Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

Z00-Z13

Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby kvôli vyšetreniu a prehliadke

Z20-Z29

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia vo vzťahu k prenosným chorobám

Z30-Z39

Osoby využívajúce zdravotnícke služby pre problémy súvisiace s reprodukciou

Z40-Z54

Osoby, ktoré sa stretávajú so zdravotníckymi službami za účelom špecifických výkonov a zdravotnej starostlivosti

Z55-Z65

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti so sociálno-ekonomickými a psychosociálnymi okolnosťami

Z70-Z76

Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby za iných okolností

Z70

Poradenstvo súvisiace so vzťahom k sexualite, sexuálnym správaním a orientáciou

Z70.0

Poradenstvo súvisiace s pohlavným postojom

Z70.1

Poradenstvo súvisiace s pacientovým pohlavným správaním a orientáciou

Z70.2

Poradenstvo súvisiace s pohlavným správaním a orientáciou tretej osoby

Z70.3

Poradenstvo súvisiace s kombináciou problémov pohlavného postoja, správania a orientácie

Z70.8

Iné sexuologické poradenstvo

Z70.9

Sexuologické poradenstvo, bližšie neurčené

Z71

Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby kvôli inému poradenstvu, nezatriedenému inde

Z71.0

Osoba radiaca sa v záujme inej osoby

Z71.1

Osoba so strachom z choroby, ktorá nebola dokázaná

Z71.2

Osoba žiadajúca vysvetlenie laboratórnych nálezov

Z71.3

Diétne poradenstvo a dohľad

Z71.4

Poradenstvo a dohľad pri abúze alkoholu

Z71.5

Poradenstvo a dohľad pri abúze drog

Z71.6

Poradenstvo pri abúze tabaku

Z71.7

Poradenstvo súvisiace s vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV]

Z71.8

Iné bližšie určené poradenstvo

Z71.9

Poradenstvo, bližšie neurčené

Z72

Problémy súvisiace so spôsobom života

Z72.0

Problémy v súvislosti s užívaním tabaku

Z72.1

Problémy v súvislosti s užívaním alkoholu

Z72.2

Problémy v súvislosti s užívaním návykových látok

Z72.3

Problémy v súvislosti s nedostatkom telesného pohybu

Z72.4

Problémy v súvislosti s nevhodnou diétou a stravovacími návykmi

Z72.5

Vysoko rizikové pohlavné správanie

Z72.6

Hazardné hráčstvo a stávkovanie

Z72.8

Iné problémy súvisiace so spôsobom života

Z72.9

Problémy súvisiace so spôsobom života, bližšie neurčené

Z73

Problémy súvisiace s ťažkosťami so zvládnutím života

Z73.0

Syndróm vyhorenia [burn-out syndróm]

Z73.1

Zvýraznenie osobnostných čŕt

Z73.2

Nedostatok odpočinku a voľného času

Z73.3

Stres, nezatriedený inde

Z73.4

Nedostatočná sociálna zručnosť, nezatriedená inde

Z73.5

Konflikt sociálnej úlohy, nezatriedený inde

Z73.6

Obmedzenie aktivít zapríčinené neschopnosťou (disability)

Z73.8

Iné problémy súvisiace s ťažkosťami so zvládnutím života

Z73.9

Problémy súvisiace s ťažkosťami so zvládnutím života, bližšie neurčené

Z74

Problémy súvisiace so závislosťou od opatrovateľa

Z74.0

Potreba pomoci zapríčinená zníženou pohyblivosťou

Z74.1

Potreba pomoci inej osoby

Z74.2

Potreba pomoci doma, pričom nikto v domácnosti nie je schopný starostlivosť poskytnúť

Z74.3

Potreba stáleho dohľadu

Z74.8

Iné problémy súvisiace so závislosťou od opatrovateľa

Z74.9

Problém súvisiaci so závislosťou od opatrovateľa, bližšie neurčený

Z75

Problémy súvisiace so zdravotníckymi zariadeniami a inou zdravotnou starostlivosťou

Z75.0

Zdravotné služby nedostupné v domácom prostredí

Z75.1

Osoba čakajúca inde na prijatie do vhodného zariadenia

Z75.2

Čakacia doba na vyšetrenie a liečbu

Z75.3

Nedostupnosť a neprístupnosť zdravotníckych služieb

Z75.4

Nedostupnosť a neprístupnosť iných pomocných služieb

Z75.5

Starostlivosť počas dovolenky

Z75.6-

Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu bez vysokého stupňa naliehavosti

Z75.60

Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu bez vysokého stupňa naliehavosti: oblička

Z75.64

Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu bez vysokého stupňa naliehavosti: oblička – pankreas

Z75.65

Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu bez vysokého stupňa naliehavosti: pankreas

Z75.66

Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu bez vysokého stupňa naliehavosti: tenké črevo

Z75.67

Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu bez vysokého stupňa naliehavosti: pečeň

Z75.68

Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu bez vysokého stupňa naliehavosti: iný orgán

Z75.69

Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu bez vysokého stupňa naliehavosti: bližšie neurčený orgán

Z75.7-

Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu s vysokým stupňom naliehavosti

Z75.70

Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu s vysokým stupňom naliehavosti: oblička

Z75.74

Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu s vysokým stupňom naliehavosti: oblička – pankreas

Z75.75

Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu s vysokým stupňom naliehavosti: pankreas

Z75.76

Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu s vysokým stupňom naliehavosti: tenké črevo

Z75.77

Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu s vysokým stupňom naliehavosti: pečeň

Z75.78

Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu s vysokým stupňom naliehavosti: iný orgán

Z75.79

Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu s vysokým stupňom naliehavosti: bližšie neurčený orgán

Z75.8

Iné problémy súvisiace s možnosťami zdravotnej starostlivosti alebo s inou zdravotnou opaterou

Z75.9

Bližšie neurčený problém súvisiaci s možnosťami zdravotnej starostlivosti alebo s inou zdravotnou opaterou

Z76

Osoba, ktorá navštívila zdravotnícke služby za iných okolností

Z76.0

Vydanie opakovaného receptu

Z76.1

Lekársky dohľad a starostlivosť o najdúcha

Z76.2

Lekársky dohľad a starostlivosť o iné zdravé dojča a dieťa

Z76.3

Zdravá osoba sprevádzajúca chorého

Z76.4

Iný obyvateľ zariadenia opatrovateľskej starostlivosti

Z76.5

Simulant (vedomá simulácia)

Z76.8

Osoba, ktorá vyhľadala zdravotnícke služby za iných, bližšie určených okolností

Z76.9

Osoba, ktorá vyhľadala zdravotnícke služby za bližšie neurčených okolností

Z80-Z99

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti s rodinnou a osobnou anamnézou a s určitými okolnosťami, ovplyvňujúcimi zdravotný stav
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.