MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

F00-F09

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických

F10-F19

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok

F10

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcoholis

F10.0

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: akútna intoxikácia
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-intoxicatio acuta

F10.1

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: škodlivé užívanie
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-usus noxius

F10.2

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: syndróm závislosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-syndroma dependentiae

F10.3

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: abstinenčný syndróm
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-syndroma abstinentialis

F10.4

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: abstinenčný syndróm s delíriom
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-syndroma abstinentialis cum delirio

F10.5

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: psychotická porucha
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-psychosis

F10.6

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: amnestický syndróm
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-syndroma amnesticum

F10.7

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-psychosis residualis et tarda

F10.8

Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-disordines mentales et disordines morum alii

F10.9

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu, bližšie neurčená
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F11

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum

F11.0

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: akútna intoxikácia
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-intoxicatio acuta

F11.1

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: škodlivé užívanie
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-usus noxius

F11.2

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: syndróm závislosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-syndroma dependentiae

F11.3

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: abstinenčný syndróm
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-syndroma abstinentialis

F11.4

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: abstinenčný syndróm s delíriom
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-syndroma abstinentialis cum delirio

F11.5

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: psychotická porucha
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-psychosis

F11.6

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: amnestický syndróm
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-syndroma amnesticum

F11.7

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-psychosis residualis et tarda

F11.8

Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-disordines mentales et disordines morum alii

F11.9

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov, bližšie neurčená
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F12

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum

F12.0

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: akútna intoxikácia
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-intoxicatio acuta

F12.1

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: škodlivé užívanie
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-usus noxius

F12.2

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: syndróm závislosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-syndroma dependentiae

F12.3

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: abstinenčný syndróm
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-syndroma abstinentialis

F12.4

Porucha psychiky a správania. zapríčinená užívaním kanabinoidov: abstinenčný syndróm s delíriom
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-syndroma abstinentialis cum delirio

F12.5

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: psychotická porucha
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-psychosis

F12.6

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: amnestický syndróm
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-syndroma amnesticum

F12.7

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-psychosis residualis et tarda

F12.8

Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-disordines mentales et disordines morum alii

F12.9

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov, bližšie neurčená
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F13

Porucha psychiky a správania zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum

F13.0

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: akútna intoxikácia
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-intoxicatio acuta

F13.1

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: škodlivé užívanie
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-usus noxius

F13.2

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: syndróm závislosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-syndroma dependentiae

F13.3

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: abstinenčný syndróm
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-syndroma abstinentialis

F13.4

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: abstinenčný syndróm s delíriom
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-syndroma abstinentialis cum delirio

F13.5

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: psychotická porucha
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-psychosis

F13.6

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: amnestický syndróm
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-syndroma amnesticum

F13.7

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-psychosis residualis et tarda

F13.8

Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-disordines mentales et disordines morum alii

F13.9

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík, bližšie neurčená
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F14

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini

F14.0

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: akútna intoxikácia
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-intoxicatio acuta

F14.1

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: škodlivé užívanie
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-usus noxius

F14.2

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: syndróm závislosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-syndroma dependentiae

F14.3

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: abstinenčný syndróm
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-syndroma abstinentialis

F14.4

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: abstinenčný syndróm s delíriom
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-syndroma abstinentialis cum delirio

F14.5

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: psychotická porucha
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-psychosis

F14.6

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: amnestický syndróm
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-syndroma amnesticum

F14.7

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-psychosis residualis et tarda

F14.8

Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-disordines mentales et disordines morum alii

F14.9

Porucha psychiky a správania zapríčinená, užívaním kokaínu, bližšie neurčená
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F15

Porucha psychiky a správania zapríčinená, užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens

F15.0

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: akútna intoxikácia
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-intoxicatio acuta

F15.1

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: škodlivé užívanie
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-usus noxius

F15.2

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: syndróm závislosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-syndroma dependentiae

F15.3

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: abstinenčný syndróm
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-syndroma abstinentialis

F15.4

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: abstinenčný syndróm s delíriom
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-syndroma abstinentialis cum delirio

F15.5

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: psychotická porucha
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-psychosis

F15.6

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: amnestický syndróm
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-syndroma amnesticum

F15.7

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-psychosis residualis et tarda

F15.8

Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-disordines mentales et disordines morum alii

F15.9

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu, bližšie neurčená
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F16

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium

F16.0

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: akútna intoxikácia
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-intoxicatio acuta

F16.1

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: škodlivé užívanie
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-usus noxius

F16.2

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: syndróm závislosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-syndroma dependentiae

F16.3

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: abstinenčný syndróm
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-syndroma abstinentialis

F16.4

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: abstinenčný syndróm s delíriom
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-syndroma abstinentialis cum delirio

F16.5

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: psychotická porucha
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-psychosis

F16.6

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: amnestický syndróm
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-syndroma amnesticum

F16.7

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-psychosis residualis et tarda

F16.8

Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-disordines mentales et disordines morum alii

F16.9

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov, bližšie neurčená
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F17

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci

F17.0

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: akútna intoxikácia
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-intoxicatio acuta

F17.1

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: škodlivé užívanie
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-usus noxius

F17.2

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: syndróm závislosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-syndroma dependentiae

F17.3

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: abstinenčný syndróm
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-syndroma abstinentialis

F17.4

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: abstinenčný syndróm s delíriom
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-syndroma abstinentialis cum delirio

F17.5

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: psychotická porucha
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-psychosis

F17.6

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: amnestický syndróm
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-syndroma amnesticum

F17.7

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-psychosis residualis et tarda

F17.8

Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-disordines mentales et disordines morum alii

F17.9

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku, bližšie neurčená
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F18

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium

F18.0

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: akútna intoxikácia
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-intoxicatio acuta

F18.1

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: škodlivé užívanie
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-usus noxius

F18.2

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: syndróm závislosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-syndroma dependentiae

F18.3

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: abstinenčný syndróm
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-syndroma abstinentialis

F18.4

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: abstinenčný syndróm s delíriom
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-syndroma abstinentialis cum delirio

F18.5

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: psychotická porucha
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-psychosis

F18.6

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: amnestický syndróm
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-syndroma amnesticum

F18.7

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-psychosis residualis et tarda

F18.8

Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-disordines mentales et disordines morum alii

F18.9

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel, bližšie neurčená
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F19

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum

F19.0

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: akútna intoxikácia
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-intoxicatio acuta

F19.1

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: škodlivé užívanie
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-usus noxius

F19.2

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: syndróm závislosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-syndroma dependentiae

F19.3

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: abstinenčný syndróm
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-syndroma abstinentialis

F19.4

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: abstinenčný syndróm s delíriom
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-syndroma abstinentialis cum delirio

F19.5

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: psychotická porucha
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-psychosis

F19.6

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: amnestický syndróm
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-syndroma amnesticum

F19.7

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-psychosis residualis et tarda

F19.8

Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-disordines mentales et disordines morum alii

F19.9

Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok, bližšie neurčená
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F20-F29

Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi

F30-F39

Afektívne poruchy

F40-F48

Neurotické poruchy, poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy

F50-F59

Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických faktorov

F60-F69

Poruchy osobnosti a správania dospelých

F70-F79

Duševná zaostalosť [Mentálna retardácia]

F80-F89

Poruchy psychického vývinu

F90-F98

Poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania

F99-F99

Duševné poruchy, bližšie neurčené

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.