MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

Z00-Z13

Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby kvôli vyšetreniu a prehliadke

Z20-Z29

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia vo vzťahu k prenosným chorobám

Z30-Z39

Osoby využívajúce zdravotnícke služby pre problémy súvisiace s reprodukciou

Z40-Z54

Osoby, ktoré sa stretávajú so zdravotníckymi službami za účelom špecifických výkonov a zdravotnej starostlivosti

Z55-Z65

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti so sociálno-ekonomickými a psychosociálnymi okolnosťami

Z70-Z76

Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby za iných okolností

Z80-Z99

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti s rodinnou a osobnou anamnézou a s určitými okolnosťami, ovplyvňujúcimi zdravotný stav

Z80

Zhubný nádor v rodinnej anamnéze

Z80.0

Zhubný nádor tráviacich orgánov v rodinnej anamnéze

Z80.1

Zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc v rodinnej anamnéze

Z80.2

Zhubný nádor iných dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov v rodinnej anamnéze

Z80.3

Zhubný nádor prsníka v rodinnej anamnéze

Z80.4

Zhubný nádor pohlavných orgánov v rodinnej anamnéze

Z80.5

Zhubný nádor močovej sústavy v rodinnej anamnéze

Z80.6

Leukémia v rodinnej anamnéze

Z80.7

Zhubné nádory lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva v rodinnej anamnéze

Z80.8

Zhubný nádor iných orgánov alebo systémov v rodinnej anamnéze

Z80.9

Zhubný nádor v rodinnej anamnéze, bližšie neurčený

Z81

Poruchy psychiky a správania v rodinnej anamnéze

Z81.0

Duševná zaostalosť v rodinnej anamnéze

Z81.1

Abúzus alkoholu v rodinnej anamnéze

Z81.2

Abúzus nikotínu v rodinnej anamnéze

Z81.3

Abúzus iných psychoaktívnych látok v rodinnej anamnéze

Z81.4

Abúzus iných látok v rodinnej anamnéze

Z81.8

Iné poruchy psychiky a správania v rodinnej anamnéze

Z82

Niektoré postihnutia a chronické choroby vedúce k invalidite v rodinnej anamnéze

Z82.0

Epilepsia a iné choroby nervovej sústavy v rodinnej anamnéze

Z82.1

Slepota a strata zraku v rodinnej anamnéze

Z82.2

Hluchota a strata sluchu v rodinnej anamnéze

Z82.3

Porážka v rodinnej anamnéze

Z82.4

Ischemická choroba srdca a iné choroby obehovej sústavy v rodinnej anamnéze

Z82.5

Astma a iné chronické choroby dolných dýchacích ciest v rodinnej anamnéze

Z82.6

Artritída a iné choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v rodinnej anamnéze

Z82.7

Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie v rodinnej anamnéze

Z82.8

Iné postihnutia a chronické choroby vedúce k invalidite v rodinnej anamnéze

Z82.9

Choroba zapríčinená vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) v rodinnej anamnéze

Z83

Iné určené choroby v rodinnej anamnéze

Z83.0

Choroba zapríčinená vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] v rodinnej anamnéze

Z83.1

Iné infekčné alebo parazitové choroby v rodinnej anamnéze

Z83.2

Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy, týkajúce sa imunitných mechanizmov v rodinnej anamnéze

Z83.3

Diabetes mellitus v rodinnej anamnéze

Z83.4

Iné endokrinné, nutričné a metabolické choroby v rodinnej anamnéze

Z83.5

Očné a ušné choroby v rodinnej anamnéze

Z83.6

Choroby dýchacej sústavy v rodinnej anamnéze

Z83.7

Choroby tráviacej sústavy v rodinnej anamnéze

Z84

Iné choroby v rodinnej anamnéze

Z84.0

Choroby kože a podkožného tkaniva v rodinnej anamnéze

Z84.1

Choroby obličiek a močovodov v rodinnej anamnéze

Z84.2

Iné choroby močovopohlavnej sústavy v rodinnej anamnéze

Z84.3

Pokrvnosť v rodinnej anamnéze

Z84.8

Iné bližšie určené choroby v rodinnej anamnéze

Z85

Zhubný nádor v osobnej anamnéze

Z85.0

Zhubný nádor tráviacich orgánov v osobnej anamnéze

Z85.1

Zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc v osobnej anamnéze

Z85.2

Zhubný nádor iných dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov v osobnej anamnéze

Z85.3

Zhubný nádor prsníka v osobnej anamnéze

Z85.4

Zhubný nádor pohlavných orgánov v osobnej anamnéze

Z85.5

Zhubný nádor močovej sústavy v osobnej anamnéze

Z85.6

Leukémia v osobnej anamnéze

Z85.7

Iné zhubné nádory lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva v osobnej anamnéze

Z85.8

Zhubný nádor iných orgánov alebo systémov v osobnej anamnéze

Z85.9

Zhubný nádor v osobnej anamnéze, bližšie neurčený

Z86

Niektoré iné choroby v osobnej anamnéze

Z86.0

Iné nádory v osobnej anamnéze

Z86.1

Infekčné a parazitové choroby v osobnej anamnéze

Z86.2

Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy, týkajúce sa imunitných mechanizmov v osobnej anamnéze

