MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

R00-R09

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy, bližšie určené

R00

Poruchy srdcového rytmu
Arrhytmiae cordis

R00.0

Tachykardia, bližšie neurčená
Tachycardia, non specificata

R00.1

Bradykardia, bližšie neurčená
Bradycardia, non specificata

R00.2

Palpitácie
Palpitatio cordis

R00.8

Iná a bližšie neurčená porucha srdcovej činnosti
Arrhythmiae cordis aliae et non specificatae

R01

Srdcový šelest a iný srdcový zvuk
Strepitus et soni cardiaci alii

R01.0

Benígny a neškodný (akcidentálny) srdcový šelest
Strepitus cardiaci benigni et simplices

R01.1

Srdcový šelest, bližšie neurčený
Strepitus cardiacus, non specificatus

R01.2

Iný srdcový zvuk
Soni cardiaci alii

R02

Gangréna, nezatriedená inde
Gangraena, non alibi classificata

R03

Abnormálne hodnoty krvného tlaku bez určenia diagnózy
Tensio sanguinea abnormalis, sine diagnosi

R03.0

Nameranie zvýšeného krvného tlaku bez diagnózy artériovej hypertenzie
Hypertensio, sine diagnosi hypertensionali

R03.1

Nameranie nešpecifického zníženého krvného tlaku
Hypotensio, non specificata

R04

Krvácanie z dýchacích ciest
Haemorrhagia tractuum respiratoriorum

R04.0

Epistaxa
Epistaxis

R04.1

Krvácanie z hrdla
Haemorrhagia pharyngis

R04.2

Hemoptýza
Haemoptysis

R04.8

Krvácanie z iných miest v dýchacích cestách
Haemorrhagia partium tractuum respiratoriorum aliarum

R04.9

Krvácanie z dýchacích ciest, bližšie neurčené
Haemorrhagia tractuum respiratoriorum, non specificata

R05

Kašeľ
Tussis

R06

Porucha dýchania
Respirationes abnormales

R06.0

Dýchavičnosť (dyspnoe)
Dyspnoea

R06.1

Stridor (hvizdot) pri dýchaní
Stridor

R06.2

Sipenie (pískanie) pri dýchaní
Sibilus

R06.3

Periodické dýchanie
Respiratio periodica

R06.4

Hyperventilácia
Hyperventilatio

R06.5

Dýchanie ústami
Respiratio oralis

R06.6

Čkanie
Singultus

R06.7

Kýchanie
Sternutatio

R06.8-

Iná a bližšie neurčená porucha dýchania

R06.80

Akútna život ohrozujúca príhoda v dojčenskom veku

R06.88

Iná a bližšie neurčená porucha dýchania

R07

Bolesť v hrdle a bolesť v hrudníku
Dolor laryngicus et pectoralis

R07.0

Bolesť v hrdle
Dolor pharyngis

R07.1

Bolesť v hrudníku pri dýchaní
Pleurodynia

R07.2

Prekordiálna bolesť
Dolor praecordialis

R07.3

Iná bolesť v hrudníku
Dolor pectoralis alius

R07.4

Bolesť v hrudníku, bližšie neurčená
Dolor pectoralis, non specificatus

R09

Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy
Symptomata et signa systematis circulatorii et respiratorii alia

R09.0

Asfyxia
Asphyxia

R09.1

Zápal pohrudnice
Pleuritis

R09.2

Zastavenie dýchania
Stasis respiratoria

R09.3

Abnormálne spútum
Sputum abnormale

R09.8

Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy, bližšie určené
Symptomata et signa systematis circulatorii et respiratorii alia, specificata

R10-R19

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia tráviacej sústavy a brucha

R20-R23

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia kože a podkožného tkaniva

R25-R29

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej sústavy

R30-R39

Subjektívne a objektívne príznaky porúch močovej sústavy

R40-R46

Subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávania, vnímania, emočného stavu a správania

R47-R49

Subjektívne a objektívne príznaky porúch reči a hlasu

R50-R69

Celkové subjektívne a objektívne príznaky

R70-R79

Abnormálne nálezy pri vyšetrení krvi bez určenej diagnózy

R80-R82

Abnormálne nálezy pri vyšetrení moču bez diagnózy

R83-R89

Abnormálne nálezy pri vyšetrovaní iných telových tekutín, látok a tkanív bez diagnózy

R90-R94

Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní a funkčných vyšetreniach bez diagnózy

R95-R99

Nepresne určené a neznáme príčiny smrti

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.