MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

P00-P04

Postižení plodu a novorozence onemocněním matky a komplikacemi těhotenství a porodu

P05-P08

Poruchy spojené s délkou těhotenství a s růstem plodu

P10-P15

Poranění za porodu

P20-P29

Respirační a kardiovaskulární poruchy specifické pro perinatální období

P35-P39

Infekce specifické pro perinatální období

P50-P61

Krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence

P50

Fetální ztráta krve
Amissio sanguinis fetus

P50.0

Fetální ztráta krve z vcestných cév
Amissio sanguinis fetus e vasa praeviis

P50.1

Fetální ztráta krve z roztrženého pupečníku
Amissio sanguinis fetus e chorda umbilicali lacerata

P50.2

Fetální ztráta krve z placenty
Amissio sanguinis fetus e placenta

P50.3

Ztráta krve fetofetální transfuzí
Haemorrhagia ad geminum

P50.4

Ztráta krve fetomaternální transfuzí
Haemorrhagia in circulatione matris

P50.5

Fetální ztráta krve z přerušeného pupečníku druhého dvojčete
Amissio sanguinis fetus e chorda umbilicali gemini caesa

P50.8

Jiná fetální ztráta krve
Amissio sanguinis fetus alius

P50.9

Fetální ztráta krve NS
Amissio sanguinis fetus, non specificata

P51

Krvácení z pupečníku novorozence
Haemorrhagia neonati umbilicalis

P51.0

Masivní krvácení z pupečníku novorozence
Haemorrhagia neonati umbilicalis, abundans

P51.8

Jiná krvácení z pupečníku novorozence
Haemorrhagiae neonati umbilicales aliae

P51.9

Krvácení z pupečníku novorozence NS
Haemorrhagia neonati umbilicalis, non specificata

P52

Nitrolební neúrazové krvácení plodu a novorozence
Haemorrhagia intracranialis fetus et neonati non traumatica

P52.0

Nitrokomorové (neúrazové) krvácení prvního stupně u plodu a novorozence
Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica, gradus 1

P52.1

Nitrokomorové (neúrazové) krvácení druhého stupně u plodu a novorozence
Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica, gradus 2

P52.2

Nitrokomorové (neúrazové) krvácení třetího a čtvrtého stupně u plodu a novorozence
Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica, gradus 3

P52.3

Neurčené nitrokomorové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica, non specificata

P52.4

Intracerebrální (nitromozkové) (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
Haemorrhagia intracerebralis fetus et neonati, non traumatica

P52.5

Subarachnoidální (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
Haemorrhagia subarachnoidalis fetus et neonati, non traumatica

P52.6

Krvácení u plodu a novorozence (neúrazové) do mozečku a zadní jámy lební
Haemorrhagia cerebellaris fetus et neonati in fossa posteriore, non traumatica

P52.8

Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence
Haemorrhagia intracranialis fetus et neonati non traumatica, alia

P52.9

Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence NS
Haemorrhagia intracranialis fetus et neonati non traumatica, non specificata

P53

Hemoragická nemoc u plodu a novorozence
Morbus haemorrhagicus fetus et neonati

P54

Jiná krvácení u novorozence
Haemorrhagiae neonati, aliae

P54.0

Novorozenecká hemateméza
Haematemesis neonati

P54.1

Novorozenecká meléna
Melaena neonati

P54.2

Novorozenecké krvácení z konečníku
Haemorrhagia neonati rectalis

P54.3

Jiné novorozenecké gastrointestinální krvácení
Haemorrhagia neonati gastrointestinalis, alia

P54.4

Novorozenecké krvácení do nadledvin
Haemorrhagia glandulae suprarenalis neonati

P54.5

Novorozenecké kožní krvácení
Haemorrhagia cutis neonati

P54.6

Novorozenecké poševní krvácení
Haemorrhagia neonati vaginalis

P54.8

Jiná určená krvácení u novorozence
Haemorrhagiae neonati aliae, specificatae

P54.9

Krvácení u novorozence NS
Haemorrhagia neonati, non specificata

P55

Hemolytická nemoc plodu a novorozence
Morbus haemolyticus fetus et neonati

P55.0

Rh izoimunizace plodu a novorozence
Rhesus isoimmunisatio fetus et neonati

P55.1

AB0 izoimunizace plodu a novorozence
ABO isoimmunisatio fetus et neonati

P55.8

Jiné hemolytické nemoci plodu a novorozence
Morbi haemolytici fetus et neonati, alii

