MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

M00-M03

Oboljenja zglobova uzrokovana infekcijama

M05-M14

Zapaljenjska oboljenja zglobova

M15-M19

Artroze - Degenerativna oboljenja zglobova

M20-M25

Druga oboljenja zglobova

M30-M36

Sistemska oboljenja vezivnog tkiva

M40-M43

Deformacijska oboljenja kičme

M45-M49

Spondilopatije

M50-M54

Ostala oboljenja kičme [Ostale dorzopatije]

M60-M63

Oboljenja mišića

M65-M68

Oboljenja sinovije i tetiva

M70-M79

Ostale bolesti mekih tkiva

M70

Bolesti mekih tkiva nastale kao posledica aktivnosti, povećane aktivnosti i pritiska
Morbi textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem

M70.0

Hronični krepitantni sinovitis šake i ručnog zgloba
Synovitis manus et carpi crepitans chronica

M70.1

Zapaljenje serozne kese šake
Bursitis manus

M70.2

Zapaljenje serozne kese vrha lakta
Bursitis olecrani

M70.3

Drugo zapaljenje serozne kese lakta
Bursitis cubiti alia

M70.4

Zapaljenje serozne kese ispred čašice
Bursitis praepatellaris

M70.5

Drugo zapaljenje serozne kese kolena
Bursitis genus alia

M70.6

Zapaljenje serozne kese gornje kvrge buta
Bursitis trochanterica

M70.7

Drugo zapaljenje serozne kese kuka
Bursitis coxae alia

M70.8

Ostale bolesti mekog tkiva nastale kao posledica aktivnosti, povećane aktivnosti i pritiska
Morbi textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem alii

M70.9

Neoznačena bolest mekog tkiva nastala kao posledica aktivnosti, povećane aktivnosti i pritiska
Morbus textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem, non specificatus

M71

Ostala oboljenja serozne kese
Bursopathiae aliae

M71.0

Gnojno zapaljenje serozne kese
Bursitis purulenta

M71.1

Drugo infektivno zapaljenje serozne kese
Bursitis infectiva alia

M71.2

Bakerova serozna cista zatkolene jame
Cystis synovialis poplitea [Baker]

M71.3

Druga cista serozne kese
Cystis bursae alia

M71.4

Kalcifikacija serozne kese
Calcificatio bursae

M71.5

Drugo zapaljenje serozne kese koje nije klasifikovano na drugom mestu
Bursitis alia, non alibi classificata

M71.8

Ostala označena oboljenja serozne kese
Bursopathia alia, specificata

M71.9

Neoznačeno oboljenje serozne kese
Bursopathia, non specificata

M72

Bolesti umnožavanja vezivnog tkiva
Morbi fibroblastici

M72.0

Dupuytrenova zgrčenost tetive dlana
Fibromatosis fasciae palmaris [Dupuytren]

M72.1

Jastučići na zglobovima nastali zbog pritiska [„knuckle pads“]
Caro malleoli mollis [malleolus carnosus]

M72.2

Stvaranje mnogobrojnih tumora ovojnica tabana [Plantarna fascijalna fibromatoza]
Fibromatosis fasciae plantaris

M72.4

Pseudosarkomatoza tetive
Fibromatosis pseudosarcomatosa

M72.6

Nekrotizujući fascitis
Fasciitis necroticans

M72.8

Druge bolesti umnožavanja vezivnog tkiva [Ostale fibroblastične bolesti]
Morbi fibroblastici alii

M72.9

Bolest umnožavanja vezivnog tkiva [Fibroblastična bolest], neoznačena
Morbus fibroblasticus, non specificatus

M73

Bolesti mekih tkiva u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi textuum mollium in morbis alibi classificatis

M73.0

Zapaljenje serozne kese uzrokovano gonokokom [Gonokokni burzitis]
Bursitis gonococcica

M73.1

Zapaljenje serozne kese uzrokovano sifilisom [Sifilitični burzitis]
Bursitis syphilitica

M73.8

Druge bolesti mekih tkiva u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi textuum mollium alii in morbis alibi classificatis

