MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

R00-R09

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy, bližšie určené

R10-R19

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia tráviacej sústavy a brucha

R20-R23

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia kože a podkožného tkaniva

R25-R29

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej sústavy

R30-R39

Subjektívne a objektívne príznaky porúch močovej sústavy

R40-R46

Subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávania, vnímania, emočného stavu a správania

R47-R49

Subjektívne a objektívne príznaky porúch reči a hlasu

R50-R69

Celkové subjektívne a objektívne príznaky

R70-R79

Abnormálne nálezy pri vyšetrení krvi bez určenej diagnózy

R70

Zrýchlená sedimentácia erytrocytov a abnormálna viskozita plazmy
Hypersedimentatio erythrocytorum acuta et disordines viscositatis plasmatis

R70.0

Zrýchlená sedimentácia erytrocytov
Hypersedimentatio

R70.1

Abnormálna viskozita plazmy
Hyperviscositas

R71

Abnormality červených krviniek
Disordines erythrocytorum

R72

Abnormality bielych krviniek, nezatriedené inde
Abnormitas leucocytorum non alibi classificata

R73

Zvýšená koncentrácia glukózy v krvnom sére
Hyperglycaemia

R73.0

Abnormálny glukózový tolerančný test
Gradus glycosi abnormalis (test)

R73.9

Hyperglykémia, bližšie neurčená
Hyperglycaemia, non specificata

R74

Abnormálna aktivita enzýmov v krvnom sére
Gradus seroenzymarum abnormalis

R74.0

Zvýšená aktivita aminotransferáz a dehydrogenázy kyseliny mliečnej [LDH] v krvnom sére
Hypertransaminases et hyperdehydrogenases acidi lactei (LDH)

R74.8

Abnormálna aktivita iných enzýmov v krvnom sére
Gradus seroenzymarum aliarum abnormalis

R74.9

Abnormálna aktivita bližšie neurčeného enzýmu v krvnom sére
Gradus seroenzymarum abnormalis, non specificatus

R75

Laboratórny dôkaz vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV)
Informationes laboratorii de humanae immunodeficientiae viro (HIV)

R76

Iný abnormálny imunologický nález v krvnom sére
Abnormitates seroimmunologicae aliae

R76.0

Zvýšený titer protilátky
Vibratio anticorporum acuta

R76.1

Abnormálna reakcia na tuberkulínový test
Reactio abnormalis in proba tuberculini

R76.2

Falošne pozitívna sérologická skúška na syfilis
Reactio serologica syphilitica falsepositiva

R76.8

Iné abnormálne imunologické nálezy v krvnom sére, bližšie určené
Abnormitates seroimmunologicae aliae, specificatae

R76.9

Abnormálny imunologický nález v krvnom sére, bližšie neurčený
Abnormitas immunologica, non specificata

R77

Iné abnormality bielkovín plazmy
Disordines proteini in sanguine alii

R77.0

Abnormality albumínu
Disordo albumini

R77.1

Abnormality globulínu
Disordo globulini

R77.2

Abnormality alfa-fetoproteínu
Disordo alfafetoproteini

R77.8

Ostatné bližšie určené abnormality bielkovín plazmy
Disordines proteini in sanguine alii, specificati

R77.9

Abnormality bielkovín plazmy, bližšie neurčené
Disordo proteini in sanguine, non specificatus

R78

Nálezy liekov a iných látok, ktoré sa normálne v krvi nenachádzajú
Medicamenta et substantiae in sanguine, quae normale non sunt, aliae

R78.0

Nález alkoholu v krvi
Alcoholaemia

R78.1

Nález opiátov v krvi
Opiataemia

R78.2

Nález kokaínu v krvi
Cocainaemia

R78.3

Nález halucinogénu v krvi
Hallucinogenaemia

R78.4

Nález iných liekov a látok s možnosťou závislosti
Medicamenta narcotica in sanguine, cum potentia additiva, alia

R78.5

Nález psychotropnej látky v krvi
Medicamentum psychotropicum in sanguine

R78.6

Nález steroidovej látky v krvi
Steroidaemia

R78.7

Nález abnormálnej koncentrácie ťažkého kovu v krvi
Hypermetallaemia

R78.8

Nález inej bližšie určenej látky, ktorá sa normálne v krvi nenachádza
Substantiae in sanguine, quae normale non sunt, aliae, specificatae

R78.9

Nález bližšie neurčenej látky, ktorá sa normálne v krvi nenachádza
Substantiae in sanguine, quae normale non sunt, non specificata

R79

Iné abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi
Chemicaemiae abnormales aliae

R79.0

Abnormálna koncentrácia minerálov v krvnom sére
Disordo mineralium in sanguine

R79.8

Iné bližšie určené abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi
Chemicaemiae abnormales aliae, specificatae

R79.9

Abnormálny nález v chemickom zložení krvi, bližšie neurčený
Chemicaemia abnormalis, non specificata

R80-R82

Abnormálne nálezy pri vyšetrení moču bez diagnózy

R83-R89

Abnormálne nálezy pri vyšetrovaní iných telových tekutín, látok a tkanív bez diagnózy

R90-R94

Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní a funkčných vyšetreniach bez diagnózy

R95-R99

Nepresne určené a neznáme príčiny smrti

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.