MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

R00-R09

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy, bližšie určené

R10-R19

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia tráviacej sústavy a brucha

R20-R23

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia kože a podkožného tkaniva

R25-R29

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej sústavy

R30-R39

Subjektívne a objektívne príznaky porúch močovej sústavy

R40-R46

Subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávania, vnímania, emočného stavu a správania

R40

Somnolencia, sopor a kóma
Somnolentia, stupor et coma

R40.0

Somnolencia
Somnolentia

R40.1

Sopor (stupor)
Stupor

R40.2

Kóma, bližšie neurčená
Coma, non specificatum

R41

Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávacích funkcií a vedomia
Symptomata et signa cognitionis et conscientiae alia

R41.0

Dezorientácia, bližšie neurčená
Desorientatio, non specificata

R41.1

Antegrádna amnézia
Amnesia anterograda

R41.2

Retrográdna amnézia
Amnesia retrograda

R41.3

Iná amnézia
Amnesia alia

R41.8

Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávacích funkcií a vedomia
Symptomata et signa cognitionis et conscientiae alia et non specificata

R42

Závrat [vertigo]
Instabilitas et vertigo

R43

Poruchy čuchu a chuti
Disordines olfactus et disordines gustus

R43.0

Anosmia
Anosmia

R43.1

Parosmia
Parosmia

R43.2

Parageusia
Parageusia

R43.8

Iné a bližšie neurčené poruchy čuchu a chuti
Disordines olfactus et disordines gustus alii et non specificati

R44

Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch celkovej citlivosti a zmyslového vnímania
Symptomata et signa sensus et perceptionis generalisata alia

R44.0

Sluchové halucinácie
Hallucinationes auditivae

R44.1

Zrakové halucinácie
Hallucinationes visuales

R44.2

Iné halucinácie
Hallucinationes aliae

R44.3

Halucinácie, bližšie neurčené
Hallucinationes, non specificatae

R44.8

Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky porúch celkovej citlivosti a zmyslového vnímania
Symptomata et signa sensus et perceptionis generalisata alia et non specificata

R45

Subjektívne a objektívne príznaky porúch emočného stavu
Symptomata et signa emmotionalia

R45.0

Nervozita
Nervositas

R45.1

Nepokoj a vzrušenosť
Inquietas et irritabilitas

R45.2

Pocit nešťastia
Angor

R45.3

Demoralizácia a apatia
Demoralisatio et apathia

R45.4

Podráždenosť a zlosť
Irritabilitas et iracundia

R45.5

Nepriateľské pocity
Inimicitia

R45.6

Fyzické násilie
Violentia physica

R45.7

Stav emočného šoku a stresu, bližšie neurčený
Afflictus (shock) et violentia (stress) emotionallis, non specificatus

R45.8

Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch emočného stavu
Simptomata et signa emotionalia alia

R46

Subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s výzorom a správaním
Symptomata et signa aspectus externi et morum

R46.0

Veľmi nízka úroveň osobnej hygieny
Gradus hygienae propriae humillis

R46.1

Bizarný osobný zjav
Aspectus proprius inusitatus

R46.2

Čudné a nevysvetliteľné správanie
Mores singulares et inxplicabiles

R46.3

Hyperaktivita
Hyperactivitas

R46.4

Pomalosť a slabé reagovanie
Tarditas et negligentia

R46.5

Podozrievavosť a nápadná vyhýbavosť
Suspicio et ambiguitas significans

R46.6

Neprimeraná ustarostenosť a zaujatosť zaťažkávacími udalosťami
Cura supervacua et praeoccupatio violentia (stress) eventibus

R46.7

Veľavravnosť s nepodstatnými podrobnosťami, ktoré zastierajú dôvod na kontakt
Loquacitas et mores ad contactum non critici

R46.8

Iné subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s výzorom a správaním
Symptomata et signa aspectus externi et morum alia

R47-R49

Subjektívne a objektívne príznaky porúch reči a hlasu

R50-R69

Celkové subjektívne a objektívne príznaky

R70-R79

Abnormálne nálezy pri vyšetrení krvi bez určenej diagnózy

R80-R82

Abnormálne nálezy pri vyšetrení moču bez diagnózy

R83-R89

Abnormálne nálezy pri vyšetrovaní iných telových tekutín, látok a tkanív bez diagnózy

R90-R94

Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní a funkčných vyšetreniach bez diagnózy

R95-R99

Nepresne určené a neznáme príčiny smrti

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.