugo ponavljano nepotpuno iščašenje pršljena
Subluxatio vertebralis recurrens alia

M43.6

Krivošija
Torticollis

M43.8

Druga označena deformacijska oboljenja kičme
Dorsopathiae deformantes aliae, specificatae

M43.9

Deformacijsko oboljenje kičme, neoznačeno
Dorsopathia deformans, non specificata

M45-M49

Spondilopatije

M50-M54

Ostala oboljenja kičme [Ostale dorzopatije]

M60-M63

Oboljenja mišića

M65-M68

Oboljenja sinovije i tetiva

M70-M79

Ostale bolesti mekih tkiva

M80-M85

Poremećaji gustine i strukture kostiju

M86-M90

Ostale osteopatije

M91-M94

Hondropatije

M95-M99

Ostali poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.