MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

F00-F09

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických

F10-F19

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok

F20-F29

Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi

F30-F39

Afektívne poruchy

F40-F48

Neurotické poruchy, poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy

F50-F59

Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických faktorov

F50

Porucha príjmu potravy
Disordines alimentarii

F50.0

Mentálna anorexia
Anorexia nervosa

F50.1

Atypická mentálna anorexia
Anorexia nervosa psychogenes atypica

F50.2

Mentálna bulímia
Bulimia nervosa

F50.3

Atypická mentálna bulímia
Bulimia nervosa atypica

F50.4

Prejedanie spojené s inými psychickými poruchami
Bulimia cum disordinibus psychicis aliis

F50.5

Vracanie spojené s inými psychickými poruchami
Vomitus cum disordinibus psychicis aliis

F50.8

Iná porucha príjmu potravy
Disordines alimentarii alii

F50.9

Porucha príjmu potravy, bližšie neurčená
Disordo alimentarius, non specificatus

F51

Neorganická porucha spánku
Disordines somni non organici

F51.0

Neorganická nespavosť
Insomnia non organica

F51.1

Neorganická spavosť
Hypersomnia non organica

F51.2

Neorganická porucha spánkového rytmu
Dysrhytmia somni non organica

F51.3

Námesačnosť [somnambulizmus]
Somnambulismus

F51.4

Nočná hrôza [pavor nocturnus]
Pavor nocturnus

F51.5

Nočná mora
Incubi nocturni

F51.8

Iná neorganická porucha spánku
Dyssomni non organici alii

F51.9

Neorganická porucha spánku, bližšie neurčená
Dyssomnus non organicus, non specificatus

F52

Poruchy pohlavných funkcií nezapríčinené organickou poruchou alebo chorobou
Dysfunctio sexualis non organica

F52.0

Nedostatok alebo strata pohlavnej túžby
Insufficientia sive perditio desiderii sexualis

F52.1

Sexuálna averzia a nedostatok sexuálnej rozkoše
Aversio et anhedonia sexualis

F52.2

Zlyhanie genitálnej odpovede
Insufficientia cupidinis genitalis

F52.3

Porucha orgazmu
Dysfunctio orgasmi

F52.4

Predčasná ejakulácia
Ejaculatio praecox

F52.5

Neorganický vaginizmus
Vaginismus non organicus

F52.6

Neorganická dyspareunia
Dyspareunia non organica

F52.7

Nadmerná pohlavná túžba
Cupido sexualis enormis

F52.8

Iná porucha pohlavných funkcií, nezapríčinená organickou poruchou alebo chorobou
Dysfunctio sexualis alia, non organica

F52.9

Porucha pohlavných funkcií, nezapríčinená organickou poruchou alebo chorobou, bližšie neurčená
Dysfunctio sexualis non organica, non specificata

F53

Porucha psychiky a správania v šestonedelí, nezatriedená inde
Disordines mentales et disordines morum cum puerperio associati, non alibi classificati

F53.0

Mierna duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde
Disordines mentales et disordines morum mites cum puerperio assiciati, non alibi classificati

F53.1

Ťažká duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde
Disordines mentales et disordines morum graves cum puerperio associati, non alibi classificati

F53.8

Iná duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde
Disordines mentales et disordines morum cum puerperio associati alii, non alibi classificati

F53.9

Duševná porucha v šestonedelí, bližšie neurčená
Disordo mentalis puerperalis, non specificatus

F54

Psychické faktory a faktory správania spojené s poruchami alebo chorobami zatriedenými inde
Factores mentales et factores morum cum disordinibus et morbis alibi classificati associati

F55

Škodlivé užívanie látok, ktoré nevytvárajú závislosť
Abusus supstantiarum non dependiferarum

F55.0

Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: antidepresíva

F55.1

Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: laxanciá

F55.2

Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: analgetiká

F55.3

Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: antacidá

F55.4

Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: vitamíny

F55.5

Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: steroidy a hormóny

F55.6

Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: liečivé rastliny alebo prírodné liečivé prípravky

F55.8

Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: iná látky

F55.9

Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: bližšie neurčené látky

F59

Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických faktorov, bližšie neurčené
Syndromata morum cum disordinibus physiologicis et factoribus physicis, non specificata

F60-F69

Poruchy osobnosti a správania dospelých

F70-F79

Duševná zaostalosť [Mentálna retardácia]

F80-F89

Poruchy psychického vývinu

F90-F98

Poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania

F99-F99

Duševné poruchy, bližšie neurčené

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.