MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

O00-O08

Těhotenství končící potratem

O10-O16

Edém‚ proteinurie a hypertenzní onemocnění (pozdní gestóza) v těhotenství‚ při porodua v šestinedělí

O20-O29

Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím

O30-O48

Péče o matku ve vztahu k plodu‚ amniové dutině a možným porodním problémům

O60-O75

Komplikace porodu

O80-O84

Porod

O80

Spontánní porod jediného dítěte
Partus spontaneus simplex

O80.0

Spontánní porod záhlavím
Partus spontaneus capite

O80.1

Spontánní porod koncem pánevním
Partus spontaneus natibus

O80.8

Jiný spontánní porod jediného dítěte
Partus spontaneus simplex alius

O80.9

Spontánní porod jediného dítěte NS
Partus spontaneus simplex, non specificatus

O81

Porod jediného plodu kleštěmi nebo vakuumextrakcí
Partus simplex forcipe et vacuum-extractore

O81.0

Porod kleštěmi východovými
Partus forcipe inferiore

O81.1

Porod středními kleštěmi
Partus forcipe medio

O81.2

Porod středními kleštěmi s rotací
Partus forcipe medio cum rotatione

O81.3

Jiný a NS porod kleštěmi
Partus forcipe alio et non specificato

O81.4

Porod vakuumextrakcí
Partus vacuum- extractore

O81.5

Porod kombinací kleští a vakuumextrakce
Partus combinatione forcipis et vacuum-extractoris

O82

Porod jediného plodu císařským řezem
Partus simplex sectione caesarea

O82.0

Plánovaný císařský řez
Partus sectione caesarea selectivus

O82.1

Neodkladný (krizový) císařský řez
Partus sectione caesarea urgens

O82.2

Porod císařským řezem s hysterektomií
Partus hysterectomia, per sectionem caesaream

O82.8

Jiný porod jediného plodu císařským řezem
Partus simplex sectione caesaream alius

O82.9

Porod císařským řezem NS
Partus sectione caesarea, non specificatus

O83

Jiný operativní porod jediného plodu
Partus simplex cum assistentia, alius

O83.0

Úplná nebo partiální extrakce konce pánevního
Extractio natibus

O83.1

Jiný operativní porod konce pánevního
Partus natibus cum assistentia alia

O83.2

Jiný operativní porod jako obrat zevními hmaty na hlavičku nebo vnitřními hmaty nakonec pánevní s extrakcí
Partus cum assistentia manuum alius

O83.3

Porod živého plodu při abdominálním těhotenství
Partus fetus vivi in graviditate abdominali

O83.4

Zmenšovací operace k usnadnění porodu
Operatio destructiva obstetricia

O83.8

Jiný určený operativní porod jediného plodu
Partus simplex cum assistentia alius, specificatus

O83.9

Operativní porod jediného plodu NS
Partus simplex cum assistentia, non specificatus

O84

Porod při vícečetném těhotenství
Partus multiplex

O84.0

Spontánní porod všech plodů při vícečetném těhotenství
Partus multiplex, omnis spontaneus

O84.1

Porod všech plodů kleštěmi nebo vakuumextrakcí při vícečetném těhotenství
Partus multiplex, omnis forcipe et vakuum-extractore

O84.2

Porod všech plodů císařským řezem při vícečetném těhotenství
Partus multiplex, omnis sectione caesarea

O84.8

Jiný porod plodů‚ kombinací metod při vícečetném těhotenství
Partus multiplex alius

O84.9

Porod při vícečetném těhotenství NS
Partus multiplex, non specificatus
242
Jiné komplikace těhotenství a porodu
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

O85-O92

Komplikace spojené převážně s šestinedělím

O94-O99

Jiné porodnické stavy nezařazené jinde

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.