MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

R00-R09

Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy

R10-R19

Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha

R20-R23

Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva

R25-R29

Příznaky a znaky týkající se nervové‚ svalové a kosterní soustavy

R30-R39

Příznaky a znaky týkající se močové soustavy

R40-R46

Příznaky a znaky týkající se vědomí‚ vnímání‚ emočního stavu a chování

R40

Spavost (somnolence)‚ ztrnulost (stupor) a bezvědomí (kóma)
Somnolentia, stupor et coma

R40.0

Spavost (somnolence)
Somnolentia

R40.1

Ztrnulost (stupor)
Stupor

R40.2

Bezvědomí (kóma) NS
Coma, non specificatum

R41

Jiné příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí
Symptomata et signa cognitionis et conscientiae alia

R41.0

Dezorientace NS
Desorientatio, non specificata

R41.1

Anterográdní amnézie
Amnesia anterograda

R41.2

Retrográdní amnézie
Amnesia retrograda

R41.3

Jiná amnézie
Amnesia alia

R41.8

Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí
Symptomata et signa cognitionis et conscientiae alia et non specificata

R42

Závrať (vertigo)
Instabilitas et vertigo

R43

Poruchy čichu a chuti
Disordines olfactus et disordines gustus

R43.0

Anosmie
Anosmia

R43.1

Parosmie
Parosmia

R43.2

Parageuzie
Parageusia

R43.8

Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti
Disordines olfactus et disordines gustus alii et non specificati

R44

Jiné příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání
Symptomata et signa sensus et perceptionis generalisata alia

R44.0

Sluchové halucinace
Hallucinationes auditivae

R44.1

Zrakové halucinace
Hallucinationes visuales

R44.2

Jiné halucinace
Hallucinationes aliae

R44.3

Halucinace NS
Hallucinationes, non specificatae

R44.8

Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání
Symptomata et signa sensus et perceptionis generalisata alia et non specificata

R45

Příznaky a znaky týkající se emočního stavu
Symptomata et signa emmotionalia

R45.0

Nervozita
Nervositas

R45.1

Neklid a nepokoj
Inquietas et irritabilitas

R45.2

Pocit neštěstí
Angor

R45.3

Sklíčenost a apatie
Demoralisatio et apathia

R45.4

Popudlivost‚ vznětlivost a hněv
Irritabilitas et iracundia

R45.5

Nepřátelství
Inimicitia

R45.6

Fyzické násilí
Violentia physica

R45.7

Stav emočního šoku a stresu NS
Afflictus (shock) et violentia (stress) emotionallis, non specificatus

R45.8

Jiné příznaky a znaky týkající se emočního stavu
Simptomata et signa emotionalia alia

R46

Příznaky a znaky týkající se vzezření a chování
Symptomata et signa aspectus externi et morum

R46.0

Velmi nízká úroveň osobní hygieny
Gradus hygienae propriae humillis

R46.1

Bizarní osobní vzhled
Aspectus proprius inusitatus

R46.2

Podivné a nevysvětlitelné chování
Mores singulares et inxplicabiles

R46.3

Přehnané‚ přepjaté chování
Hyperactivitas

R46.4

Zpomalenost a chabé reagování
Tarditas et negligentia

R46.5

Podezíravost a význačná vyhýbavost
Suspicio et ambiguitas significans

R46.6

Nepřiměřená starostlivost a předsudky se stresovými následky
Cura supervacua et praeoccupatio violentia (stress) eventibus

R46.7

Mnohomluvnost a použití nepodstatných podrobností‚ ztěžující kontakt
Loquacitas et mores ad contactum non critici

R46.8

Jiné příznaky a znaky týkající se vzezření a chování
Symptomata et signa aspectus externi et morum alia

R47-R49

Příznaky a znaky týkající se řeči a hlasu

R50-R69

Celkové příznaky a znaky

R70-R79

Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy

R80-R82

Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy

R83-R89

Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin‚ látek a tkání bez diagnózy

R90-R94

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách a při funkčních vyšetřeních bezdiagnózy

R95-R99

Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.