MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

P00-P04

Postižení plodu a novorozence onemocněním matky a komplikacemi těhotenství a porodu

P05-P08

Poruchy spojené s délkou těhotenství a s růstem plodu

P10-P15

Poranění za porodu

P20-P29

Respirační a kardiovaskulární poruchy specifické pro perinatální období

P20

Nitroděložní hypoxie
Hypoxia intrauterina

P20.0

Nitroděložní hypoxie zjištěná před počátkem porodní činnosti
Hypoxia intrauterina ante initium partus

P20.1

Nitroděložní hypoxie zjištěná v průběhu porodní činnosti a porodu
Hypoxia intrauterina, per partum

P20.9

Nitroděložní hypoxie NS
Hypoxia intrauterina, non specificata

P21

Porodní asfyxie
Asphyxia neonatalis

P21.0

Těžká porodní asfyxie
Asphyxia neonatalis gravis

P21.1

Mírná nebo střední porodní asfyxie
Asphyxia neonatalis mitis et levis

P21.9

Porodní asfyxie NS
Asphyxia neonatalis, non specificata

P22

Dechová tíseň novorozence
Angor (distress) neonati respiratorius

P22.0

Syndrom dechové tísně novorozence
Syndroma angoris (distress) neonati respiratorii

P22.1

Přechodná tachypnoe novorozence
Tachypnoea neonati transitoria

P22.8

Jiná dechová tíseň novorozence
Angor (distress) neonati respiratorius alius

P22.9

Dechová tíseň novorozence NS
Angor (distress) neonati respiratorius, non specificatus

P23

Vrozený zánět plic
Pneumonia congenita

P23.0

Vrozená pneumonie způsobená viry
Pneumonia viralis congenita

P23.1

Vrozená pneumonie způsobená chlamydiemi
Pneumonia per Chlamydiam congenita

P23.2

Vrozená pneumonie způsobená stafylokoky
Pneumonia staphylococcica congenita

P23.3

Vrozená pneumonie způsobená streptokoky skupiny B
Pneumonia streptococcica, classis B, congenita

P23.4

Vrozená pneumonie způsobená Escherichia coli
Pneumonia per Escherichiam coli congenita

P23.5

Vrozená pneumonie způsobená Pseudomonas
Pneumonia per Pseudomonadem congenita

P23.6

Vrozená pneumonie způsobená jinými bakteriálními agens
Pneumonia per bacterias alias congenita

P23.8

Vrozená pneumonie způsobená jinými organismy
Pneumonia per microorganismos alios congenita

P23.9

Vrozená pneumonie NS
Pneumonia congenita, non specificata

P24

Novorozenecké aspirační syndromy
Syndromata aspirationis neonati

P24.0

Novorozenecká aspirace smolky
Aspiratio meconii neonatalis

P24.1

Novorozenecká aspirace plodové vody a hlenu
Aspiratio amnii et muci neonatalis

P24.2

Novorozenecká aspirace krve
Aspiratio sanguinis neonatalis

P24.3

Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy
Aspiratio lactis et alimenti regurgitatio neonatalis

P24.8

Jiné novorozenecké aspirační syndromy
Syndromata aspirationis neonatalis alia

P24.9

Novorozenecký aspirační syndrom NS
Syndroma aspirationis neonatalis, non specificata

P25

Intersticiální emfyzém a příbuzné stavy vzniklé v perinatálním období
Emphysema interstitiale et status perinatales coniuncti

P25.0

Intersticiální emfyzém vzniklý v perinatálním období
Emphysema interstitiale neonati

P25.1

Pneumotorax vzniklý v perinatálním období
Pneumothorax neonati

P25.2

Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období
Pneumomediastinum neonati

P25.3

Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období
Pneumopericardium neonati

P25.8

Jiné stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinatálním období
Status cum emphysemate interstinali neonati coniuncti alii

P26

Plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
Haemorrhagia pulmonum perinatalis

P26.0

Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období
Haemorrhagia tracheobronchialis perinatalis

P26.1

Masivní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
Haemorrhagia pulmonum abundans perinatalis

P26.8

Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
Haemorrhagia pulmonum abundans perinatalis alia

P26.9

Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
Haemorrhagia pulmonum perinatalis, non specificata

P27

Chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
Morbi organorum respiratoriorum perinatales chronici

P27.0

Wilsonové–Mikityho syndrom
Syndroma Wilson-Mikity

P27.1

Bronchopulmonální dysplázie vzniklá v perinatálním období
Dysplasia bronchopulmonalis perinatalis

P27.8

Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
Morbi organorum respiratoriorum perinatales chronici alii

P27.9

Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
Morbus organi respiratorii perinatalis chronicus, non specificatus

P28

Jiné poruchy respirace vzniklé v perinatálním období
Morbi organorum respiratoriorum perinatales alii

P28.0

Primární atelektáza u novorozence
Atelectasis neonati primaria

P28.1

Jiná a neurčená atelektáza u novorozence
Atelectases neonati aliae, non specificatae

P28.2

Cyanotické záchvaty u novorozence
Cyanosis paroxysmatica neonati

P28.3

Primární spánková apnoe novorozence
Apnoea neonati in somno primaria

P28.4

Jiná apnoe novorozence
Apnoea neonati alia

P28.5

Respirační selhání novorozence
Insufficientia pulmonis neonati

P28.8

Jiné určené respirační stavy u novorozence
Morbi organorum respiratoriorum neonati alii, specificati

P28.9

Poruchy respirace u novorozence NS
Morbus organi respiratorii neonati, non specificatus

P29

Kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období
Disordines organorum cardiovascularium perinatales

P29.0

Novorozenecké srdeční selhání
Insufficientia cordis neonati

P29.1

Novorozenecká srdeční dysrytmie
Dysrhytmia cordis neonati

P29.2

Novorozenecká hypertenze
Hypertensio arterialis neonati

P29.3

Perzistence fetální cirkulace‚ PFC syndrom
Circulatio fetalis persistens

P29.4

Přechodná ischemie myokardu novorozence
Ischaemia myocardii neonati transitiva

P29.8

Jiné kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období
Disordines organorum cardiovascularium perinatales, alii

P29.9

Kardiovaskulární porucha vzniklá v perinatálním období NS
Disordo organi cardiovascularis perinatalis, non specificatus

P35-P39

Infekce specifické pro perinatální období

P50-P61

Krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence

P70-P74

Přechodné poruchy endokrinní a přeměny látek specifické pro plod a novorozence

P75-P78

Poruchy trávicí soustavy plodu a novorozence

P80-P83

Stavy postihující kůži a regulaci teploty plodu a novorozence

P90-P96

Jiné poruchy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.