Z86.3

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby v osobnej anamnéze

Z86.4

Abúzus psychoaktívnych látok v osobnej anamnéze

Z86.5

Iné poruchy psychiky a správania v osobnej anamnéze

Z86.6

Choroby nervovej sústavy a zmyslových orgánov v osobnej anamnéze

Z86.7

Choroby obehovej sústavy v osobnej anamnéze

Z87

Iné choroby a stavy v osobnej anamnéze

Z87.0

Choroby dýchacej sústavy v osobnej anamnéze

Z87.1

Choroby tráviacich orgánov v osobnej anamnéze

Z87.2

Choroby kože a podkožného tkaniva v osobnej anamnéze

Z87.3

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v osobnej anamnéze

Z87.4

Choroby močovopohlavnej sústavy v osobnej anamnéze

Z87.5

Komplikácie gravidity, pôrodu a šestonedelia v osobnej anamnéze

Z87.6

Niektoré patologické stavy v perinatálnom období v osobnej anamnéze

Z87.7

Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie v osobnej anamnéze

Z87.8

Iné bližšie určené choroby v osobnej anamnéze

Z88

Alergia na liečivá, lieky a biologické látky v osobnej anamnéze

Z88.0

Alergia na penicilín v osobnej anamnéze

Z88.1

Alergia na iné antibiotiká v osobnej anamnéze

Z88.2

Alergia na sulfonamidy v osobnej anamnéze

Z88.3

Alergia na iné protiinfekčné lieky v osobnej anamnéze

Z88.4

Alergia na anestetiká v osobnej anamnéze

Z88.5

Alergia na opiáty v osobnej anamnéze

Z88.6

Alergia na analgetiká v osobnej anamnéze

Z88.7

Alergia na sérum a vakcínu v osobnej anamnéze

Z88.8

Alergia na iné lieky, liečivá a biologicky aktívne látky v osobnej anamnéze

Z88.9

Alergia na bližšie neurčené lieky, liečivá a biologicky aktívne látky v osobnej anamnéze

Z89

Získané chýbanie končatiny

Z89.0

Získané chýbanie prsta (prstov, vrátane palca), jednostranné

Z89.1

Získané chýbanie ruky a zápästia

Z89.2

Získané chýbanie hornej končatiny nad zápästím

Z89.3

Získané chýbanie oboch horných končatín na akejkoľvek úrovni

Z89.4

Získané chýbanie nohy a členka

Z89.5

Získané chýbanie dolnej končatiny v úrovni kolena alebo pod kolenom, jednostranné

Z89.6

Získané chýbanie dolnej končatiny nad kolenom, jednostranné

Z89.7

Získané chýbanie oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň, okrem samých prstov)

Z89.8

Získané chýbanie horných a dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)

Z89.9

Získané chýbanie končatiny, bližšie neurčené

Z90

Získané chýbanie orgánov, nezatriedené inde

Z90.0

Získané chýbanie časti hlavy a krku

Z90.1

Získané chýbanie prsníka (prsníkov)

Z90.2

Získané chýbanie (časti) pľúc

Z90.3

Získané chýbanie časti žalúdka

Z90.4

Získané chýbanie iných častí tráviacej sústavy

Z90.5

Získané chýbanie obličky

Z90.6

Získané chýbanie iných orgánov močovej sústavy

Z90.7

Získané chýbanie pohlavného orgánu (orgánov)

Z90.8

Získané chýbanie iných orgánov

Z91

Rizikové faktory v osobnej anamnéze, nezatriedené inde

Z91.0

Alergia na iné látky ako lieky a biologické látky v osobnej anamnéze

Z91.1

Nedodržiavanie liečby a liečebného režimu v osobnej anamnéze

Z91.2

Nedostatočná osobná hygiena v osobnej anamnéze

Z91.3

Nezdravý spánkový cyklus v osobnej anamnéze

Z91.4

Psychická trauma v osobnej anamnéze, nezatriedená inde

Z91.5

Samopoškodenie v osobnej anamnéze

Z91.6

Iná fyzická trauma v osobnej anamnéze

Z91.8

Iné bližšie určené rizikové faktory, nezatriedené inde

Z92

Predchádzajúca liečba v osobnej anamnéze

Z92.0

Antikoncepcia v osobnej anamnéze

Z92.1

Dlhodobé (súčasné) užívanie antikoagulancií v osobnej anamnéze

Z92.2

Dlhodobé (súčasné) užívanie iných liekov v osobnej anamnéze

Z92.3

Rádioterapia v osobnej anamnéze

Z92.4

Veľký chirurgický výkon v osobnej anamnéze, nezatriedený inde

Z92.5

Rehabilitačné opatrenia v osobnej anamnéze

Z92.6

Chemoterapia pre zhubný nádor v osobnej anamnéze

Z92.8

Iná liečba v osobnej anamnéze

Z92.9

Liečba v osobnej anamnéze, bližšie neurčená

Z93

Stav s predtým umelo vytvoreným vyústením (stómiou)

