MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

R00-R09

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy, bližšie určené

R10-R19

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia tráviacej sústavy a brucha

R20-R23

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia kože a podkožného tkaniva

R25-R29

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej sústavy

R30-R39

Subjektívne a objektívne príznaky porúch močovej sústavy

R40-R46

Subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávania, vnímania, emočného stavu a správania

R47-R49

Subjektívne a objektívne príznaky porúch reči a hlasu

R50-R69

Celkové subjektívne a objektívne príznaky

R70-R79

Abnormálne nálezy pri vyšetrení krvi bez určenej diagnózy

R80-R82

Abnormálne nálezy pri vyšetrení moču bez diagnózy

R83-R89

Abnormálne nálezy pri vyšetrovaní iných telových tekutín, látok a tkanív bez diagnózy

R83

Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku
Liquor cerebrospinalis abnormalis

R83.0

Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálna hodnota enzýmov
Liquor cerebrospinalis abnormalis, enzyme abnormalis

R83.1

Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálna hodnota hormónov
Liquor cerebrospinalis abnormalis, hormonum abnormale

R83.2

Abnormálny nález v mozgovomicehovom moku: abnormálna hodnota liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok
Liquor cerebrospinalis abnormalis, narcotica, medicamenta et substantiae biologicae abnormales

R83.3

Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálna hodnota látok prevažne nemedicínskeho pôvodu
Liquor cerebrospinalis abnormalis, substantia non medicinalis abnormalis

R83.4

Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálny imunologický nález
Liquor cerebrospinalis abnormalis, immunologia abnormalis

R83.5

Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálny mikrobiologický nález
Liquor cerebrospinalis abnormalis, microbiologia abnormalis

R83.6

Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálny cytologický nález
Liquor cerebrospinalis abnormalis, cultura cytologica abnormalis

R83.7

Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálny histologický nález
Liquor cerebrospinalis abnormalis, hystologia abnormalis

R83.8

Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: iný abnormálny nález
Liquor cerebrospinalis abnormalis, abnormalitates aliae

R83.9

Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: bližšie neurčený abnormálny nález
Liquor cerebrospinalis abnormalis, abnormitas non specificata

R84

Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales

R84.0

Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka: abnormálna hodnota enzýmov
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, enzyme abnormalis

R84.1

Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka: abnormálna hodnota hornónov
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, hormonum abnormale

R84.2

Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka: abnormálna hodnota liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, narcotica, medicamenta et substantiae biologicae abnormales

R84.3

Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka: abnormálna hodnota látok prevažne nemedicínskeho pôvodu
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, substantia non medicinalis abnormalis

R84.4

Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka: abnormálny imunologický nález
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, immunologia abnormalis

R84.5

Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka: abnormálny mikrobiologický nález
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, microbiologia abnormalis

R84.6

Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka: abnormálny cytologický nález
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, cultura cytologica abnormalis

R84.7

Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka: abnormálny histologický nález
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, hystologia abnormalis

R84.8

Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka: iný abnormálny nález
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, abnormalitates aliae

R84.9

Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka: bližšie neurčený abnormálny nález
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, abnormitas non specificata

R85

Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales

R85.0

Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálna hodnota enzýmov
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, enzyme abnormalis

R85.1

Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálna hodnota hormónov
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, hormonum abnormale

R85.2

Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálna hodnota liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, narcotica, medicamenta et substantiae biologicae abnormales

R85.3

Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálna hodnota látok prevažne nemedicínskeho pôvodu
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, substantia non medicinalis abnormalis

R85.4

Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálny imunologický nález
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, immunologia abnormalis

R85.5

Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálny mikrobiologický nález
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, microbiologia abnormalis

R85.6

Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálny cytologický nález
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, cultura cytologica abnormalis

R85.7

Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálny histologický nález
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, hystologia abnormalis

R85.8

Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: iný abnormálny nález
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, abnormalitates aliae

R85.9

Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: bližšie neurčený abnormálny nález
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, abnormitas non specificata

R86

Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales

R86.0

Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálna hodnota enzýmov
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, enzyme abnormalis

R86.1

Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálna hodnota hormónov
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, hormonum abnormale

R86.2

Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálna hodnota liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, narcotica, medicamenta et substantiae biologicae abnormales

R86.3

Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálna hodnota látok prevažne nemedicínskeho pôvodu
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, substantia non medicinalis abnormalis

R86.4

Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálny imunologický nález
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, immunologia abnormalis

R86.5

Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálny mikrobiologický nález
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, microbiologia abnormalis

R86.6

Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálny cytologický nález
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, cultura cytologica abnormalis

R86.7

Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálny histologický nález
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, hystologia abnormalis

R86.8

Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: iný abnormálny nález
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, abnormalitates aliae

R86.9

Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: bližšie neurčený abnormálny nález
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, abnormitas non specificata

R87

Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov
Probae organorum genitalium femininorum abnormales

R87.0

Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálna hladina enzýmov
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, enzyme abnormalis

R87.1

Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálna hladina hormónov
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, hormonum abnormale

R87.2

Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálna hladina liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, narcotica, medicamenta et substantiae biologicae abnormales

R87.3

Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálna hladina látok prevažne nemedicínskeho pôvodu
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, substantia non medicinalis abnormalis

R87.4

Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálny imunologický nález
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, immunologia abnormalis

R87.5

Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálny mikrobiologický nález
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, microbiologia abnormalis

R87.6

Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálny cytologický nález
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, cultura cytologica abnormalis

R87.7

Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálny histologický nález
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, hystologia abnormalis

R87.8

Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: iný abnormálny nález
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, abnormalitates aliae

R87.9

Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: bližšie neurčený abnormálny nález
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, abnormitas non specificata

R89

Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales

R89.0

Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálna hodnota enzýmov
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, enzyme abnormalis

R89.1

Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálna hodnota hormónov
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, hormonum abnormale

R89.2

Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálna hodnota liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, narcotica, medicamenta et substantiae biologicae abnormales

R89.3

Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálna hodnota látok prevažne nemedicínskeho pôvodu
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, substantia non medicinalis abnormalis

R89.4

Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálný imunologicky nález
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, immunologia abnormalis

R89.5

Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálny mikrobiologický nález
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, microbiologia abnormalis

R89.6

Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálny cytologický nález
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, cultura cytologica abnormalis

R89.7

Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálny histologický nález
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, hystologia abnormalis

R89.8

Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: iný abnormálny nález
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, abnormalitates aliae

R89.9

Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: bližšie neurčený abnormálny nález
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, abnormitas non specificata

R90-R94

Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní a funkčných vyšetreniach bez diagnózy

R95-R99

Nepresne určené a neznáme príčiny smrti

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.