MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

Z00-Z13

Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby kvôli vyšetreniu a prehliadke

Z20-Z29

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia vo vzťahu k prenosným chorobám

Z30-Z39

Osoby využívajúce zdravotnícke služby pre problémy súvisiace s reprodukciou

Z30

Riadenie antikoncepcie

Z30.0

Všeobecné poradenstvo a odporúčanie v otázke antikoncepcie

Z30.1

Zavedenie (vnútromaternicového) antikoncepčného telieska

Z30.2

Sterilizácia

Z30.3

Vyvolanie menštruácie

Z30.4

Dohľad nad liekovou antikoncepciou (kontraceptívami)

Z30.5

Dohľad nad (vnútromaternicovým) antikoncepčným telieskom

Z30.8

Iné riadenie antikoncepcie

Z30.9

Riadenie antikoncepcie, bližšie neurčené

Z31

Vyšetrenie a liečenie porúch fertility

Z31.0

Tuboplastika alebo vazoplastika po predchádzajúcej sterilizácii

Z31.1

Umelé oplodnenie

Z31.2

Oplodnenie in vitro

Z31.3

Iná asistovaná metóda oplodnenia

Z31.4

Vyšetrenie a testovanie plodnosti (fertility)

Z31.5

Genetické poradenstvo

Z31.6

Všeobecné poradenstvo a odporúčanie v otázke plodnosti

Z31.8

Iné riadenie plodnosti

Z31.9

Riadenie plodnosti, bližšie neurčené

Z32

Vyšetrenie a testy, zamerané na zistenie gravidity

Z32.0

Gravidita, (ešte) nepotvrdená

Z32.1

Potvrdená gravidita

Z33

Gravidita ako vedľajší nález

Z34

Dohľad nad priebehom normálnej gravidity

Z34.0

Dohľad nad normálnou prvou graviditou

Z34.8

Dohľad nad inou normálnou graviditou

Z34.9

Dohľad nad normálnou graviditou, bližšie neurčenou

Z35

Dohľad nad priebehom rizikovej gravidity

Z35.0

Dohľad nad graviditou s anamnézou neplodnosti

Z35.1

Dohľad nad graviditou s anamnézou potratu

Z35.2

Dohľad nad graviditou s inou nepriaznivou pôrodníckou anamnézou

Z35.3

Dohľad nad graviditou s anamnézou nedostatočnej prenatálnej starostlivosti

Z35.4

Dohľad nad graviditou mnohorodičky

Z35.5

Dohľad nad staršou prvorodičkou

Z35.6

Dohľad nad veľmi mladou prvorodičkou

Z35.7

Dohľad nad rizikovou graviditou v dôsledku sociálnych problémov

Z35.8

Dohľad nad inou rizikovou graviditou

Z35.9

Dohľad nad rizikovou graviditou, bližšie neurčenou

Z36

Prenatálny skríning

Z36.0

Prenatálny skríning chromozómových anomálií

Z36.1

Prenatálny skríning na zvýšenú hodnotu alfafetoproteínu

Z36.2

Iný prenatálny skríning, založený na amniocentéze

Z36.3

Prenatálny skríning malformácií ultrazvukom a inými fyzikálnymi metódami

Z36.4

Prenatálny skríning spomalenia rastu plodu ultrazvukom a inými fyzikálnymi metódami

Z36.5

Prenatálny skríning izoimunizácie

Z36.8

Iný prenatálny skríning

Z36.9

Prenatálny skríning, bližšie neurčený

Z37

Výsledok pôrodu

Z37.0

Jedno dieťa, živonarodené

Z37.1

Jedno dieťa, mŕtvonarodené

Z37.2

Dvojčatá, živonarodené

Z37.3

Dvojčatá, jedno živonarodené, jedno mŕtvonarodené

Z37.4

Dvojčatá, mŕtvonarodené

Z37.5

Iný viacpočetný pôrod, všetky deti živonarodené

Z37.6

Iný viacpočetný pôrod, niektoré deti živonarodené

Z37.7

Iný viacpočetný pôrod, všetky deti mŕtvonarodené

Z37.9

Výsledok pôrodu, bližšie neurčený

Z38

Živonarodené deti podľa miesta narodenia

Z38.0

Jedno dieťa, narodené v nemocnici

Z38.1

Jedno dieťa, narodené mimo nemocnice

Z38.2

Jedno dieťa, miesto narodenia bližšie neurčené

Z38.3

Dvojčatá, narodené v nemocnici

Z38.4

Dvojčatá, narodené mimo nemocnice

Z38.5

Dvojčatá, miesto narodenia bližšie neurčené

Z38.6

Deti z inej viacnásobnej gravidity, narodené v nemocnici

Z38.7

Deti z inej viacnásobnej gravidity, narodené mimo nemocnice

Z38.8

Deti z inej viacnásobnej gravidity, bližšie neurčené miesto narodenia

Z39

Popôrodná starostlivosť a vyšetrenie matky

Z39.0

Starostlivosť a vyšetrenie matky ihneď po pôrode

Z39.1

Starostlivosť a vyšetrenie matky počas laktácie

Z39.2

Ďalšie bežné sledovanie matky po pôrode

Z40-Z54

Osoby, ktoré sa stretávajú so zdravotníckymi službami za účelom špecifických výkonov a zdravotnej starostlivosti

Z55-Z65

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti so sociálno-ekonomickými a psychosociálnymi okolnosťami

Z70-Z76

Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby za iných okolností

Z80-Z99

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti s rodinnou a osobnou anamnézou a s určitými okolnosťami, ovplyvňujúcimi zdravotný stav
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.