MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

Z00-Z13

Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby kvôli vyšetreniu a prehliadke

Z20-Z29

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia vo vzťahu k prenosným chorobám

Z30-Z39

Osoby využívajúce zdravotnícke služby pre problémy súvisiace s reprodukciou

Z40-Z54

Osoby, ktoré sa stretávajú so zdravotníckymi službami za účelom špecifických výkonov a zdravotnej starostlivosti

Z55-Z65

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti so sociálno-ekonomickými a psychosociálnymi okolnosťami

Z55

Problémy súvisiace so vzdelávaním a gramotnosťou

Z55.0

Negramotnosť a nízky stupeň gramotnosti

Z55.1

Nedostupné a nedosiahnuteľné školské vzdelanie

Z55.2

Nezvládnutie skúšok

Z55.3

Zlý prospech v škole

Z55.4

Zlá prispôsobivosť pri vyučovaní a konflikty s učiteľmi a spolužiakmi

Z55.8

Iné problémy súvisiace so vzdelávaním a gramotnosťou

Z55.9

Problémy súvisiace so vzdelávaním a gramotnosťou, bližšie neurčené

Z56

Problémy súvisiace so zamestnaním a nezamestnanosťou

Z56.0

Nezamestnanosť, bližšie neurčená

Z56.1

Zmena zamestnania

Z56.2

Hrozba straty zamestnania

Z56.3

Stresujúci pracovný režim

Z56.4

Konflikt s nadriadeným a spolupracovníkmi

Z56.5

Nevhodná práca

Z56.6

Iné fyzické a duševné vypätie v súvislosti s prácou

Z56.7

Iné a bližšie neurčené problémy súvisiace so zamestnaním

Z57

Profesionálne vystavenie rizikovým faktorom

Z57.0

Profesionálne vystavenie hluku

Z57.1

Profesionálne vystavenie žiareniu (radiácii)

