MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

R00-R09

Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy

R10-R19

Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha

R20-R23

Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva

R25-R29

Příznaky a znaky týkající se nervové‚ svalové a kosterní soustavy

R30-R39

Příznaky a znaky týkající se močové soustavy

R40-R46

Příznaky a znaky týkající se vědomí‚ vnímání‚ emočního stavu a chování

R47-R49

Příznaky a znaky týkající se řeči a hlasu

R50-R69

Celkové příznaky a znaky

R70-R79

Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy

R70

Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek a abnormality viskozityplazmy
Hypersedimentatio erythrocytorum acuta et disordines viscositatis plasmatis

R70.0

Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek
Hypersedimentatio

R70.1

Abnormální viskozita plazmy
Hyperviscositas

R71

Abnormality červených krvinek
Disordines erythrocytorum

R72

Abnormality bílých krvinek nezařazené jinde
Abnormitas leucocytorum non alibi classificata

R73

Zvýšená hladina krevní glukózy
Hyperglycaemia

R73.0

Abnormální test glukózové tolerance
Gradus glycosi abnormalis (test)

R73.9

Hyperglykemie NS
Hyperglycaemia, non specificata

R74

Abnormální hladiny enzymů v séru
Gradus seroenzymarum abnormalis

R74.0

Zvýšení hladin transaminázy nebo dehydrogenázy kyseliny mléčné [LD]
Hypertransaminases et hyperdehydrogenases acidi lactei (LDH)

R74.8

Abnormální hladiny jiných sérových enzymů
Gradus seroenzymarum aliarum abnormalis

R74.9

Abnormální hladina neurčeného sérového enzymu NS
Gradus seroenzymarum abnormalis, non specificatus

R75

Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV]
Informationes laboratorii de humanae immunodeficientiae viro (HIV)

R76

Jiné abnormální imunologické nálezy v séru
Abnormitates seroimmunologicae aliae

R76.0

Zvýšený titr protilátek
Vibratio anticorporum acuta

R76.1

Abnormální reakce na tuberkulinový test
Reactio abnormalis in proba tuberculini

R76.2

Falešně pozitivní sérologický test na syfilis
Reactio serologica syphilitica falsepositiva

R76.8

Jiné určené abnormální imunologické nálezy v séru
Abnormitates seroimmunologicae aliae, specificatae

R76.9

Abnormální imunologické nálezy v séru NS
Abnormitas immunologica, non specificata

R77

Jiné abnormality plazmatických bílkovin
Disordines proteini in sanguine alii

R77.0

Abnormalita albuminu
Disordo albumini

R77.1

Abnormalita globulinu
Disordo globulini

R77.2

Abnormalita alfafetoproteinu
Disordo alfafetoproteini

R77.8

Jiné určené abnormality plazmatických bílkovin
Disordines proteini in sanguine alii, specificati

R77.9

Abnormalita plazmatické bílkoviny NS
Disordo proteini in sanguine, non specificatus

R78

Nálezy léčiv (drog) a jiných látek běžně v krvi nepřítomných
Medicamenta et substantiae in sanguine, quae normale non sunt, aliae

R78.0

Nález alkoholu v krvi
Alcoholaemia

R78.1

Nález opiátových drog v krvi
Opiataemia

R78.2

Nález kokainu v krvi
Cocainaemia

R78.3

Nález halucinogenů v krvi
Hallucinogenaemia

R78.4

Nález jiných drog s možným návykem v krvi
Medicamenta narcotica in sanguine, cum potentia additiva, alia

R78.5

Nález psychotropních látek v krvi
Medicamentum psychotropicum in sanguine

R78.6

Nález steroidních látek v krvi
Steroidaemia

R78.7

Nález abnormální hladiny těžkých kovů v krvi
Hypermetallaemia

R78.8

Nález jiných určených látek běžně v krvi nepřítomných
Substantiae in sanguine, quae normale non sunt, aliae, specificatae

R78.9

Nález neurčené látky běžně v krvi nepřítomné
Substantiae in sanguine, quae normale non sunt, non specificata

R79

Jiné abnormální nálezy chemismu krve
Chemicaemiae abnormales aliae

R79.0

Abnormální hladina krevních minerálů
Disordo mineralium in sanguine

R79.8

Jiné určené abnormální nálezy chemismu krve
Chemicaemiae abnormales aliae, specificatae

R79.9

Abnormální nález chemismu krve NS
Chemicaemia abnormalis, non specificata

R80-R82

Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy

R83-R89

Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin‚ látek a tkání bez diagnózy

R90-R94

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách a při funkčních vyšetřeních bezdiagnózy

R95-R99

Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.