MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

P00-P04

Postižení plodu a novorozence onemocněním matky a komplikacemi těhotenství a porodu

P05-P08

Poruchy spojené s délkou těhotenství a s růstem plodu

P10-P15

Poranění za porodu

P20-P29

Respirační a kardiovaskulární poruchy specifické pro perinatální období

P35-P39

Infekce specifické pro perinatální období

P50-P61

Krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence

P70-P74

Přechodné poruchy endokrinní a přeměny látek specifické pro plod a novorozence

P75-P78

Poruchy trávicí soustavy plodu a novorozence

P80-P83

Stavy postihující kůži a regulaci teploty plodu a novorozence

P90-P96

Jiné poruchy vzniklé v perinatálním období

P90

Křeče u novorozence
Convulsiones neonati

P91

Jiné poruchy stavu mozku novorozence
Morbi cerebri neonati alii

P91.0

Novorozenecká mozková ischemie
Ischaemia cerebri neonati

P91.1

Získané periventrikulární cysty u novorozence
Cystes cerebri neonati, acqiusitae periventiculares

P91.2

Novorozenecká mozková leukomalacie
Leukomalacia cerebri neonati

P91.3

Novorozenecká mozková dráždivost
Irritabilitas cerebri neonati

P91.4

Novorozenecký mozkový útlum
Depressio cerebri neonati

P91.5

Novorozenecké kóma
Coma neonati

P91.6

Hypoxická‚ ischemická encefalopatie novorozence
Encephalopathia hypoxica ischaemica neonati

P91.7

Získaný hydrocefalus novorozence

P91.8

Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence
Morbi cerebri neonati alii, specificati

P91.9

Porucha stavu mozku novorozence NS
Morbus cerebri neonati, non specificatus

P92

Problémy s krmením u novorozence
Morbi neonati alimentarii

P92.0

Zvracení u novorozence
Vomitus neonati

P92.1

Regurgitace a ruminace u novorozence
Regurgitatio et ruminatio neonati

P92.2

Pomalý příjem potravy u novorozence
Receptio alimenti neonati tarda

P92.3

Nedostatečný příjem potravy u novorozence
Hyponutritio neonati

P92.4

Přejídání u novorozence
Hypernutritio neonati

P92.5

Obtíže novorozence při krmení (kojení) z prsu
Difficultates neonti ad suctionem

P92.8

Jiné problémy s krmením u novorozence
Morbi neonati alimentarii alii

P92.9

Problémy s krmením u novorozence NS
Morbus neonati nutritionalis, non specificatus

P93

Reakce a intoxikace způsobené léčivy podanými plodu a novorozenci
Reactiones et intoxicationes medicamentosae fetus et neonati

P94

Poruchy svalového tonu novorozence
Morbi toni musculorum neonati

P94.0

Přechodná myasthenia gravis novorozence
Myasthenia gravis neonati transitiva

P94.1

Svalová hypertonie
Hypertonia musculorum neonati congenita

P94.2

Svalová hypotonie
Hypotonia musculorum neonati congenita

P94.8

Jiné poruchy svalového tonu novorozence
Morbi toni musculorum neonati alii

P94.9

Poruchy svalového tonu novorozence NS
Morbus toni musculorum neonati, non specificatus

P95

Smrt plodu z neurčené příčiny
Mors fetus, non specificata

P96

Jiné stavy vzniklé v perinatálním období
Morbi perinatales alii

P96.0

Vrozené selhání ledvin
Insufficientia renalis congenita

P96.1

Novorozenecké abstinenční syndromy u toxikomanie matky
Symptomata abstinentiae neonati matris dependetis

P96.2

Abstinenční syndrom při terapeutickém podávání léčiv novorozenci
Symptomata abstinentiae propter applicationem medicamentorum therapeuticum ad neonatum

P96.3

Široké lební švy u novorozence
Suturae cranii neonati latae

P96.4

Ukončení těhotenství (plod a novorozenec)
Terminatio graviditatis ut sequela ad fetum et neonatum

P96.5

Komplikace nitroděložních výkonů nezařazené jinde
Complicationes interventionum intrauterinarum, non alibi classificatae

P96.8

Jiné určené stavy vzniklé v perinatálním období
Morbi perinatales alii, specificati

P96.9

Stavy vzniklé v perinatálním období NS
Morbus perinatalis, non specificatus

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.