Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

D50-D53

Nutriční anemie

D55-D59

Hemolytické anemie

D60-D64

Aplastické a jiné anemie

D65-D69

Poruchy koagulace‚ purpura a jiné krvácivé stavy

D70-D77

Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů

D70

Agranulocytóza
Agranulocytosis

D71

Funkční poruchy polymorfonukleárních neutrofilů (granulocytů)
Dysfunctiones cellularum neutrophilorum polymorphonucleorum

D72

Jiné poruchy bílých krvinek
Disordines leucocytorum alii

D72.0

Genetické anomálie leukocytů
Anomaliae leucocytorum geneticae

D72.1

Eozinofilie
Eosinophilia

D72.8

Jiné určené poruchy bílých krvinek
Disordines leucocytorum specificati, alii

D72.9

Porucha bílých krvinek NS
Disordines leucocytorum, non specificati

D73

Nemoci sleziny
Morbus splenis

D73.0

Hyposplenismus
Hyposplenismus

D73.1

Hypersplenismus
Hypersplenismus

D73.2

Chronická kongestivní splenomegalie
Splenomegalia congestiva chronica

D73.3

Absces sleziny
Abscessus splenis

D73.4

Cysta sleziny
Cystis splenis

D73.5

Infarkt sleziny
Infarctus splenis

D73.8

Jiné nemoci sleziny
Morbi splenis alii

D73.9

Nemoc sleziny NS
Morbus splenis, non specificatus

D74

Methemoglobinemie
Methaemoglobinaemia

D74.0

Vrozená methemoglobinemie
Methaemoglobinaemia congenita

D74.8

Jiné methemoglobinemie
Methaemoglobinaemiae aliae

D74.9

Methemoglobinemie NS
Methaemoglobinaemia, non specificata
99
Krvácivé stavy a jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

D75

Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů
Morbi sanguinis et morbi organorum haematopoieticorum, alii

D75.0

Familiární erytrocytóza
Erythrocytosis familiaris

D75.1

Sekundární polycytemie
Polycythaemia secundaria

D75.8

Jiné určené nemoci krve a krvetvorných orgánů
Morbi sanguinis et morbi organorum haematopoieticorum specificati, alii

D75.9

Nemoc krve a krvetvorných orgánů NS
Morbi sanguinis et morbi organorum haematopoieticorum, non specificatus

D76

Jiné určené nemoci s účastí Iymforetikulární a retikulohistiocytární tkáně
Morbi telae lymphoreticularis et morbi systematis reticulohistiocytici, alii specificati

D76.1

Hemofagocytární lymfohistiocytóza
Lymphohistiocytosis haemophagocytica

D76.2

Hemofagocytární syndrom‚ spojený s infekcí
Syndroma haemophagocyticum infectivum

D76.3

Jiné histiocytární syndromy
Syndromata histiocytosis alia

D77*

Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí zařazených jinde
Disordines sanguinis et organorum haemopoeticorum in morbis alibi classificatis

D80-D89

Některé poruchy imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.