P55.9

Hemolytická nemoc plodu a novorozence NS
Morbus haemolyticus fetus et neonati, non specificatus

P56

Hydrops plodu způsobený hemolytickou nemocí
Hydrops fetus propter morbum haemolyticum

P56.0

Hydrops plodu způsobený izoimunizací
Hydrops fetus propter isoimmunisationem

P56.9

Hydrops plodu způsobený jinou a neurčenou hemolytickou nemocí
Hydrops fetus propter morbum haemolyticum alium et non specificatum

P57

Jádrový ikterus
Kernicterus

P57.0

Jádrový ikterus způsobený izoimunizací
Kernicterus isoimmunisationalis

P57.8

Jiný určený jádrový ikterus
Kernicteri alii, specificati

P57.9

Jádrový ikterus NS
Kernicterus, non specificatus

P58

Novorozenecká žloutenka způsobená jinou nadměrnou hemolýzou
Icterus neonati propter excessivam haemolysim aliam

P58.0

Novorozenecká žloutenka způsobená podlitinami
Icterus haemolyticus neonati cum livoribus

P58.1

Novorozenecká žloutenka způsobená krvácením
Icterus haemolyticus neonati haemorrhagicus

P58.2

Novorozenecká žloutenka způsobená infekcí
Icterus haemolyticus neonati infectivus

P58.3

Novorozenecká žloutenka způsobená polycytemií
Icterus haemolyticus neonati polycytaemicus

P58.4

Novorozenecká žloutenka způsobená léčivy nebo toxiny přenesenými z matky nebopodanými novorozenci
Icterus neonati propter medicamenta sive toxina per matrem transmissa sive neonatum applicata

P58.5

Novorozenecká žloutenka způsobená spolykanou mateřskou krví
Icterus haemolyticus neonati propter sanguinem matris haustum

P58.8

Novorozenecká žloutenka způsobená jinou určenou nadměrnou hemolýzou
Icterus haemolyticus neonati alius, specificatus

P58.9

Novorozenecká žloutenka způsobená nadměrnou hemolýzou NS
Icterus haemolyticus neonati, non specificatus

P59

Novorozenecká žloutenka z jiných a neurčených příčin
Icterus neonati alius et non specificatus

P59.0

Novorozenecká žloutenka sdružená s předčasným porodem
Icterus neonati post partum praematurum

P59.1

Syndrom zahuštěné žluči
Syndroma bilis codensatae

P59.2

Novorozenecká žloutenka z jiného nebo neurčeného hepatocelulárního poškozeni
Icterus neonati propter laesionem hepatocellularum aliam et non specificatam

P59.3

Novorozenecká žloutenka z inhibitorů v mateřském mléce
Icterus neonati propter inhibitores in lacte matris

P59.8

Novorozenecká žloutenka z jiných určených příčin
Icterus neonati propter causas alias specificatas

P59.9

Novorozenecká žloutenka NS
Icterus neonati, non specificatus

P60

Diseminovaná intravaskulární koagulace u plodu nebo novorozence (DIC)
Coagulatio intravascularis fetus et neonati disseminata

P61

Jiné perinatální hematologické poruchy
Disordines haematologici perinatales alii

P61.0

Přechodná trombocytopenie u novorozence
Thrombocytopenia neonati transitiva

P61.1

Novorozenecká polycytemie [polycythaemia neonatorum]
Polycythaemia neonati

P61.2

Anemie z nezralosti
Anaemia praematuri

P61.3

Vrozená anemie z fetální ztráty krve
Anaemia fetus posthaemorrhagica congenita

P61.4

Jiné vrozené anemie nezařazené jinde
Anaemiae congenitae aliae, non alibi classificatae

P61.5

Přechodná novorozenecká neutropenie
Neutrocytopenia neonati transitiva

P61.6

Jiné přechodné poruchy koagulace u novorozence
Disordines coagulationis neonati transitivi, alii

P61.8

Jiné určené perinatální hematologické poruchy
Disordines haematologici perinatales alii, specificati

P61.9

Perinatální hematologické poruchy NS
Disordo haematologicus perinatalis, non specificatus

P70-P74

Přechodné poruchy endokrinní a přeměny látek specifické pro plod a novorozence

P75-P78

Poruchy trávicí soustavy plodu a novorozence

P80-P83

Stavy postihující kůži a regulaci teploty plodu a novorozence

P90-P96

Jiné poruchy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.