Z57.2

Profesionálne vystavenie prachu

Z57.3

Profesionálne vystavenie iným znečisťujúcim látkam v ovzduší

Z57.4

Profesionálne vystavenie toxickým látkam v poľnohospodárstve

Z57.5

Profesionálne vystavenie toxickým látkam v iných priemyselných odvetviach

Z57.6

Profesionálne vystavenie extrémnej teplote

Z57.7

Profesionálne vystavenie vibráciám

Z57.8

Profesionálne vystavenie iným rizikovým faktorom

Z57.9

Profesionálne vystavenie bližšie neurčenému rizikovému faktoru

Z58

Problémy súvisiace so životným prostredím

Z58.0

Vystavenie hluku

Z58.1

Vystavenie znečistenému ovzdušiu

Z58.2

Vystavenie znečistenej vode

Z58.3

Vystavenie znečistenej pôde

Z58.4

Vystavenie žiareniu

Z58.5

Vystavenie inému znečisteniu

Z58.6

Nedostatočné zásobovanie pitnou vodou

Z58.7

Vystavenie tabakovému dymu

Z58.8

Iné problémy súvisiace so životným prostredím

Z58.9

Problém súvisiaci so životným prostredím, bližšie neurčený

Z59

Problémy súvisiace s bývaním alebo ekonomickou situáciou

Z59.0

Bezdomovstvo

Z59.1

Neprimerané bývanie

Z59.2

Nezhody so susedmi, nájomníkmi a vlastníkom

Z59.3

Problémy súvisiace s bývaním v ubytovacom zariadení

Z59.4

Nedostatok primeranej potravy

Z59.5

Extrémna chudoba

Z59.6

Nízky príjem

Z59.7

Nedostatočné sociálne poistenie a sociálna starostlivosť

Z59.8

Iné problémy súvisiace s bývaním a ekonomickou situáciou

Z59.9

Problém súvisiaci s bývaním a ekonomickou situáciou, bližšie neurčený

Z60

Problémy súvisiace so sociálnym prostredím

Z60.0

Problémy s prispôsobením sa zmenám životného cyklu

Z60.1

Atypická rodičovská situácia

Z60.2

Osamelo žijúca osoba

Z60.3

Ťažkosti s kultúrnou asimiláciou

Z60.4

Sociálne vylúčenie a odvrhnutie

Z60.5

Terč diskriminácie a perzekúcie

Z60.8

Iné problémy súvisiace so sociálnym prostredím

Z60.9

Problém súvisiaci so sociálnym prostredím, bližšie neurčený

Z61

Problémy súvisiace s negatívnymi udalosťami v detstve

Z61.0

Strata láskyplného vzťahu v detstve

Z61.1

Premiestnenie z domova v detstve

Z61.2

Zmena rodinných vzťahov v detstve

Z61.3

Udalosti vedúce k strate sebaúcty v detstve

Z61.4

Problémy súvisiace s údajným pohlavným zneužitím dieťaťa osobou z okruhu primárnej starostlivosti

Z61.5

Problémy súvisiace s údajným pohlavným zneužitím dieťaťa osobou mimo okruhu primárnej starostlivosti

Z61.6

Problémy súvisiace s údajným fyzickým zneužitím dieťaťa

Z61.7

Osobná desivá skúsenosť v detstve

Z61.8

Iné negatívne udalosti v detstve

Z61.9

Negatívna udalosť v detstve, bližšie neurčená

Z62

Iné problémy súvisiace s výchovou

Z62.0

Nedostatočný rodičovský dozor a kontrola

Z62.1

Nadmerná rodičovská ochrana

Z62.2

Ústavná výchova

Z62.3

Nepriateľstvo voči dieťaťu, dieťa ako obetný baránok

Z62.4

Emočné zanedbávanie dieťaťa

Z62.5

Iné problémy súvisiace so zanedbávaním výchovy

Z62.6

Neprimeraný rodičovský nátlak a iné abnormálne spôsoby výchovy

Z62.8

Iné bližšie určené problémy súvisiace s výchovou

Z62.9

Problém súvisiaci s výchovou, bližšie neurčený

Z63

Iné problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti vrátane rodinnej situácie

Z63.0

Problémy vo vzťahu medzi manželmi alebo partnermi

Z63.1

Problémy vo vzťahu s rodičmi a svokrovcami

Z63.2

Neprimeraná rodinná podpora

Z63.3

Neprítomnosť člena rodiny

Z63.4

Zmiznutie a smrť člena rodiny

Z63.5

Rozpadnutie rodiny odlúčením a rozvodom

Z63.6

Príbuzný odkazáný na domácu starostlivosť

Z63.7

Iné stresujúce životné udalosti postihujúce rodinu a domácnosť

Z63.8

Iné bližšie určené problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti

Z63.9

Problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti, bližšie neurčené

Z64

Problémy súvisiace s určitými psychosociálnymi okolnosťami

Z64.0

Problémy súvisiace s nechcenou graviditou

Z64.1

Problémy súvisiace s multiparitou

Z64.8

Iné kontaktné príležitosti vo vzťahu k určitým psychosociálnym okolnostiam

Z65

Problémy súvisiace s inými psychosociálnymi okolnosťami

Z65.0

Odsúdenie v civilnom a trestnom procese bez uväznenia

Z65.1

Uväznenie a iné zadržanie

Z65.2

Problémy súvisiace s prepustením z väzenia

Z65.3

Problémy súvisiace s inými právnymi okolnosťami

Z65.4

Obeť kriminálneho činu a terorizmu

Z65.5

Vystavenie pohrome, vojne a iným prejavom nepriateľstva

Z65.8

Iné bližšie určené problémy súvisiace s psychosociálnymi okolnosťami

Z65.9

Problém súvisiaci s bližšie neurčenými psychosociálnymi okolnosťami

Z70-Z76

Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby za iných okolností

Z80-Z99

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti s rodinnou a osobnou anamnézou a s určitými okolnosťami, ovplyvňujúcimi zdravotný stav
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.