MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

R00-R09

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy, bližšie určené

R10-R19

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia tráviacej sústavy a brucha

R20-R23

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia kože a podkožného tkaniva

R20

Porucha kožnej citlivosti
Disordines sensibilitatis cutis

R20.0

Necitlivosť kože
Anaesthesia cutis

R20.1

Znížená citlivosť [hypestézia] kože
Hypoaesthesia cutis

R20.2

Kožné parestézie
Paraesthesia cutis

R20.3

Zvýšená citlivosť [hyperestézia] kože
Hyperaesthesia

R20.8

Iná porucha kožnej citlivosti, bližšie určená
Disordines sensibilitatis cutis aliae, non specificatae

R21

Raš a iné nešpecifické kožné vyrážky
Urticaria et exanthemata cutis alia

R22

Lokalizované zdurenie, útvar, hrča kože a podkožného tkaniva
Intumescentia et tumefactia localisata cutis et subcutis

R22.0

Lokalizované zdurenie, útvar, hrča na hlave
Intumescentia cutis et subcutis capitis

R22.1

Lokalizované zdurenie, útvar, hrča na krku
Intumescentia cutis et subcutis colli

R22.2

Lokalizované zdurenie, útvar, hrča na trupe
Intumescentia cutis et subcutis trunci

R22.3

Lokalizované zdurenie, útvar, hrča na hornej končatine
Intumescentia cutis et subcutis extremitatis superioris

R22.4

Lokalizované zdurenie, útvar, hrča na dolnej končatine
Intumescentia cutis et subcutis extremitatis inferioris

R22.7

Lokalizované zdurenie, útvar, hrča na viacerých miestach
Intumescentia cutis et subcutis, locorum variorum multiplicium

R22.9

Lokalizované zdurenie, útvar, hrča, bližšie neurčená
Intumescentia cutis et subcutis, non specificata

R23

Iné kožné zmeny
Mutationes cutis aliae

R23.0

Cyanóza
Cyanosis

R23.1

Bledosť [pallor]
Pallor

R23.2

Sčervenenie
Erythema subitum

R23.3

Spontánne ekchymózy
Ecchymoses spontaneae

R23.4

Zmeny štruktúry kože
Mutationes structurae cutis

R23.8

Iné a bližšie neurčené zmeny kože
Mutationes cutis aliae et non specificatae

R25-R29

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej sústavy

R30-R39

Subjektívne a objektívne príznaky porúch močovej sústavy

R40-R46

Subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávania, vnímania, emočného stavu a správania

R47-R49

Subjektívne a objektívne príznaky porúch reči a hlasu

R50-R69

Celkové subjektívne a objektívne príznaky

R70-R79

Abnormálne nálezy pri vyšetrení krvi bez určenej diagnózy

R80-R82

Abnormálne nálezy pri vyšetrení moču bez diagnózy

R83-R89

Abnormálne nálezy pri vyšetrovaní iných telových tekutín, látok a tkanív bez diagnózy

R90-R94

Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní a funkčných vyšetreniach bez diagnózy

R95-R99

Nepresne určené a neznáme príčiny smrti

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.