MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

M00-M03

Oboljenja zglobova uzrokovana infekcijama

M05-M14

Zapaljenjska oboljenja zglobova

M15-M19

Artroze - Degenerativna oboljenja zglobova

M20-M25

Druga oboljenja zglobova

M30-M36

Sistemska oboljenja vezivnog tkiva

M40-M43

Deformacijska oboljenja kičme

M45-M49

Spondilopatije

M50-M54

Ostala oboljenja kičme [Ostale dorzopatije]

M50

Bolesti međupršljenskih diskusa vrata
Morbi discorum intervertebralium cervicalium

M50.0

Ispadanje diskusa vrata sa oboljenjem kičmene moždine (mijelopatijom)
Prolapsus disci intervertebralis cervicalis cum myelopathia

M50.1

Ispadanje vratnog diskusa sa oboljenjem korena živca (radikulopatijom)
Prolapsus disci intervertebralis cervicalis cum radiculopathia

M50.2

Drugo ispadanje diskusa vrata
Prolapsus disci intervertebralis cervicalis alius

M50.3

Druga degenerativna oboljenja diskusa vrata
Degenerationes discorum cervicaliorum aliae

M50.8

Druge bolesti diskusa vrata
Morbi discorum intervertebralium cervicalium alii

M50.9

Bolest diskusa vrata, neoznačena
Morbus disci intervertebralis cervicalis, non specificatus

M51

Druge bolesti međupršljenskog diskusa
Morbi discorum intervertebralium alii

M51.0

Ispadanje (prolaps) slabinskog i drugih međupršljenskih diskusa sa oboljenjem kičme (mijelopatijom)
Prolapsus disci intervertebralis lumbalis et discorum intervertebralium aliorum cum myelopathia

M51.1

Ispadanje [prolaps] slabinskog i drugih međupršljenskih diskusa sa oboljenjem korena živca [radikulopatijom]
Prolapsus disci intervertebralis lumbalis et disci interverterbralis aliorum cum radiculopathia

M51.2

Druga označena nestabilnost međupršljenskog diskusa
Dislocatio disci intervertebralis alia, specificata

M51.3

Druga označena degenerativna promena međupršljenskog diskusa
Degeneratio disci intervertebralis alia, specificata

M51.4

Schmorlovi čvorići
Nodi Schmorl

M51.8

Ostale označene bolesti međupršljenskih diskusa
Morbi discorum intervertebralium alii, specificati

M51.9

Bolest međupršljenskog diskusa, neoznačena
Morbus disci intervertebralis, non specificatus

M53

Ostale dozopatije, koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Dorsopathiae aliae, non alibi classificatae

M53.0

Vratno-lobanjski [Cervikokranijalni] sindrom
Syndroma cervicocranialis

M53.1

Vratno-ručni [Cervikobrahijalni] sindrom
Syndroma cervicobrachialis

M53.2

Nestabilnost kičme
Instabilitas columnae vertebralis

M53.3

Krsno-trtične [Sakrokokcigealne] bolesti, koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Morbi sacrococcygei, non alibi classificati

M53.8

Ostale označene dorzopatije
Dorsopathiae aliae, specificatae

M53.9

Oboljenje kičme, neoznačeno
Dorsopathia, non specificata

M54

Bol u leđima
Dorsalgia

M54.0

Zapaljenje potkožnog masnog tkiva vrata i leđa
Panniculitis regionis colli et dorsi

M54.1

Oboljenja korena živca
Radiculopathia

M54.2

Bol u vratu
Cervicalgia

M54.3

Bol u sedalnom živcu
Ischialgia

M54.4

Bol u slabinskom delu kičme i sedalnom živcu
Lumboischialgia

M54.5

Bol u donjem delu leđa
Dolor sacralis

M54.6

Bol u grudnom delu kičme
Dolor dorsi thoracalis

M54.8

Drugi bol u leđima
Dorsalgia alia

M54.9

Bol u ledima, neoznačen
Dorsalgia, non specificata

M60-M63

Oboljenja mišića

M65-M68

Oboljenja sinovije i tetiva

M70-M79

Ostale bolesti mekih tkiva

M80-M85

Poremećaji gustine i strukture kostiju

M86-M90

Ostale osteopatije

M91-M94

Hondropatije

M95-M99

Ostali poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.