MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

O00-O08

Těhotenství končící potratem

O10-O16

Edém‚ proteinurie a hypertenzní onemocnění (pozdní gestóza) v těhotenství‚ při porodua v šestinedělí

O20-O29

Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím

O30-O48

Péče o matku ve vztahu k plodu‚ amniové dutině a možným porodním problémům

O60-O75

Komplikace porodu

O80-O84

Porod

O85-O92

Komplikace spojené převážně s šestinedělím

O94-O99

Jiné porodnické stavy nezařazené jinde

O94

Následky komplikací těhotenství‚ porodu a šestinedělí
Sequelae complicationis graviditatis, partus et puerperii

O95

Smrt (matky) z neznámé porodnické příčiny
Mors matris obstetricia, causa ignota

O96

Smrt (matky) z kterékoli porodnické příčiny‚ která nastala více než 42 dnů‚ aleméně než jeden rok po porodu
MMors ex qualibet causa obstetricia per 42 dies usque ad unum annum post partum

O96.0

Smrt (matky) z přímé porodnické příčiny‚ která nastala více než 42 dnů‚ ale méně nežjeden rok po porodu
Mors propter causam obstetriciam directam

O96.1

Smrt (matky) z nepřímé porodnické příčiny‚ která nastala více než 42 dnů‚ ale méně nežjeden rok po porodu
Mors propter causam obstetriciam indirectam

O96.9

Smrt (matky) z neurčené porodnické příčiny‚ která nastala více než 42 dnů‚ ale méněnež jeden rok po porodu
Mors propter causam obstetriciam non specificatam

O97

Smrt (matky) z následků porodnických příčin
Mors matris propter sequelas obstetricias

O97.0

Smrt (matky) z následků přímých porodnických příčin
Mors propter sequelas e causa directa obstetricia

O97.1

Smrt (matky) z následků nepřímých porodnických příčin
Mors propter sequelas e causa indirecta obstetricia

O97.9

Smrt (matky) z následků neurčených porodnických příčin
Mors propter sequelas e causa obstetricia non specificata
244
Komplikace spojené převážně s šestinedělím a jiné porodnickéstavy‚ nezařazené jinde
Age
12 léta55 léta
Sex
Použitelné jen pro ženy

O98

Infekční a parazitární nemoci matky zařaditelné jinam‚ ale komplikujícítěhotenství‚ porod a šestinedělí
Morbi materni infectiosi et parasitici alibi classificabiles sed complicantes graviditatem, partum et puerperium

O98.0

Tuberkulóza komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Tuberculosis in graviditate, partu et puerperio

O98.1

Syfilis komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Syphilis in graviditate, partu et puerperio

O98.2

Gonorea komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Gonorrhoea in graviditate, partu et puerperio

O98.3

Jiné infekce s převážně sexuálním způsobem přenosu komplikující těhotenství‚ poroda šestinedělí
Infectiones sexuales in graviditate, partu et puerperio aliae

O98.4

Virová hepatitida komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Hepatitis viralis in graviditate, partu et puerperio

O98.5

Jiná virová onemocnění komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Morbi virales in graviditate, partu et puerprio, alii

O98.6

Protozoární nemoci komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Morbi protozoales in garviditate, partu et puerperio

O98.7

Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] komplikující těhotenství‚ poroda šestinedělí
HIV infectio in graviditate, partu et puerperio

O98.8

Jiné infekční a parazitární nemoci matky komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Morbus matris infectivi et morbi parasitarii in graviditate, partu et puerperio, alii

O98.9

Neurčená infekční nebo parazitární nemoc matky komplikující těhotenství‚ poroda šestinedělí
Morbus matris infectivus et morbus parasitarius graviditate, partu et puerperio, non specificata

O99

Jiné nemoci matky zařaditelné jinam‚ ale komplikující těhotenství‚ poroda šestinedělí
Alii morbi materni alibi classificabiles sed complicantes graviditatem, partum et puerperium

O99.0

Anemie komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Anaemia graviditate partu et puerperio

O99.1

Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy imunity komplikujícítěhotenství‚ porod a šestinedělí
Morbi sanguinis et organorum haematopoeticorum alii et disordines mechanismi immunologici in graviditate, partu et puerperio

O99.2

Endokrinní a metabolické nemoci komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Morbi glandularum endocrinarum, nutricionis et metabolismi in graviditate, partu et puerperio

O99.3

Duševní poruchy a nemoci nervové soustavy komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Disordines mentales et morbi systematis nervosi in graviditate, partu et puerperio

O99.4

Nemoci oběhové soustavy komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Morbi circulatorii in graviditate, partu et puerperio

O99.5

Nemoci dýchací soustavy komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Morbi organorum respiratoriorum in graviditate, partu et puerperio

O99.6

Nemoci trávicí soustavy komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Morbi organorum digestivorum in garviditate, partu et puerperio

O99.7

Nemoci kůže a podkožního vaziva komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Morbi cutis et subcutis in graviditate, partu et puerperio

O99.8

Jiné určené nemoci a stavy komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Morbi et status in graviditate, partu et puerperio alii, specificati

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.