MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

R00-R09

Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy

R10-R19

Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha

R20-R23

Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva

R25-R29

Příznaky a znaky týkající se nervové‚ svalové a kosterní soustavy

R30-R39

Příznaky a znaky týkající se močové soustavy

R40-R46

Příznaky a znaky týkající se vědomí‚ vnímání‚ emočního stavu a chování

R47-R49

Příznaky a znaky týkající se řeči a hlasu

R50-R69

Celkové příznaky a znaky

R70-R79

Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy

R80-R82

Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy

R83-R89

Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin‚ látek a tkání bez diagnózy

R90-R94

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách a při funkčních vyšetřeních bezdiagnózy

R90

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách centrálnínervové soustavy
Systema nervorum centrale ad diagnosticam abnormale

R90.0

Léze naplňující nitrolební prostor
Laesio intracranialis

R90.8

Jiné abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách centrální nervovésoustavy
Status systematis nervosi centralis ad diagnosticam abnormales alii

R91

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách plic
Pulmones ad diagnosticam abnormales

R92

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách prsu
Mamma ad diagnosticam abnormalis

R93

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách jiných tělníchstruktur
Structurae corporales ad diagnosticam abnormales aliae

R93.0

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách lebky a hlavynezařazené jinde
Cranium et caput ad diagnosticam abnormale, non alibi classificatae

R93.1

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách srdce a koronárníhooběhu
Cor et circulatio coronaria ad diagnosticam abnormalis

R93.2

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách jater a žlučových cest
Hepar et tractus biliaris ad diagnosticam abnormalis

R93.3

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách jiných částí trávicísoustavy
Tractus digestivus ad diagnosticam abnormalis

R93.4

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách močových orgánů
Organa urinaria ad diagnosticam abnormalia

R93.5

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách jiných břišních krajinvčetně retroperitonea
Regiones abdominales et retroperitoneales ad diagnosticam abnormales

R93.6

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách končetin
Extremitates ad diagnosticam abnormales

R93.7

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách jiných částí svalovéa kosterní soustavy
Systema musculosceletale ad diagnosticam abnormale

R93.8

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách jiných určených tělníchstruktur
Structurae corporales ad diagnosticam abnormales aliae, specificatae

R94

Abnormální výsledky funkčního vyšetření
Dysfunctiones organorum

R94.0

Abnormální výsledky funkčních vyšetření centrální nervové soustavy
Dysfunctiones systematis nervosi centralis

R94.1

Abnormální výsledky funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů
Dysfunctiones systematis nervosi peripherici et sensuum specialium

R94.2

Abnormální výsledky funkčních vyšetření plic
Dysfunctiones pulmonum

R94.3

Abnormální výsledky kardiovaskulárních funkčních vyšetření
Dysfunctiones systematis cardiovascularis

R94.4

Abnormální výsledky funkčních vyšetření ledvin
Dysfunctiones renum

R94.5

Abnormální výsledky funkčního vyšetření jater
Dysfunctiones hepatis

R94.6

Abnormální výsledky funkčního vyšetření štítné žlázy
Dysfunctiones glandulae thyreoideae

R94.7

Abnormální výsledky jiných endokrinních funkčních vyšetření
Dysfunctiones glandularum endocrinarum aliarum

R94.8

Abnormální výsledky funkčních vyšetření jiných orgánů a soustav
Dysfunctiones organorum et systematum aliorum

R95-R99

Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.