MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

F00-F09

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických

F10-F19

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok

F20-F29

Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi

F30-F39

Afektívne poruchy

F40-F48

Neurotické poruchy, poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy

F50-F59

Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických faktorov

F60-F69

Poruchy osobnosti a správania dospelých

F60

Špecifické poruchy osobnosti
Disordines personae specifici

F60.0

Paranoidná porucha osobnosti
Disordo personae paranoides

F60.1

Schizoidná porucha osobnosti
Disordo personae schizoides

F60.2

Disociálna porucha osobnosti
Disordo personae dissocialis

F60.3-

Emočne nestabilná porucha osobnosti

F60.30

Emočne nestabilná osobnosť, impulzívny typ

F60.31

Emočne nestabilná osobnosť, hraničný typ

F60.4

Histriónska porucha osobnosti
Disordo personae histrionicus

F60.5

Anankastická porucha osobnosti
Disordo personae anankasticus

F60.6

Úzkostná [vyhýbavá] porucha osobnosti
Disordo personae anxiosus [evitans]

F60.7

Závislá [astenická] porucha osobnosti
Disordo personae dependens

F60.8

Iná špecifická porucha osobnosti
Disordines personae alii, specificati

F60.9

Porucha osobnosti, bližšie neurčená
Disordo personae, non specificatus

F61

Zmiešaná a iná porucha osobnosti
Disordines personae mixti, et alii

F62

Pretrvávajúca zmena osobnosti, ktorú nemožno prisúdiť poškodeniu alebo chorobe mozgu
Mutatio personae persistens non organica

F62.0

Trvalá zmena osobnosti po katastrofickom zážitku
Mutatio personae postcatastrophica permanens

F62.1

Trvalá zmena osobnosti po psychickej chorobe
Disordo personae persistens post morbum psychiatricum

F62.8-

Iná pretrvávajúca zmena osobnosti

F62.80

Osobnostný syndróm chronickej bolesti

F62.88

Iná pretrvávajúca zmena osobnosti

F62.9

Pretrvávajúca zmena osobnosti, bližšie neurčená
Disordo personae persistens, non specificatus

F63

Porucha návykov a impulzov
Disordines consuetudinum et impulsuum

F63.0

Patologické hráčstvo
Alea pathologica

F63.1

Patologické podpaľačstvo [Pyromania]
Pyromania pathologica

F63.2

Patologické kradnutie [Kleptománia]
Cleptomania

F63.3

Trichotilománia
Trichotillomania

F63.8

Iná porucha návykov a impulzov
Disordines consuetudinum et impulsuum alii

F63.9

Porucha návykov a impulzov, bližšie neurčená
Disordo consuetudinum et impulsuum, non specificatus

F64

Porucha pohlavnej identity
Disordines identitatis sexualis

F64.0

Transsexualizmus
Transsexualismus

F64.1

Transvestizmus
Transvestitismus duplex

F64.2

Porucha pohlavnej identity v detstve
Disordo identitatis sexualis puerilis

F64.8

Iná porucha pohlavnej identity
Disordines identitatis sexualis alii

F64.9

Porucha pohlavnej identity, bližšie neurčená
Disordo identitatis sexualis, non specificatus

F65

Porucha sexuálneho zamerania
Disordines inclinationis sexualis

F65.0

Fetišizmus
Fetishismus

F65.1

Fetišistický transvestizmus
Transvestitismus fetishisticus

F65.2

Exhibicionizmus
Exhibitionismus

F65.3

Voyeurizmus
Voyeurismus

F65.4

Pedofília
Paedophilia

F65.5

Sadomasochizmus
Sadomasochismus

F65.6

Viacpočetná porucha sexuálneho zamerania
Disordines inclinationis sexualis multiplices

F65.8

Iná porucha sexuálneho zamerania
Disordines inclinationis sexualis alii

F65.9

Porucha sexuálneho zamerania, bližšie neurčená
Disordo inclinationis sexualis, non specificatus

F66

Porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou
Disordines mentales et disordines cum evolutione et orientatione sexuali

F66.0

Porucha pohlavného dozrievania
Disordo maturationis sexualis

F66.1

Egodystonická sexuálna orientácia
Orientatio sexualis egodystonica

F66.2

Porucha sexuálneho vzťahu
Disordo relationis sexualis

F66.8

Iná porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou
Disordines evolutionis psychosexualis alii

F66.9

Porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou, bližšie neurčená
Disordo evolutionis psychosexualis, non specificatus

F68

Iná porucha osobnosti a správania dospelých
Disordines personae et disordines morum adultorum alii

F68.0

Zvýraznenie fyzických príznakov z psychických dôvodov
Elaboratio symptomatum somaticorum psychogenium

F68.1

Úmyselné vyvolávanie alebo predstieranie somatických alebo psychických príznakov, alebo nespôsobilostí [predstieraná porucha]
Provocatio symptomatum intenta sive simulatio symptomatum impotentiarum psychicarum somaticorum (disordo simulans)

F68.8

Iná porucha osobnosti a správania dospelých, bližšie určená
Disordines personae et disordines morum adultorum alii, specifici

F69

Porucha osobnosti a správania dospelých, bližšie neurčená
Disordines personae et disordines morum adulti, non specificati

F70-F79

Duševná zaostalosť [Mentálna retardácia]

F80-F89

Poruchy psychického vývinu

F90-F98

Poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania

F99-F99

Duševné poruchy, bližšie neurčené

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.