MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

R00-R09

Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy

R10-R19

Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha

R20-R23

Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva

R25-R29

Příznaky a znaky týkající se nervové‚ svalové a kosterní soustavy

R25

Abnormální bezděčné pohyby
Motus involuntarii abnormales

R25.0

Abnormální pohyby hlavy
Motus capitis abnormales

R25.1

Třes [tremor] NS
Tremor, non specificatus

R25.2

Křeče a spazmy
Dolor et spasmus

R25.3

Fascikulace (záškuby) svalových snopečků
Fasciculatio

R25.8

Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby
Motus involuntarii abnormales alii et non specificati

R26

Abnormality chůze a pohyblivosti
Abnormitates ingressus et mobilitatis

R26.0

Ataktická chůze
Ingressus ataxicus

R26.1

Paralytická chůze
Ingressus postparalyticus

R26.2

Obtížná chůze nezařazená jinde
Difficultas ingressus, non alibi classificatus

R26.3

Imobilita
Immobilitas

R26.8

Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti
Abnormitates ingressus et mobilitatis aliae et non specificatae

R27

Jiný nedostatek koordinace
Coordinatio disordinata alia

R27.0

Ataxie NS
Ataxia, non specificata

R27.8

Jiný a neurčený nedostatek koordinace
Disordo coordinationis alius et non specificatus

R29

Jiné příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy
Symptomata et signa systematis nervosi et musculosceletalis alia

R29.0

Tetanie
Tetania

R29.1

Meningismus
Meningismus

R29.2

Abnormální reflexy
Reflexus abnormalis

R29.3

Abnormální postoj (držení těla)
Positio corporis abnormalis

R29.4

Lupavý kyčel
Coxa crepitans

R29.6

Sklon k pádům nezařazený jinde
Tendentio cadende, non alibi classificata

R29.8

Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy
Symptomata et signa systematis nervosi et musculosceletalis alia et non specificata

R30-R39

Příznaky a znaky týkající se močové soustavy

R40-R46

Příznaky a znaky týkající se vědomí‚ vnímání‚ emočního stavu a chování

R47-R49

Příznaky a znaky týkající se řeči a hlasu

R50-R69

Celkové příznaky a znaky

R70-R79

Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy

R80-R82

Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy

R83-R89

Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin‚ látek a tkání bez diagnózy

R90-R94

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách a při funkčních vyšetřeních bezdiagnózy

R95-R99

Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.