MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

P00-P04

Postižení plodu a novorozence onemocněním matky a komplikacemi těhotenství a porodu

P00

Postižení plodu a novorozence onemocněním matky‚ které nemusí souvisets nynějším těhotenstvím
Morbi matris cum graviditale non coniuncti, cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.0

Postižení plodu a novorozence hypertenzním onemocněním matky
Hypertensio arterialis matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.1

Postižení plodu a novorozence nemocemi ledvin a močového ústrojí matky
Morbi tractus urinarii matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.2

Postižení plodu a novorozence infekčními a parazitárními nemocemi matky
Morbi matris infectivi et morbi parasitarii cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.3

Postižení plodu a novorozence jinými oběhovými a respiračními nemocemi matky
Morbi systematis circulatorii et morbi respiratorii matris cum sequelis ad fetum et neonatum alii

P00.4

Postižení plodu a novorozence poruchami výživy matky
Morbi matris nutritionales cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.5

Postižení plodu a novorozence poraněním matky
Laesiones matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.6

Postižení plodu a novorozence chirurgickým výkonem u matky
Interventiones ad matrem chirurgicae cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.7

Postižení plodu a novorozence jinými lékařskými výkony u matky nezařazenými jinde
Interventiones medicales ad matrem cum sequelis ad fetum et neonatum aliae, non alibi classificatae

P00.8

Postižení plodu a novorozence jinými nemocemi matky
Status matris cum sequelis ad fetum et neonatum alii

P00.9

Postižení plodu a novorozence při neurčeném onemocnění matky
Status matris cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificatus

P01

Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství
Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.0

Postižení plodu a novorozence inkompetencí hrdla děložního
Insufficientia cervicis uteri cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.1

Postižení plodu a novorozence předčasným protržením blan
Ruptura membranae praematura cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.2

Postižení plodu a novorozence při oligohydramniu
Oligohydramnion cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.3

Postižení plodu a novorozence při polyhydramniu
Polyhydramnion cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.4

Postižení plodu a novorozence mimoděložním těhotenstvím
Graviditas extrauterina cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.5

Postižení plodu a novorozence související s mnohočetným těhotenstvím
Graviditas plurifetalis cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.6

Postižení plodu a novorozence úmrtím matky
Mors matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.7

Postižení plodu a novorozence nepravidelnou polohou před začátkem porodu
Malpraesentatio ante partum cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.8

Postižení plodu a novorozence jinými mateřskými komplikacemi těhotenství
Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P01.9

Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství NS
Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificatae

P02

Postižení plodu a novorozence komplikacemi placenty‚ pupečníku a blan
Status placentae, chordae umbilicalis et membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.0

Postižení plodu a novorozence při placenta praevia
Placenta praevia cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.1

Postižení plodu a novorozence při jiných formách odloučení placenty a krvácení
Ablationes placentae et haemorrhagiae cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.2

Postižení plodu a novorozence jinými a neurčenými morfologickými a funkčnímiabnormalitami placenty
Placenta praevia et dysfunctiones placentae cum sequelis ad fetum et neonatum aliae, non specificatae

P02.3

Postižení plodu a novorozence při syndromu placentární transfuze
Syndroma transfusionis placentalis cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.4

Postižení plodu a novorozence při výhřezu pupečníku
Prolapsus chordae umbilicalis cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.5

Postižení plodu a novorozence jinou kompresí pupečníku
Compressio chordae umbilicalis cum sequelis ad fetum et neonatum alia

P02.6

Postižení plodu a novorozence jinými a neurčenými stavy pupečníku
Status chordae umbilicalis cum sequelis ad fetum et neonatum alii et non specificati

P02.7

Postižení plodu a novorozence při chorioamnionitidě
Chorioamnionitis cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.8

Postižení plodu a novorozence jinými abnormalitami blan
Abnormitates membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P02.9

Postižení plodu a novorozence abnormalitami blan NS
Abnormitates membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificatae

P03

Postižení plodu a novorozence jinými komplikacemi porodní činnosti a porodu
Complicationes partus cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P03.0

Postižení plodu a novorozence porodem koncem pánevním a extrakcí
Praesentatio et extractio pelvica cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.1

Postižení plodu a novorozence jinou nepravidelnou polohou‚ naléháním a nepoměremběhem porodní činnosti a porodu
Malpraesentatio, malpositio et disproportio cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P03.2

Postižení plodu a novorozence při porodu kleštěmi
Partus forcipe cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.3

Postižení plodu a novorozence při porodu vakuumextraktorem (nebo v podtlaku)
Partus vacuum-extractore cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.4

Postižení plodu a novorozence při porodu císařským řezem
Sectio caesarea cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.5

Postižení plodu a novorozence při překotném porodu
Partus praecipitatus cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.6

Postižení plodu a novorozence nenormálními děložními kontrakcemi
Contractio uteri abnormalis cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.8

Postižení plodu a novorozence jinými určenými komplikacemi porodní činnosti a porodu
Complicationes partus cum sequelis ad fetum et neonatum aliae, specificatae

P03.9

Postižení plodu a novorozence komplikacemi porodní činnosti a porodu NS
Complicatio partus cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificata

P04

Postižení plodu a novorozence škodlivými vlivy přenesenými placentárnícestou nebo mateřským mlékem
Substantiae nocivae cum sequelis ad fetum et neonatum, per placentam sive per lactationem transmissae

P04.0

Postižení plodu a novorozence při anestezii a analgezii matky v těhotenství‚ při porodu
Anaesthesia et analgesia matris in graviditate et partu cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.1

Postižení plodu a novorozence jiným léčením matky
Medicatio matris cum sequelis ad fetum et neonatum alia

P04.2

Postižení plodu a novorozence užíváním tabáku matkou
Abusus tabaci matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.3

Postižení plodu a novorozence užíváním alkoholu matkou
Abusus alcoholis maternus cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.4

Postižení plodu a novorozence při toxikomanii matky
Narcomania matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.5

Postižení plodu a novorozence chemickými látkami požitými matkou
Usus substantiarum chemicarum nutrientium cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.6

Postižení plodu a novorozence při vystavení matky chemickým látkám vnějšího prostředí
Expositio matris substantiis hemicis externis cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.8

Postižení plodu a novorozence jinými škodlivými mateřskými vlivy
Factores matris nocivi cum sequelis ad fetum et neonatum alii

P04.9

Postižení plodu a novorozence škodlivými mateřskými vlivy NS
Factor matris nocivus cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificatus

P05-P08

Poruchy spojené s délkou těhotenství a s růstem plodu

P10-P15

Poranění za porodu

P20-P29

Respirační a kardiovaskulární poruchy specifické pro perinatální období

P35-P39

Infekce specifické pro perinatální období

P50-P61

Krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence

P70-P74

Přechodné poruchy endokrinní a přeměny látek specifické pro plod a novorozence

P75-P78

Poruchy trávicí soustavy plodu a novorozence

P80-P83

Stavy postihující kůži a regulaci teploty plodu a novorozence

P90-P96

Jiné poruchy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.