MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

F00-F09

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických

F10-F19

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok

F20-F29

Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi

F30-F39

Afektívne poruchy

F30

Manická epizóda
Mania

F30.0

Hypománia
Hypomania

F30.1

Mánia bez psychotických príznakov
Mania non psychotica

F30.2

Mánia s psychotickými príznakmi
Mania psychotica

F30.8

Iná manická epizóda
Episodia maniaca alia

F30.9

Manická epizóda, bližšie neurčená
Episodium maniacum, non specificatum

F31

Bipolárna afektívna porucha
Psychosis affectiva, typus bipolaris

F31.0

Bipolárna afektívna porucha, terajšia hypomanická epizóda
Psychosis affectiva bipolaris, episodium hypomaniacum

F31.1

Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická epizóda bez psychotických príznakov
Psychosis affectiva bipolaris, episodium maniacum non psychoticum

F31.2

Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická epizóda s psychotickými príznakmi
Psychosis affectiva bipolaris, episodium maniacum psychoticum

F31.3

Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda miernej alebo stredne ťažkej depresie
Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum, gradus levis sive moderati

F31.4

Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov
Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum non psychoticum, gradus gravis

F31.5

Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda ťažkej depresie s psychotickými príznakmi
Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum psychoticum, gradus gravis

F31.6

Bipolárna afektívna porucha, terajšia zmiešaná epizóda
Psychosis affectiva bipolaris, episodium mixtum

F31.7

Bipolárna afektívna porucha, teraz v remisii
Psychosis affectiva bipolaris, in remissione

F31.8

Iná bipolárna afektívna porucha
Psychosis affectiva bipolaris alia

F31.9

Bipolárna afektívna porucha, bližšie neurčená
Psychosis affectiva bipolaris, non specificata

F32

Depresívna epizóda
Depressio

F32.0

Epizóda ľahkej depresie
Episodium depressivum, gradus levis

F32.1

Epizóda stredne ťažkej depresie
Episodium depressivum, gradus moderati

F32.2

Epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov
Episodium depressivum non psychoticum, gradus majoris

F32.3

Epizóda ťažkej depresie s psychotickými príznakmi
Episodium depressivum psychoticum, gradus majoris

F32.8

Iná depresívna epizóda
Episodia depressiva alia

F32.9

Depresívna epizóda, bližšie neurčená
Episodium depressivum, non specificatum

F33

Recidivujúca depresívna porucha
Depressio recurrens

F33.0

Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ľahká epizóda
Depressio recidiva, gradus levis

F33.1

Recidivujúca depresívna porucha, terajšia stredne ťažká epizóda
Depressio recidiva gradus moderati

F33.2

Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda bez psychotických príznakov
Depressio recidiva non psychotica gradus majoris

F33.3

Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda s psychotickými príznakmi
Depressio psychotica recidiva gradus majoris

F33.4

Recidivujúca depresívna porucha, teraz v remisii
Depressio recidiva in remissione

F33.8

Iná recidivujúca depresívna porucha
Depressio recidiva alia

F33.9

Recidivujúca depresívna porucha, bližšie neurčená
Disordo depressivus recidivus, non specificatus

F34

Pretrvávajúca afektívna porucha
Disordines thymici (affectivi) permanentes

F34.0

Cyklotýmia
Cyclothymia

F34.1

Dystýmia
Dysthimia

F34.8

Iná pretrvávajúca afektívna porucha
Disordines affectivi permanentes alii

F34.9

Pretrvávajúca afektívna porucha, bližšie neurčená
Disordo thymicus (affectivus) permanens, non specificatus

F38

Iné afektívne poruchy
Disordines thymiaci affectivi alii

F38.0

Iná jednotlivá afektívna porucha
Disordines thymiaci (affectivi) singuli alii

F38.1

Iná recidivujúca afektívna porucha
Disordines thymiaci (affectivi) recidivi alii

F38.8

Iná bližšie určená afektívna porucha
Disordines thymiaci (affectivi) alii specificati

F39

Afektívna porucha, bližšie neurčená
Disordo thymiacus (affectivus), non specificatus

F40-F48

Neurotické poruchy, poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy

F50-F59

Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických faktorov

F60-F69

Poruchy osobnosti a správania dospelých

F70-F79

Duševná zaostalosť [Mentálna retardácia]

F80-F89

Poruchy psychického vývinu

F90-F98

Poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania

F99-F99

Duševné poruchy, bližšie neurčené

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.