MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

R00-R09

Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy

R10-R19

Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha

R20-R23

Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva

R25-R29

Příznaky a znaky týkající se nervové‚ svalové a kosterní soustavy

R30-R39

Příznaky a znaky týkající se močové soustavy

R40-R46

Příznaky a znaky týkající se vědomí‚ vnímání‚ emočního stavu a chování

R47-R49

Příznaky a znaky týkající se řeči a hlasu

R50-R69

Celkové příznaky a znaky

R70-R79

Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy

R80-R82

Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy

R83-R89

Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin‚ látek a tkání bez diagnózy

R83

Abnormální nálezy v mozkomíšním moku
Liquor cerebrospinalis abnormalis

R83.0

Abnormální nálezy v mozkomíšním moku, abnormální hladina enzymů
Liquor cerebrospinalis abnormalis, enzyme abnormalis

R83.1

Abnormální nálezy v mozkomíšním moku, abnormální hladina hormonů
Liquor cerebrospinalis abnormalis, hormonum abnormale

R83.2

Abnormální nálezy v mozkomíšním moku, abnormální hladina jiných drog‚ léků a biologických látek
Liquor cerebrospinalis abnormalis, narcotica, medicamenta et substantiae biologicae abnormales

R83.3

Abnormální nálezy v mozkomíšním moku, abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
Liquor cerebrospinalis abnormalis, substantia non medicinalis abnormalis

R83.4

Abnormální nálezy v mozkomíšním moku, abnormální imunologické nálezy
Liquor cerebrospinalis abnormalis, immunologia abnormalis

R83.5

Abnormální nálezy v mozkomíšním moku, abnormální mikrobiologické nálezy
Liquor cerebrospinalis abnormalis, microbiologia abnormalis

R83.6

Abnormální nálezy v mozkomíšním moku, abnormální cytologické nálezy
Liquor cerebrospinalis abnormalis, cultura cytologica abnormalis

R83.7

Abnormální nálezy v mozkomíšním moku, abnormální histologické nálezy
Liquor cerebrospinalis abnormalis, hystologia abnormalis

R83.8

Abnormální nálezy v mozkomíšním moku, jiné abnormální nálezy
Liquor cerebrospinalis abnormalis, abnormalitates aliae

R83.9

Abnormální nálezy v mozkomíšním moku, neurčený abnormální nález
Liquor cerebrospinalis abnormalis, abnormitas non specificata

R84

Abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales

R84.0

Abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku, abnormální hladina enzymů
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, enzyme abnormalis

R84.1

Abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku, abnormální hladina hormonů
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, hormonum abnormale

R84.2

Abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku, abnormální hladina jiných drog‚ léků a biologických látek
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, narcotica, medicamenta et substantiae biologicae abnormales

R84.3

Abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku, abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, substantia non medicinalis abnormalis

R84.4

Abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku, abnormální imunologické nálezy
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, immunologia abnormalis

R84.5

Abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku, abnormální mikrobiologické nálezy
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, microbiologia abnormalis

R84.6

Abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku, abnormální cytologické nálezy
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, cultura cytologica abnormalis

R84.7

Abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku, abnormální histologické nálezy
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, hystologia abnormalis

R84.8

Abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku, jiné abnormální nálezy
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, abnormalitates aliae

R84.9

Abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku, neurčený abnormální nález
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, abnormitas non specificata

R85

Abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales

R85.0

Abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní, abnormální hladina enzymů
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, enzyme abnormalis

R85.1

Abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní, abnormální hladina hormonů
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, hormonum abnormale

R85.2

Abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní, abnormální hladina jiných drog‚ léků a biologických látek
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, narcotica, medicamenta et substantiae biologicae abnormales

R85.3

Abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní, abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, substantia non medicinalis abnormalis

R85.4

Abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní, abnormální imunologické nálezy
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, immunologia abnormalis

R85.5

Abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní, abnormální mikrobiologické nálezy
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, microbiologia abnormalis

R85.6

Abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní, abnormální cytologické nálezy
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, cultura cytologica abnormalis

R85.7

Abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní, abnormální histologické nálezy
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, hystologia abnormalis

R85.8

Abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní, jiné abnormální nálezy
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, abnormalitates aliae

R85.9

Abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní, neurčený abnormální nález
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, abnormitas non specificata

R86

Abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales

R86.0

Abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů, abnormální hladina enzymů
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, enzyme abnormalis

R86.1

Abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů, abnormální hladina hormonů
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, hormonum abnormale

R86.2

Abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů, abnormální hladina jiných drog‚ léků a biologických látek
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, narcotica, medicamenta et substantiae biologicae abnormales

R86.3

Abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů, abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, substantia non medicinalis abnormalis

R86.4

Abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů, abnormální imunologické nálezy
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, immunologia abnormalis

R86.5

Abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů, abnormální mikrobiologické nálezy
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, microbiologia abnormalis

R86.6

Abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů, abnormální cytologické nálezy
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, cultura cytologica abnormalis

R86.7

Abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů, abnormální histologické nálezy
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, hystologia abnormalis

R86.8

Abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů, jiné abnormální nálezy
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, abnormalitates aliae

R86.9

Abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů, neurčený abnormální nález
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, abnormitas non specificata

R87

Abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů
Probae organorum genitalium femininorum abnormales

R87.0

Abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů, abnormální hladina enzymů
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, enzyme abnormalis

R87.1

Abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů, abnormální hladina hormonů
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, hormonum abnormale

R87.2

Abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů, abnormální hladina jiných drog‚ léků a biologických látek
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, narcotica, medicamenta et substantiae biologicae abnormales

R87.3

Abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů, abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, substantia non medicinalis abnormalis

R87.4

Abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů, abnormální imunologické nálezy
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, immunologia abnormalis

R87.5

Abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů, abnormální mikrobiologické nálezy
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, microbiologia abnormalis

R87.6

Abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů, abnormální cytologické nálezy
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, cultura cytologica abnormalis

R87.7

Abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů, abnormální histologické nálezy
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, hystologia abnormalis

R87.8

Abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů, jiné abnormální nálezy
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, abnormalitates aliae

R87.9

Abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů, neurčený abnormální nález
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, abnormitas non specificata

R89

Abnormální nálezy ve vzorcích z jiných orgánů‚ soustav a tkání
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales

R89.0

Abnormální hladina enzymů
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, enzyme abnormalis

R89.1

Abnormální hladina hormonů
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, hormonum abnormale

R89.2

Abnormální hladina jiných drog‚ léků a biologických látek
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, narcotica, medicamenta et substantiae biologicae abnormales

R89.3

Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, substantia non medicinalis abnormalis

R89.4

Abnormální imunologické nálezy
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, immunologia abnormalis

R89.5

Abnormální mikrobiologické nálezy
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, microbiologia abnormalis

R89.6

Abnormální cytologické nálezy
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, cultura cytologica abnormalis

R89.7

Abnormální histologické nálezy
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, hystologia abnormalis

R89.8

Jiné abnormální nálezy
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, abnormalitates aliae

R89.9

Neurčený abnormální nález
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, abnormitas non specificata

R90-R94

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách a při funkčních vyšetřeních bezdiagnózy

R95-R99

Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.