MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

R00-R09

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy, bližšie určené

R10-R19

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia tráviacej sústavy a brucha

R20-R23

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia kože a podkožného tkaniva

R25-R29

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej sústavy

R30-R39

Subjektívne a objektívne príznaky porúch močovej sústavy

R40-R46

Subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávania, vnímania, emočného stavu a správania

R47-R49

Subjektívne a objektívne príznaky porúch reči a hlasu

R50-R69

Celkové subjektívne a objektívne príznaky

R70-R79

Abnormálne nálezy pri vyšetrení krvi bez určenej diagnózy

R80-R82

Abnormálne nálezy pri vyšetrení moču bez diagnózy

R83-R89

Abnormálne nálezy pri vyšetrovaní iných telových tekutín, látok a tkanív bez diagnózy

R90-R94

Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní a funkčných vyšetreniach bez diagnózy

R90

Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazovaní centrálnej nervovej sústavy
Systema nervorum centrale ad diagnosticam abnormale

R90.0

Vnútrolebkový rozpínavý proces
Laesio intracranialis

R90.8

Iné abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní centrálnej nervovej sústavy
Status systematis nervosi centralis ad diagnosticam abnormales alii

R91

Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení pľúc
Pulmones ad diagnosticam abnormales

R92

Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení prsníka
Mamma ad diagnosticam abnormalis

R93

Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení iných štruktúr tela
Structurae corporales ad diagnosticam abnormales aliae

R93.0

Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení lebky a hlavy, nezatriedený inde
Cranium et caput ad diagnosticam abnormale, non alibi classificatae

R93.1

Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení srdca a koronárnej cirkulácie
Cor et circulatio coronaria ad diagnosticam abnormalis

R93.2

Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení pečene a žlčových ciest
Hepar et tractus biliaris ad diagnosticam abnormalis

R93.3

Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení iných častí tráviacej sústavy
Tractus digestivus ad diagnosticam abnormalis

R93.4

Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení močových orgánov
Organa urinaria ad diagnosticam abnormalia

R93.5

Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení iných oblastí brucha vrátane retroperitonea
Regiones abdominales et retroperitoneales ad diagnosticam abnormales

R93.6

Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení končatín
Extremitates ad diagnosticam abnormales

R93.7

Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení iných častí svalovej a kostrovej sústavy
Systema musculosceletale ad diagnosticam abnormale

R93.8

Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení iných bližšie určených telových štruktúr
Structurae corporales ad diagnosticam abnormales aliae, specificatae

R94

Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení
Dysfunctiones organorum

R94.0

Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení centrálnej nervovej sústavy
Dysfunctiones systematis nervosi centralis

R94.1

Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení periférnej nervovej sústavy a zmyslových orgánov
Dysfunctiones systematis nervosi peripherici et sensuum specialium

R94.2

Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení pľúc
Dysfunctiones pulmonum

R94.3

Abnormálne výsledky kardiovaskulárnych funkčných vyšetrení
Dysfunctiones systematis cardiovascularis

R94.4

Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení obličiek
Dysfunctiones renum

R94.5

Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení pečene
Dysfunctiones hepatis

R94.6

Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení štítnej žľazy
Dysfunctiones glandulae thyreoideae

R94.7

Abnormálne výsledky vyšetrení iných endokrinných funkcií
Dysfunctiones glandularum endocrinarum aliarum

R94.8

Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení iných orgánov a sústav
Dysfunctiones organorum et systematum aliorum

R95-R99

Nepresne určené a neznáme príčiny smrti

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.