Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

M00-M03

Oboljenja zglobova uzrokovana infekcijama

M05-M14

Zapaljenjska oboljenja zglobova

M15-M19

Artroze - Degenerativna oboljenja zglobova

M20-M25

Druga oboljenja zglobova

M30-M36

Sistemska oboljenja vezivnog tkiva

M40-M43

Deformacijska oboljenja kičme

M45-M49

Spondilopatije

M50-M54

Ostala oboljenja kičme [Ostale dorzopatije]

M60-M63

Oboljenja mišića

M65-M68

Oboljenja sinovije i tetiva

M70-M79

Ostale bolesti mekih tkiva

M80-M85

Poremećaji gustine i strukture kostiju

M86-M90

Ostale osteopatije

M86

Zapaljenje koštane srži
Osteomyelitis

M86.0

Akutno hematogeno zapaljenje koštane srži
Osteomyelitis haematogenes acuta

M86.1

Drugo akutno zapaljenje koštane srži
Osteomyelitis acuta alia

M86.2

Subakutno zapaljenje koštane srži
Osteomyelitis subacuta

M86.3

Hronično višežarišno zapaljenje koštane srži
Osteomyelitis multifocalis chronica

M86.4

Hronično zapaljenje koštane srži sa dreniranjem žarišta
Osteomyelitis cum fluore foci chronica

M86.5

Drugo hronično hematogeno zapaljenje koštane srži
Osteomyelitis haematogenes chronica alia

M86.6

Drugo hronično zapaljenje koštane srži
Osteomyelitis chronica alia

M86.8

Drugo zapaljenje koštane srži
Osteomyelitis alia

M86.9

Neoznačeno zapaljenje koštane srži
Osteomyelitis, non specificata

M87

Osteonekroza
Osteonecrosis

M87.0

Idiopatska aseptička nekroza kosti
Osteonecrosis aseptica idiopathica

M87.1

Osteonekroza uzrokovana lekovima
Osteonecrosis medicamentosa

M87.2

Osteonekroza uzrokovana prethodnom povredom
Osteonecrosis posttraumatica

M87.3

Druga sekundarna osteonekroza
Osteonecrosis secundaria alia

M87.8

Druga osteonekroza
Osteonecrosis alia

M87.9

Neoznačena osteonekroza
Osteonecrosis, non specificata

M88

Pagetova bolest kosti
Morbus Paget ossium [osteitis deformans]

M88.0

Pagetova bolest lobanje
Morbus Paget cranii

M88.8

Pagetova bolest ostalih kostiju
Morbus Paget ossium aliorum

M88.9

Pagetova bolest kostiju, neoznačena
Morbus Paget ossium, non specificatus

M89

Ostali poremećaji kosti
Morbi ossium alii

M89.0

Bolni živčano mišićni poremećaji ishranjivanja
Algoneurodystrophia

M89.1

Zastoj rasta okrajka duge kosti [Epifizni zastoj]
Stasis epiphysica

M89.2

Ostali poremećaji rasta i razvoja kostiju
Morbi staturae et evolutionis ossium alii

M89.3

Zadebljanje kostiju [Hipertrofija kostiju]
Hypertrophia ossium

M89.4

Ostala koštano - zglobna zadebljanja [Ostale hipertrofične osteoartropatije]
Osteoartropathia hypertrophica alia

M89.5

Razgradnja kosti [osteoliza]
Osteolysis

M89.6

Oboljenje kostiju posle dečije paralize
Osteopathia postpolyomyelitica

M89.8

Ostali označeni poremećaji kosti
Morbi ossium alii, specificati

M89.9

Poremećaj kosti, neoznačen
Morbus ossium, non specificatus

M90

Oboljenja kosti [Osteopatije] kod bolesti koje su klasifikovane na drugom mestu
Osteopathiae in morbis alibi classificatis

M90.0

Tuberkuloza kosti
Osteomyelitis tuberculosa

M90.1

Zapaljenje pokosnice u drugim zaraznim bolestima, koje su klasifikovane na drugom mestu
Periostitis in morbis infectivis aliis alibi classificatis

M90.2

Oboljenje kosti u drugim zaraznim bolestima koje su klasifikovane na drugom mestu
Osteopathia in morbis infectivis aliis alibi classificatis

M90.3

Osteonekroza uzrokovana kesonskom bolešću
Osteonecrosis in morbo capsico

M90.4

Osteonekroza uzrokovana poremećajem hemoglobina
Osteonecrosis haemoglobinopathica

M90.5

Osteonekroza u ostalim bolestima koje su klasifikovane na drugom mestu
Osteonecrosis in morbis aliis alibi classificatis

M90.6

Deformacijsko zapaljenje kosti uzrokovano tumorom
Osteitis deformans neoplastica

M90.7

Prelom kostiju uzrokovan tumorom
Fractura ossium neoplastica

M90.8

Oboljenje kosti u drugim bolestima koje su klasifikovane na drugom mestu
Osteopathia in morbis aliis alibi classificatis

M91-M94

Hondropatije

M95-M99

Ostali poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.