MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

F00-F09

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických

F00

Demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.-†)
Dementia in morbo Alzheimer

F00.0

Demencia pri Alzheimerovej chorobe so skorým začiatkom (typ 2) (G30.0†)
Dementia in morbo Alzheimer praecox

F00.1

Demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým začiatkom (typ 1) (G30.1†)
Dementia in morbo Alzheimer tardiva

F00.2

Demencia pri Alzheimerovej chorobe, atypická alebo zmiešaná forma (G30.8†)
Dementia in morbo Alzheimer atypica sive mixta

F00.9

Demencia pri Alzheimerovej chorobe, bližšie neurčená
Dementia in morbo Alzheimer, non specificata

F01

Vaskulárna demencia
Dementia vascularis

F01.0

Vaskulárna demencia s akútnym začiatkom
Dementia vascularis acuta

F01.1

Mnohoinfarktová demencia
Dementia multiinfarctiva

F01.2

Subkortikálna vaskulárna demencia
Dementia vascularis subcorticalis

F01.3

Zmiešaná kortikálna a subkortikálna vaskulárna demencia
Dementia vascularis mixta, corticalis et subcorticalis

F01.8

Iná vaskulárna demencia
Dementia vascularis alia

F01.9

Vaskulárna demencia, bližšie neurčená
Dementia vascularis, non specificata

F02

Demencia pri iných chorobách zatriedených inde
Dementia in morbis aliis, alibi classificatis

F02.0

Demencia pri Pickovej chorobe (G31.0†)
Dementia in morbo Pick

F02.1

Demencia pri Creutzfeldtovej-Jakobovej chorobe (A81.0†)
Dementia in morbo Creutzfeldt-Jakob

F02.2

Demencia pri Huntingtonovej chorobe (G10†)
Dementia in morbo Huntington

F02.3

Demencia pri Parkinsonovej chorobe (G20.-†)
Dementia in morbo Parkinson

F02.4

Demencia pri chorobe HIV (B22†)
Dementia in morbo AIDS

F02.8

Demencia pri iných bližšie určených chorobách zatriedených inde
Dementia in morbis aliis specificatis, alibi classificatis

F03

Demencia, bližšie neurčená
Dementia non specificata

F04

Organický amnestický syndróm nezapríčinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami
Syndroma amnesticum organicum, non propter usum alcoholis et substantiarum psychoactivarum aliarum

F05

Delírium nezapríčinené alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami
Delirium, non propter usum alcoholis et substantiarum psychoactivarum aliarum

F05.0

Delírium bez demencie
Delirium sine dementia

F05.1

Delírium pri demencii
Delirium superpositum, sed intradementium

F05.8

Iné delírium
Delirium aliud

F05.9

Delírium, bližšie neurčené
Delirium, non specificatum

F06

Iné duševné poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou
Disordines mentales propter laesionem et dysfunctionem cerebri sive morbum corporalem, alii

F06.0

Organická halucinóza
Hallucinosis organica

F06.1

Organická katatonická porucha
Disordo catatonicus organicus

F06.2

Organická porucha s bludmi [podobná schizofrénii]
Disordo paranoides organicus (schizophreniae similis)

F06.3

Organická afektívna porucha
Disordines thymiaci [affectivi organici]

F06.4

Organická úzkostná porucha
Disordo anxioticus organicus

F06.5

Organická disociatívna porucha
Disordo dissociativus organicus

F06.6

Emočná labilita [asténia] na organickom podklade
Disordo emotionalis organicus [asthenicus]

F06.7

Ľahká kognitívna porucha
Disordo cognitivus gradus minoris

F06.8

Iná psychická porucha zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou, bližšie určená
Disordines mentales propter laesionem et dysfunctionem cerebri et morbum corporalem alii, specificati

F06.9

Psychická porucha zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou, bližšie neurčená
Disordines mentales propter laesionem et dysfunctionem cerebri et morbum corporalem, non specificatus

F07

Poruchy osobnosti a správania zapríčinená chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu
Disordines personae et disordines morum propter morbum, laesionem et dysfunctionem cerebri

F07.0

Porucha osobnosti na organickom podklade
Disordo personae organicus

F07.1

Postencefalitický syndróm
Syndroma post encephalitidem

F07.2

Postkomočný syndróm
Syndroma post commotionem cerebri

F07.8

Iná organická porucha osobnosti a správania zapríčinená chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu
Disordines personae et disordines morum organici propter morbum, laesionem et dysfunctionem cerebri alii

F07.9

Organická porucha osobnosti a správania zapríčinená chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu, bližšie neurčená
Disordo personae et disordo morum organicus propter morbum, laesionem et dysfunctionem cerebri, non specificatus

F09

Organická alebo symptomatická psychická porucha, bližšie neurčená
Morbus mentalis organicus sive symptomaticus non specificatus

F10-F19

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok

F20-F29

Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi

F30-F39

Afektívne poruchy

F40-F48

Neurotické poruchy, poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy

F50-F59

Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických faktorov

F60-F69

Poruchy osobnosti a správania dospelých

F70-F79

Duševná zaostalosť [Mentálna retardácia]

F80-F89

Poruchy psychického vývinu

F90-F98

Poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania

F99-F99

Duševné poruchy, bližšie neurčené

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.