MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

F00-F09

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických

F10-F19

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok

F20-F29

Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi

F30-F39

Afektívne poruchy

F40-F48

Neurotické poruchy, poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy

F50-F59

Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických faktorov

F60-F69

Poruchy osobnosti a správania dospelých

F70-F79

Duševná zaostalosť [Mentálna retardácia]

F70

Mierna duševná zaostalosť
Retardatio mentalis levis

F70.0

Mierna duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania

F70.1

Mierna duševná zaostalosť s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby

F70.8

Mierna duševná zaostalosť s inou poruchou správania

F70.9

Mierna duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania

F71

Stredne ťažká duševná zaostalosť
Retardatio mentalis moderata

F71.0

Stredne ťažká duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania

F71.1

Stredne ťažká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby

F71.8

Stredne ťažká duševná zaostalosť s inou poruchou správania

F71.9

Stredne ťažká duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania

F72

Ťažká duševná zaostalosť
Retardatio mentalis gravis

F72.0

Ťažká duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania

F72.1

Ťažká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby

F72.8

Ťažká duševná zaostalosť s inou poruchou správania

F72.9

Ťažká duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania

F73

Hlboká duševná zaostalosť
Retardatio mentalis profunda

F73.0

Hlboká duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania

F73.1

Hlboká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby

F73.8

Hlboká duševná zaostalosť s inou poruchou správania

F73.9

Hlboká duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania

F74

Disociácia inteligencie

F74.0

Disociácia inteligencie bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou

F74.1

Disociácia inteligencie s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby

F74.8

Disociácia inteligencie s inou poruchou správania

F74.9

Disociácia inteligencie, bez udania poruchy správania

F78

Iná duševná zaostalosť
Retardatio mentalis alia

F78.0

Iná duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania

F78.1

Iná duševná zaostalosť s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby

F78.8

Iná duševná zaostalosť s inou poruchou správania

F78.9

Iná duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania

F79

Duševná zaostalosť, bližšie neurčená
Retardatio mentalis, non specificata

F79.0

Duševná zaostalosť bližšie neurčená, bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania

F79.1

Duševná zaostalosť bližšie neurčená, s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby

F79.8

Duševná zaostalosť bližšie neurčená, s inou poruchou správania

F79.9

Duševná zaostalosť bližšie neurčená, bez údaja o poruche správania

F80-F89

Poruchy psychického vývinu

F90-F98

Poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania

F99-F99

Duševné poruchy, bližšie neurčené

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.