M75

Oštećenja ramena
Laesiones regionis humeroscapularis

M75.0

Adhezivni kapsulitis ramena
Capsulitis humeroscapularis adhaesiva

M75.1

Sindrom rotatorne manžetne
Syndroma armillae rotatoriae

M75.2

Zapaljenje tetive dvoglavog nadlaktičnog mišića
Tendinitis bicipitis

M75.3

Kalcifikacijsko zapaljenje tetiva ramena
Tendinitis humeroscapularis calcificata

M75.4

Sindrom ramena uzrokovan udarom [„impigement syndrome“]
Syndroma humeri percussionale

M75.5

Burzitis ramena
Bursitis regionis humeroscapularis

M75.8

Druga oštećenja ramena
Laesiones regionis humeroscapularis, alii

M75.9

Oštećenje ramena, neoznačeno
Laesio regionis humeroscapularis, non specificata

M76

Entezopatija noge, isključujući stopalo
Enthesopathia extremitatis inferioris, pedem excludens

M76.0

Zapaljenje tetive sedalnog mišića
Tendinitis glutaealis

M76.1

Zapaljenje tetive bedreno-slabinskog mišića
Tendinitis iliopsoae

M76.2

Izraštaj grebena bedrene kosti [Egzostoza grebena ilijačne kosti]
Excrescentia cristae ilicae

M76.3

Sindrom bedreno-golenjačke trake [Sindrom iliotibijalne mišićne tetive]
Syndroma lemnisci iliotibialis

M76.4

Tibijalni kolateralni burzitis [Pellegrini-Stieda]
Bursitis collateralis tibiae [Pellegrini-Stieda]

M76.5

Zapaljenje tetive čašice kolena
Tendinitis patellaris

M76.6

Zapaljenje tetive kosti pete [Tendinitis Ahilove tetive]
Tendinitis calcanei

M76.7

Zapaljenje tetive lista
Tendinitis peronealis

M76.8

Ostale entezopatije noge, osim stopala
Enthesopathiae extremitatis inferioris, pedem excludens, aliae

M76.9

Entezopatija noge, neoznačena
Enthesopathia extremitatis inferioris, non specificata

M77

Ostale entezopatije
Enthesopathiae aliae

M77.0

Medijalni epikondilitis
Epicondylitis medialis

M77.1

Lateralni epikondilitis
Epicondylitis lateralis

M77.2

Periartritis ručja
Periarthritis carpi

M77.3

Izraslina na kosti pete
Excrescentia calcanei [calx dolorosa]

M77.4

Bol u donožju
Metatarsalgia

M77.5

Druga entezopatija stopala
Enthesopathia pedis alia

M77.8

Ostale entezopatije, koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Enthesopathiae aliae, non alibi classificatae

M77.9

Entezopatija, neoznačena
Enthesopathia, non specificata

M79

Ostale bolesti mekih tkiva, koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Morbi textuum mollium alii, non alibi classificati

M79.0

Reumatizam, neoznačen
Rheumatismus, non specificatus

M79.1

Bol u mišiću
Myalgia

M79.2

Neuralgija i neuritis, neoznačeni
Neuralgia et neuritis, non specificata

M79.3

Zapaljenje masnog potkožnog tkiva, neoznačeno
Panniculitis, non specificata

M79.4

Zadebljanje podčašičnog masnog tkiva kolena [Hipertrofija infrapatelarnog masnog jastučeta]
Hypertrophia corporis adiposi infrapatellaris

M79.5

Zaostalo strano telo u mekom tkivu
Corpus alienum in textu molli residuale

M79.6

Bol u ekstremitetu
Dolor extremitatis

M79.7

Fibromijalgija
Fibromyalgia

M79.8

Druge označene bolesti mekih tkiva
Morbi textuum mollium alii, specificati

M79.9

Bolest mekih tkiva, neoznačena
Morbus textuum mollium, non specificatus

M80-M85

Poremećaji gustine i strukture kostiju

M86-M90

Ostale osteopatije

M91-M94

Hondropatije

M95-M99

Ostali poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.