MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

R00-R09

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy, bližšie určené

R10-R19

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia tráviacej sústavy a brucha

R20-R23

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia kože a podkožného tkaniva

R25-R29

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej sústavy

R25

Abnormálne mimovôľové pohyby
Motus involuntarii abnormales

R25.0

Abnormálne pohyby hlavy
Motus capitis abnormales

R25.1

Trasľavosť [tremor], bližšie neurčená
Tremor, non specificatus

R25.2

Kŕč a spazmus
Dolor et spasmus

R25.3

Fascikulácia
Fasciculatio

R25.8

Iné a bližšie neurčené abnormálne mimovôľové pohyby
Motus involuntarii abnormales alii et non specificati

R26

Porucha chôdze a pohyblivosti
Abnormitates ingressus et mobilitatis

R26.0

Ataktická chôdza
Ingressus ataxicus

R26.1

Paralytická chôdza
Ingressus postparalyticus

R26.2

Ťažkosti pri chôdzi, nezatriedené inde
Difficultas ingressus, non alibi classificatus

R26.3

Imobilita
Immobilitas

R26.8

Iná a bližšie neurčená porucha chôdze a pohyblivosti (mobility)
Abnormitates ingressus et mobilitatis aliae et non specificatae

R27

Iná porucha koordinácie
Coordinatio disordinata alia

R27.0

Ataxia, bližšie neurčená
Ataxia, non specificata

R27.8

Iná a bližšie neurčená porucha koordinácie
Disordo coordinationis alius et non specificatus

R29

Iný subjektívny a objektívny príznak postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej sústavy
Symptomata et signa systematis nervosi et musculosceletalis alia

R29.0

Tetania
Tetania

R29.1

Meningizmus
Meningismus

R29.2

Abnormálny reflex
Reflexus abnormalis

R29.3

Porucha držania tela
Positio corporis abnormalis

R29.4

Lúpavé bedro [coxa saltans]
Coxa crepitans

R29.5

Neurologický neglect syndróm

R29.6

Náchylnosť k pádom, nezatriedená inde
Tendentio cadende, non alibi classificata

R29.8

Iný a bližšie neurčený subjektívny a objetívny príznak postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej sústavy
Symptomata et signa systematis nervosi et musculosceletalis alia et non specificata

R30-R39

Subjektívne a objektívne príznaky porúch močovej sústavy

R40-R46

Subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávania, vnímania, emočného stavu a správania

R47-R49

Subjektívne a objektívne príznaky porúch reči a hlasu

R50-R69

Celkové subjektívne a objektívne príznaky

R70-R79

Abnormálne nálezy pri vyšetrení krvi bez určenej diagnózy

R80-R82

Abnormálne nálezy pri vyšetrení moču bez diagnózy

R83-R89

Abnormálne nálezy pri vyšetrovaní iných telových tekutín, látok a tkanív bez diagnózy

R90-R94

Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní a funkčných vyšetreniach bez diagnózy

R95-R99

Nepresne určené a neznáme príčiny smrti

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.