Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

M00-M03

Oboljenja zglobova uzrokovana infekcijama

M05-M14

Zapaljenjska oboljenja zglobova

M15-M19

Artroze - Degenerativna oboljenja zglobova

M20-M25

Druga oboljenja zglobova

M30-M36

Sistemska oboljenja vezivnog tkiva

M40-M43

Deformacijska oboljenja kičme

M45-M49

Spondilopatije

M50-M54

Ostala oboljenja kičme [Ostale dorzopatije]

M60-M63

Oboljenja mišića

M65-M68

Oboljenja sinovije i tetiva

M70-M79

Ostale bolesti mekih tkiva

M80-M85

Poremećaji gustine i strukture kostiju

M80

Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom [Osteoporoza sa patološkim prelomom]
Osteoporosis cum fractura pathologica

M80.0

Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom posle menopauze
Osteoporosis postmenopausalis cum fractura pathologica

M80.1

Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom posle odstranjenja jajnika
Osteoporosis post ovariectomiam cum fractura pathologica

M80.2

Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom uzrokovan fizičkom nepokretnošću
Osteoporosis immobilisationalis cum fractura pathologica

M80.3

Malapsorpcijska osteoporoza s patološkim prelomom nakon hirurškog zahvata
Osteoporosis malabsorptionalis postchirurgica cum fractura pathologica

M80.4

Osteoporoza s patološkim prelomom uzrokovna lekovima
Osteoporosis medicamentosa cum fractura pathologica

M80.5

Idiopatska osteoporoza sa patološkim prelomom
Osteoporosis idiopathica cum fractura pathologica

M80.8

Drugi gubitak koštane mase sa patološkim prelomom
Osteoporosis cum fractura pathologica, alia

M80.9

Neoznačeni gubitak koštane mase sa patološkim prelomom
Osteoporosis cum fractura pathologica, non specificata

M81

Gubitak koštane mase bez patološkog preloma [Osteoporoza bez patološkog preloma]
Osteoporosis sine fractura pathologica

M81.0

Gubitak koštane mase posle menopauze
Osteoporosis postmenopausalis

M81.1

Gubitak koštane mase posle odstranjenja jajnika
Osteoporosis post ovariectomiam

M81.2

Gubitak koštane mase uzrokovan nepokretnošću
Osteoporosis immobilisationalis

M81.3

Malapsorpcijska osteoporoza nakon hirurškog zahvata
Osteoporosis malabsorptionalis postchirurgica

M81.4

Osteoporoza uzrokovana lekovima
Osteoporosis medicamentosa

M81.5

Idiopatska osteoporoza
Osteoporosis idiopathica

M81.6

Ograničena, lokalizovana osteoporoza [Lequesne]
Osteoporosis localisata [Lequesne]

M81.8

Drugi gubitak koštane mase
Osteoporosis alia

M81.9

Osteoporoza, neoznačena
Osteoporosis, non specificata

M82

Osteoporoza kod bolesti klasifikovanih na drugom mestu
Osteoporosis in morbis alibi classificatis

M82.0

Osteoporoza kod višestrukog tumora koštane srži
Osteoporosis in myelomatosi multiplici

M82.1

Osteoporoza u bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem
Osteoporosis in morbis endocrinis

M82.8

Osteoporoza u drugim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Osteoporosis in morbis aliis alibi classificatis

M83

Osteomalacija [Razmekšavanje kosti] u odraslih osoba
Osteomalacia ad adultum

M83.0

Razmekšavanje kosti u babinjama
Osteomalacia puerperalis

M83.1

Razmekšavanje kosti u starosti
Osteomalacia senilis

M83.2

Osteomalacija u odraslih kao posledica malapsorpcije
Osteomalacia ad adultum malabsorptionalis

M83.3

Osteomalacija u odraslih kao posledica loše ishrane [malnutricijska osteomalacija]
Osteomalacia ad adultum malnutritionalis

M83.4

Oboljenje kosti uzrokovano aluminijumom
Morbus ossium aluminicus

M83.5

Druga osteomalacija u odraslih uzrokovana lekovima
Osteomalacia ad adultum medicamentosa alia

M83.8

Druga osteomalacija u odraslih
Osteomalacia ad adultum alia

M83.9

Osteomalacija u odraslih, neoznačena
Osteomalacia ad adultum, non specificata

M84

Poremećaji kontinuiteta kosti
Morbi continuitatis ossis

M84.0

Loše srastao prelom
Malconcretio fracturae

M84.1

Nesrastao prelom [pseudoartoza]
Inconcretio ossis [pseudarthrosis]

M84.2

Usporeno zarastanje preloma
Concretio fracturae retardata

M84.3

Prelom zbog stresa, neklasifikovan na drugom mestu
Fractura pressionalis, non alibi classificata

M84.4

Patološki prelom, neklasifikovan na drugom mestu
Fractura pathologica, non alibi classificata

M84.8

Ostali poremećaji kontinuiteta kosti
Morbi continuitatis ossis alii

M84.9

Bolest kontinuiteta kosti, neoznačena
Morbus continuitatis ossis, non specificatus

M85

Ostali poremećaji u čvrstoći i građi kosti
Morbi densitatis et structurae ossis alii

M85.0

Nepravilan razvoj vezivnog tkiva
Dysplasia fibrosa (monostotica)

M85.1

Fluoroza skeleta
Fluorosis sceleti

M85.2

Izraštaj kosti lobanje [Hiperostoza lobanje]
Hyperosteosis cranii

M85.3

Zapaljenje kosti sa povećanjem gustine koštane strukture
Osteitis condensans

M85.4

Solitarna cista kosti
Cystis ossis solitaria

M85.5

Aneurizmatska cista kosti
Cystis ossis aneurismatica

M85.6

Druga cista kosti
Cystis ossis alia

M85.8

Druge označene bolesti čvrstine i strukture kosti
Morbi densitatis et structurae ossis alii, specificati

M85.9

Poremećaj u čvrstini i strukturi kosti, neoznačeni
Morbus densitatis et structurae ossis, non specificatus

M86-M90

Ostale osteopatije

M91-M94

Hondropatije

M95-M99

Ostali poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.