MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

P00-P04

Postižení plodu a novorozence onemocněním matky a komplikacemi těhotenství a porodu

P05-P08

Poruchy spojené s délkou těhotenství a s růstem plodu

P10-P15

Poranění za porodu

P20-P29

Respirační a kardiovaskulární poruchy specifické pro perinatální období

P35-P39

Infekce specifické pro perinatální období

P50-P61

Krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence

P70-P74

Přechodné poruchy endokrinní a přeměny látek specifické pro plod a novorozence

P70

Přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů specifické pro ploda novorozence
Disordines metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivi

P70.0

Syndrom dítěte matky s těhotenskou cukrovkou
Syndroma infantis matris cum diabeta gestationali

P70.1

Syndrom dítěte diabetické matky
Syndroma infantis matris cum diabeta

P70.2

Novorozenecký diabetes mellitus
Diabetes mellitus neonati

P70.3

Iatrogenní novorozenecká hypoglykemie
Hypoglycaemia neonati iatrogenica

P70.4

Jiná novorozenecká hypoglykemie
Hypoglycaemia neonati alia

P70.8

Jiné přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence
Disordines metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivi alii

P70.9

Přechodná porucha metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence NS
Disordo metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivus, non specificatus

P71

Přechodné novorozenecké poruchy metabolismu vápníku a hořčíku
Disordines metabolismi calcii et magnesii neonati transitivi

P71.0

Hypokalcemie z kravského mléka u novorozence
Hypocalcaemia neonati propter lac vaccae

P71.1

Jiná novorozenecká hypokalcemie
Hypocalcaemia neonati alia

P71.2

Novorozenecká hypomagnezemie
Hypomagnesiaemia neonati

P71.3

Novorozenecká tetanie bez nedostatku vápníku nebo hořčíku
Tetania neonati sine deficientia calcii sive magnesii

P71.4

Přechodná novorozenecká hypoparatyreóza
Hypoparathyreoidismus neonati transitivus

P71.8

Jiné přechodné novorozenecké poruchy metabolismu vápníku a hořčíku
Disordines metabolismi calcii et magnesii neonati transitivi alii

P71.9

Přechodná novorozenecká porucha metabolismu vápníku a hořčíku NS
Disordo metabolismi calcii et magnesii neonati transitivus alius, non specificatus

P72

Jiné přechodné novorozenecké endokrinní poruchy
Morbi systematis endocrini neonati transitivi, alii

P72.0

Novorozenecká struma nezařazená jinde
Struma neonati, non alibi classificata

P72.1

Přechodná hypertyreóza novorozence
Hyperthyreosis neonati transitiva

P72.2

Jiné přechodné neonatální poruchy tyreoidální funkce nezařazené jinde
Dysfunctiones glandulae thyreoideae neonati transitive, non alibi classificatae

P72.8

Jiné určené přechodné novorozenecké endokrinní poruchy
Morbi systematis endocrini neonati transitivi alii, specificati

P72.9

Přechodná novorozenecká endokrinní porucha NS
Morbus systematis endocrini neonati transitivus, non specificatus

P74

Jiné přechodné novorozenecké poruchy elektrolytů a metabolismu
Disordines neonati electrolyticae et metabolicae transitivi, alii

P74.0

Pozdní metabolická acidóza u novorozence
Acidosis neonati metabolica tarda

P74.1

Dehydratace u novorozence
Dehydratio neonati

P74.2

Poruchy rovnováhy sodíku u novorozence
Disordines equilibrii natrii neonati

P74.3

Poruchy rovnováhy draslíku u novorozence
Disordines equilibrii kalii neonati

P74.4

Jiné přechodné poruchy elektrolytů u novorozence
Disordines neonati electrolytici transitivi, alii

P74.5

Přechodná tyrozinemie u novorozence
Tyrosinaemia neonati transitiva

P74.8

Jiné přechodné metabolické poruchy u novorozence
Disordines neonati metabolici transitivi, alii

P74.9

Přechodná metabolická porucha u novorozence NS
Disordo metabolismi neonati transitivus, non specificatus

P75-P78

Poruchy trávicí soustavy plodu a novorozence

P80-P83

Stavy postihující kůži a regulaci teploty plodu a novorozence

P90-P96

Jiné poruchy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.