MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

F00-F09

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických

F10-F19

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok

F20-F29

Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi

F30-F39

Afektívne poruchy

F40-F48

Neurotické poruchy, poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy

F50-F59

Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických faktorov

F60-F69

Poruchy osobnosti a správania dospelých

F70-F79

Duševná zaostalosť [Mentálna retardácia]

F80-F89

Poruchy psychického vývinu

F90-F98

Poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania

F90

Hyperkinetická porucha
Disordines hyperkinetici

F90.0

Porucha aktivity a pozornosti
Disordo activitatis et disordo attentionis

F90.1

Hyperkinetická porucha správania
Disordo morum hyperkineticus

F90.8

Iná hyperkinetická porucha
Disordines hyperkinetici alii

F90.9

Hyperkinetická porucha, bližšie neurčená
Disordo hyperkineticus, non specificatus

F91

Porucha správania
Disordines morum

F91.0

Porucha správania viazaná na vzťahy v rodine
Disordo morum in familia

F91.1

Porucha sociálneho správania pri chýbaní sociálnych väzieb
Disordo morum non socialisatus

F91.2

Porucha sociálneho správania so zachovaním sociálnych väzieb
Disordo morum socialisatus

F91.3

Porucha správania s opozičným, vzdorovitým správaním
Disordo oppositus et provocatus

F91.8

Iná porucha správania
Disordines morum alii

F91.9

Porucha správania, bližšie neurčená
Disordo morum, non specificatus

F92

Zmiešaná porucha správania a emotivity
Disordines morum et emotionum mixti

F92.0

Depresívna porucha správania
Disordo morum depressivus

F92.8

Iná zmiešaná porucha správania a emotivity
Disordines morum et emotionum mixti alii

F92.9

Zmiešaná porucha správania a emotivity, bližšie neurčená
Disordo morum et emotionum mixtus, non specificatus

F93

Porucha emotivity v detskom veku
Disordo emotionum in infantia oreus

F93.0

Úzkosť z odlúčenia v detskom veku
Disordo separationis puerilis anxiosus

F93.1

Fóbicko-úzkostná porucha v detskom veku
Disordo puerilis phobicus anxiosus

F93.2

Sociálna úzkostná porucha v detskom veku
Disordo puerilis socialis anxiosus

F93.3

Porucha emotivity v dôsledku súrodeneckej rivality
Disordo aemulationis cum fratre et sorore

F93.8

Iná porucha emotivity v detskom veku
Disordines emotionum in infantia orti alii

F93.9

Porucha emotivity v detskom veku, bližšie neurčená
Disordo emotionum puerilis, non specificatus

F94

Porucha sociálneho fungovania so začiatkom v detstve a počas dospievania
Disordines functionis socialis in infantia et adolescentia orti

F94.0

Elektívny mutizmus
Mutismus selectivus

F94.1

Reaktívna porucha pripútania v detstve [Reactive attachment disorder]
Disordo connoxivus reactivus puerilis

F94.2

Dezinhibovaná porucha pripútania u detí [Disinhibited attachment disorder]
Disordo disinhibitionalis connexivus puerilis

F94.8

Iná porucha sociálneho fungovania v detstve
Disordines functionalis socialis puerilis alii

F94.9

Porucha sociálneho fungovania v detstve, bližšie neurčená
Disordo functionis socialis puerilis, non specificatus

F95

Tiková porucha
Disordines spasmi involuntarii

F95.0

Prechodná tiková porucha
Tic transitorius

F95.1

Chronická pohybová alebo hlasová tiková porucha
Tic motorius sive vocalis chronicus

F95.2

Zmiešaná hlasová a rôznorodá pohybová tiková porucha [Syndróm de la Tourette]
Tic motorius et vocalis multiplex [de la Tourette]

F95.8

Iná tiková porucha
Tic alius

F95.9

Tiková porucha, bližšie neurčená
Tic, non specificatus

F98

Iná porucha správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania
Disordines emotionum et disordines morum in infantia sive adolescentia orti alii

F98.0

Enuréza neorganického pôvodu
Enuresis non organica

F98.1

Enkopréza neorganického pôvodu
Encopresis non organica

F98.2

Porucha príjmu potravy v ranom detstve
Disordo nutritionis infantis et pueri

F98.3

Pica v ranom detstve
Pica infantilis et pica puerilis

F98.4

Stereotypné pohyby
Disordines motuum stereotypici

F98.5

Zajakavosť
Battarismus

F98.6

Brblavosť [tumultus sermonis, ponáhľavá reč]
Oratio festinans cum interruptionibus

F98.8

Iná bližšie určené poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania
Disordines emotionum et disordines morum in infantia sive adolescentia alii specifici

F98.9

Poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania, bližšie neurčené
Disordines emotionum et disordines morum in infantia sive adolescentia, non specificati

F99-F99

Duševné poruchy, bližšie neurčené

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.