Z93.0

Stav s predtým vytvorenou tracheostómiou

Z93.1

Stav s predtým vytvorenou gastrostómiou

Z93.2

Stav s predtým vytvorenou ilestómiou

Z93.3

Stav s predtým vytvorenou kolostómiou

Z93.4

Stav s predtým umelo vytvoreným vyústením gastrointestinálnej sústavy

Z93.5

Stav s predtým vytvorenou cystostómiou

Z93.6

Stav s predtým vytvoreným iným umelým vyústením močovej sústavy

Z93.8-

Stav s predtým umelo vytvoreným iným vyústením

Z93.80

Stav s predtým vytvorenou hrudníkovou stómiou

Z93.88

Stav s predtým umelo vytvoreným iným vyústením

Z93.9

Stav s predtým umelo vytvoreným vyústením, bližšie neurčeným

Z94

Stav po transplantácii orgánu a tkaniva

Z94.0

Stav po transplantácii obličky

Z94.1

Stav po transplantácii srdca

Z94.2

Stav po transplantácii pľúc

Z94.3

Stav po transplantácii srdca a pľúc

Z94.4

Stav po transplantácii pečene

Z94.5

Stav po transplantácii kože

Z94.6

Stav po transplantácii kosti

Z94.7

Stav po transplantácii rohovky

Z94.8-

Stav po transplantácii iného orgánu alebo tkaniva

Z94.80

Stav po transplantácii krvotvorných (kmeňových) buniek, bez súčasnej imunosupresie

Z94.81

Stav po transplantácii krvotvorných (kmeňových) buniek, so súčasnou imunosupresiou

Z94.88

Stav po transplantácii iného orgánu alebo tkaniva

Z94.9

Stav po transplantácii orgánu alebo tkaniva, bližšie neurčeného

Z95

Stav po implantácii srdcového alebo cievneho implantátu alebo štepu

Z95.0

Stav po implantácii kardiostimulátora

Z95.1

Stav po implantácii aortokoronárneho bajpasu pomocou štepu

Z95.2

Stav po implantácii protetickej srdcovej chlopne

Z95.3

Stav po implantácii xenogénnej srdcovej chlopne

Z95.4

Stav po implantácii inej náhrady srdcovej chlopne

Z95.5

Stav po implantácii koronárneho angioplastického implantátu a štepu

Z95.8-

Stav po implantácii iných srdcových alebo cievnych implantátov alebo štepov

Z95.80

Stav po implantácii systému podporujúceho srdce

Z95.81

Stav po implantácii cievneho permanentného katétra

Z95.88

Stav po implantácii iných srdcových alebo cievnych implantátov alebo transplantátov

Z95.9

Stav po implantácii srdcového alebo cievneho implantátu alebo štepu, bližšie neurčený

Z96

Stav po implantácii iných funkčných implantátov

Z96.0

Stav po implantácii močovopohlavných implantátov

Z96.1

Stav po implantácii vnútroočnej šošovky

Z96.2

Stav po implantácii ušných a audiologických implantátov

Z96.3

Stav po implantácii umelého hrtana

Z96.4

Stav po implantácii endokrinného implantátu

Z96.5

Stav po implantácii implantátov zubného koreňa alebo sánkových implantátov

Z96.6

Stav po implantácii ortopedických kĺbových implantátov

Z96.7

Stav po implantácii iného kostného a šľachového implantátu

Z96.8-

Stav po implantácii iných bližšie určených funkčných implantátov

Z96.80

Stav po implantácii bronchového stentu

Z96.81

Stav po implantácii tracheového stentu

Z96.88

Stav po implantácii iných bližšie určených funkčných implantátov

Z96.9

Stav po implantácii funkčných implantátov, bližšie neurčených

Z97

Stav po implantácii iných zdravotných pomôcok

Z97.0

Stav po implantácii umelého oka

Z97.1

Stav po rekonštrukcii umelej končatiny (kompletnej alebo čiastočnej)

Z97.2

Stav po implantácii zubnej protetickej pomôcky (kompletnej alebo čiastočnej)

Z97.3

Prítomnosť okuliarov a kontaktných šošoviek

Z97.4

Prítomnosť vonkajšej načúvacej pomôcky

Z97.5

Stav po implantácii (vnútromaternicového) antikoncepčného telieska

Z97.8

Stav po implantácii iných bližšie určených pomôcok

Z98

Iné pooperačné stavy

Z98.0

Stav po vytvorení črevného bajpasu alebo anastomózy

Z98.1

Artrodéza

Z98.2

Stav po implantácii pomôcky na drenáž mozgovomiechového moku

Z98.8

Iné bližšie určené pooperačné stavy

Z99

Dlhodobá závislosť od pomocných prístrojov alebo pomôcok, nezatriedená inde

Z99.0

Závislosť od aspirátora

Z99.1

Závislosť od respirátora

Z99.2

Závislosť od obličkovej dialýzy

Z99.3

Závislosť od invalidného vozíka

Z99.8

Závislosť od iných pomocných prístrojov alebo pomôcok

Z99.9

Závislosť od pomocného prístroja alebo pomôcky, bližšie neurčená
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.